LIP
23

Akademia rozwoju kompetencji w Częstochowie

Miasto Częstochowa we wsparciu Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka realizuje liczne programy wpisujące się w hasło „Teraz Lepsza Praca”. Ich celem nadrzędnym jest podnoszenie standardów zatrudnienia i rozwijanie kompetencji zawodowych mieszkańców. Obecnie urząd miasta Częstochowa rusza z projektem „Akademia rozwoju kompetencji”.

Teraz Lepsza Praca w Częstochowie

Stworzony przez prezydenta Matyjaszczyka projekt „Teraz Lepsza Praca” składa się z trzech odrębnych płaszczyzn:

  • I płaszczyzna – program Fair Play dedykowany pracodawcom, zakładający ulgi dla odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorców.
  • II płaszczyzna – Centrum Lepszych Miejsc pracy. Docelowo ma to być lokalny bank ofert pracy, biuro karier i platforma kojarząca ze sobą pracodawców i potencjalnych pracowników.
  • III płaszczyzna – projekty pomagające podnosić kwalifikacje zawodowe osób szukających lepszej pracy i stawiających na samorozwój. Wśród nich jest projekt „Akademia Rozwoju Kompetencji”.

O Akademii

Akademia Rozwoju Kompetencji to miejski projekt z dofinansowaniem unijnym, w ramach którego 200 osób z Częstochowy i powiatu będzie miało szansę na podniesienie swoich kwalifikacji w specjalnościach szczególnie poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.

W ramach akademii odbędą się kursy kwalifikacyjne lub certyfikowane, umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych zarówno osób już pracujących, jak i poszukujących pracy. Miasto ma wspomagać wszystkich mieszkańców w uzyskaniu lepszej, lepiej płatnej oraz bardziej rozwojowej pracy.

„Akademia Rozwoju Kompetencji” obejmie między innymi kursy zawodowe realizowane w częstochowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Można będzie wziąć udział w kursach dla tapicerów, murarzy, tynkarzy, diagnostyków samochodowych, spawaczy oraz operatorów urządzeń. Ze środków, jakimi dysponować będzie Centrum, zostaną zakupione niezbędne sprzęty. Budżet całej Akademii wynosi prawie 2,1 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to blisko 1,9 mln zł.

Pozostałe projekty

Akademia Rozwoju Kompetencji to nie jedyny projekt edukacyjny, jaki realizowany jest przez miasto Częstochowa. Dołączył on m.in. do projektu „Zawodowa współpraca”. Oprócz niego, podejmowane są programy doposażenia szkół zawodowych. Łącznie miasto dysponuje aż 24 mln zł na takie cele, z czego dofinansowanie unijne stanowi blisko 22 mln zł. Częstochowa wspiera szeroko rozumiane szkolnictwo zawodowe, ponieważ w takich profesjach wyraźnie brakuje dobrze wykształconych i doświadczonych pracowników, z tzw. fachem w ręku.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.