style zarządzania

Poznaj 6 stylów zarządzania według Daniela Golemana. Organizacja musi zachować wszystkie procesy, a pracownicy muszą właściwie realizować swoje codzienne zadania – nawet w dobie kryzysu. Niezbędne do tego jest właściwe kierowanie zespołem.  Sprawdź, który styl zarządzania zasobami ludzkimi sprawdzi się najlepiej.

Styl afiliacyjny

style zarządzania - styl afiliacyjny

To jeden ze stylów zarządzania, w którym manager jest Przyjacielem zespołu, buduje go w oparciu o zrozumienie, wzajemne wsparcie i pochwały. Taka postawa przekłada się bezpośrednio na harmonię, komfort i pozytywną atmosferę. Praca staje się drugim domem, a zespół drugą rodziną. Lider docenia aktywność i pomysłowość swoich pracowników, co owocuje zaangażowaniem, zaufaniem, lojalnością i lepszą współpracą wszystkich członków zespołu. Niestety szef, który skupiony jest jedynie na budowaniu dobrych relacji, może mieć problem z konstruktywnym feedbackiem. Co w konsekwencji może prowadzić do powstawania i pogłębiania się błędów oraz niskiej efektywności zespołu. Ten styl zarządzania sprawdzi się szczególnie w momencie dużego stresu w pracy pod warunkiem, że cele i zadania będą jasno określone.

Motto tego stylu to: …ludzie przede wszystkim!

Styl demokratyczny

style zarządzania wg golemana - styl demokratyczny

Bazą podejmowania decyzji w zespole Demokraty jest nić porozumienia między pracownikami a liderem, który wsłuchuje się w zdania zespołu i bierze pod uwagę opinie wyrażaną przez każdego. Postawa ta wspiera poczucie zrozumienia, zaangażowanie we wspólnotę i odpowiedzialność za losy całej organizacji. Możliwym mankamentem takiego stylu zarządzania zasobami ludzkimi jest poświęcanie dużej ilości czasu na omawianie wszelkich pomysłu, co bezpośrednio wpływa na odroczenie momentu decyzji. Choć styl demokratyczny sprzyja budowaniu dobrej atmosfery i minimalizacji błędów, nie stanowi dobrej metody w chwili, gdy potrzebne jest natychmiastowe działanie.

Motto tego stylu to: …co sądzisz na ten temat?

Styl autorytarny

style zarządzania zespołem - styl autorytarny

Charakterystycznym dla tego stylu zarządzania zespołem jest wskazywanie celu i motywowanie do jego osiągania, ale bez określania jak to zrobić. Członkowie zespołu sami wybierają sposób działania, dzięki temu czują się ważnym elementem procesu. Zagrożeniem dla takiego stylu zarządzania wg Golemana jest możliwość utraty motywacji pracowników w momencie, gdy lider przestaje zarażać ich swoim optymizmem. Jeżeli z jakichś powodów straci w ich oczach swoją pozycję i autorytet, straci również ich zaangażowanie. Z biznesowego punktu widzenia styl ten jest najbardziej efektywny, szczególnie gdy potrzebne jest „świeże spojrzenie” lub konieczność nadania nowego kierunek działania organizacji.

Motto tego stylu to: …chodźcie za mną!

Styl trenerski

style zarządzania zasobami ludzkimi - styl trenerski

Szef Coach zmienia zarządzanie zespołem w przemyślaną taktykę. Dba o szkolenia i ciągły rozwój swoich pracowników, ponieważ wie, że bez tego nie będą dobrze przygotowani do działania. Wg tego stylu zarządzania Golemana w codziennej pracy manager wyznacza zadania trudne, ale wykonalne, nie zapominając przy tym o właściwym systemie motywacji pracowników. Manager Trener daje pracownikom poczucie, że w nich wierzy, ale niezmiennie oczekuje najlepszych rezultatów pracy. Wadą tego stylu zarządzania przedsiębiorstwem może być rodząca się konkurencja między członkami teamu oraz czas niezbędny do podniesienia kompetencji tak, aby realizacja trudnych zadań była na porównywalnym poziomie w całej grupie. Odpowiednio prowadzony styl trenerski podnosi możliwości operacyjne, co bezpośrednio przekłada się na wyniki w całej organizacji.

Motto tego stylu to: …próbuj tego!

Styl nakazowy

style zarządzania przedsiębiorstwem - styl nakazowy

W tym stylu zarządzania wg Golemana, lider niczym Komendant w wojsku opiera zarządzanie zespołem na narzucaniu własnych rozwiązań i kontroli ich realizacji. Decyzje podejmuje jednoosobowo, nie ma tu pola na obiekcje czy zdanie poszczególnych członków zespołu. Zadania zleca w sposób krótki i bezpośredni, a ich wykonanie jest jasno określone w czasie i nie podlega dyskusji. Gdy pojawia się opór, w odpowiedzi padają słowa krytyki, nie ma tu miejsca na konstruktywny feedback. Nadmierne używanie tego stylu zarządzania w krótkim czasie prowadzi do utraty motywacji oraz obniżenia morale w teamie. Styl ten sprawdza się jednak w momencie konfliktu, kryzysu lub niebezpieczeństwa, gdy niezbędne są jasne rozkazy i szybka ich realizacja.

Styl procesowy

style zarządzania - styl procesowy

To ostatni z 6 stylów zarządzania Golemana. Polega on na tym, że Lider nie tylko wskazuje cele, ale w razie konieczności własną pracą pokazuje jak osiągnąć założone wyniki, by udowodnić zespołowi skuteczność określonych przez siebie metody pracy. Zawsze spogląda daleko w przód i to właśnie tam skupia swoją uwagę. W  procesowym stylu zarządzania przedsiębiorstwem nie ma niestety przestrzeń dla rozwoju osobistego pracowników czy własnej kreatywności, a presja staje się obciążeniem i prowadzi do demotywacji. Często brakuje też miejsca na odpoczynku, praca ma przeć do przodu bez przestojów. Ten sposób zarządzania sprawdzi się jedynie, gdy pracownicy są bardzo kompetentni i nie potrzebują szczególnego prowadzenia, a lider wykaże chęć do większej współpracy.

Motto tego stylu to: …rób to, co ja – natychmiast!

Style zarządzania wg Golemana – jaki jest najlepszy?

To już wszystkie metody zarządzania zespołem, które opisał Daniel Goleman. Style zarządzania nie są pozbawione wad, jednak idealny lider potrafi dostosować się do sytuacji, rodzaju zadań i osobowości swoich pracowników. W chwili pełnej zagrożeń, ale i nowych możliwości, wydawać by się mogło, że idealnym połączeniem będzie przyjacielski wizjoner, który wesprze, zadba o morale, pokaże kierunek działania i nowy cel, ale z militarnym zacięciem by wydawać jasne rozkazy i określać czas ich realizacji.