Obecnie pracodawcy nie tylko zwracają uwagę na to czy kandydaci do pracy posiadają dyplom, wykształcenie… coraz częściej podczas rekrutacji zwracana jest uwaga na umiejętności miękkie oraz językowe. Ważne jest również rozumienie biznesu oraz wizji całej firmy. Takie cechy mogą okazać się przepustką do nowej pracy!

praca

Jakie umiejętności będą wyjątkowo cenione na obecnym rynku pracy? Sprawdźcie nasz ranking.

1. Umiejętność budowania długofalowych relacji

Jest to szczególnie ważne jeśli jesteśmy nastawieni na pozyskanie klientów, którzy będą chcieli na stałe korzystać z naszych usług. Dobry pracownik powinien wiedzieć jak zachęcić do stałej współpracy, jakie zniżki i przywileje może zaoferować dla stałych klientów. Budowanie dobrych relacji pozwala również na wytworzenie pozytywnych relacji oraz przywiązania do danej marki.

2. Zdolności sprzedażowe

zespół pracownikówW związku z dużą konkurencyjnością w sektorze powierzchni biurowych i handlowych w ostatnich latachu niezwykle istotne będą umiejętności sprzedażowe oraz negocjacyjne, dbałość o relacje z najemcami oraz wiedza niezbędna do realizacji zawartych umów. Sprzedawca nie tylko powinien umieć sprzedać produkt, ale również dobrze reprezentować firmę.

3. Zorientowanie na biznes

Taką cechę powinni posiadać specjaliści i menażerowie z branży HR. Pracodawcy będą szukać silnego zorientowania na kwestie biznesowe, zrozumienia mechanizmów ich funkcjonowania. Eksperci od zarządzania zasobami ludzkimi powinni ściśle współpracować z menedżerami poszczególnych działów firmy i wdrażać procesy, które przełożą się na bezpośredni zysk firmy.

4. Dobra znajomość branży

Pracodawcy od nowych pracowników, szczególnie działów finansowych oczekują dogłębnej znajomości branży i umiejętności dostosowania swoich działań do charakterystyki sektora. Jest to ważne, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas na dodatkowe szkolenia i wdrażanie nowego pracownika.

5. Znajomość języków obcych

Coraz częściej w ogłoszeniach o pracę pojawia się wymóg znajomości przynajmniej dwóch języków obcych. Jest to szczególne ważne dla międzynarodowych korporacji, gdzie zarówno informatycy mają kontakt z zagranicznymi partnerami jak i osoby pracujące na stanowiskach administracyjnych.

Autor wpisu: GoWork.pl