Sytuacji gospodarczej zarówno w kraju, jak i na świecie daleko jeszcze do osiągnięcia stabilności. Zdają sobie z tego sprawę polscy przedsiębiorcy, którzy w pierwszej połowie 2023 roku składali wnioski do CEIDG. Najwięcej dotyczyło zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Z drugiej strony nadal więcej takich podmiotów się zakłada, niż całkiem zamyka.

Polacy coraz częściej zawieszają jednoosobową działalność

Mniej chętnych na założenie działalności

Dzięki informacjom Ministerstwa Rozwoju i Technologii można zauważyć, że pierwsza połowa 2023 roku nie sprzyjała otwieraniu jednoosobowej działalności. Do rejestru w tym czasie wpłynęło bowiem 179,2 tys. wniosków, które dotyczyły założenia własnego biznesu. Jest to spadek o 1,2%, ponieważ w analogicznym okresie 2022 roku było ich 181,3 tys. Pocieszający jest za to fakt, że złożonych wniosków o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej było więcej o 62,8 tys. niż tych, które wnosiły o jej zamknięcie.

Jeśli chodzi o wyniki w poszczególnych częściach kraju, najwięcej wniosków, bo aż 77,8 tys. dotyczyło firm bez określonego obszaru wykonywanej działalności. Jest to związane z dużą elastycznością i możliwościami dotarcia do klientów z całego kraju.

W województwach sytuacja przedstawiała się następująco:

  • mazowieckie – 17,9 tys.
  • małopolskie – 10,3 tys.
  • wielkopolskie – 9,4 tys.
  • śląskie – 9,3 tys.
  • dolnośląskie – 8,4 tys.

Najmniej wniosków o otwarcie JDG odnotowano w podlaskim (2,8 tys.), świętokrzyskim (2,7 tys.) i na końcu w opolskim (1,8 tys.).

Niepewność gospodarcza i wysokie koszty sprawiają, że otwarcie jednoosobowej działalności nie jest dla przedsiębiorców już takie atrakcyjne. Choć nastroje konsumentów ulegają lekkiej poprawie, taka sytuacja w najbliższych miesiącach najprawdopodobniej będzie się utrzymywać.

Ile Polaków zamyka lub zawiesza jednoosobową działalność gospodarczą?

Przy delikatnie zmniejszającym się odsetku otwarcia własnej jednoosobowej działalności, wzrastają wartości związane z jej zawieszeniem lub zamknięciem.

Od stycznia do lipca 2023 roku do CEIDG przesłano 116,4 tys. wniosków w celu zamknięcia działalności. Odnotowano tu niewielki wzrost o 0,2% względem analogicznego okresu 2022 roku. Najwięcej firm zamknięto w województwie mazowieckim (15,2 tys.), śląskim (10,2 tys.) i wielkopolskim (9,5 tys.). Najmniej takich wniosków złożono w województwie opolskim (2,1 tys.) i podlaskim (2,5 tys.).

Najmocniejszym trendem okazuje się jednak zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Takich wniosków w pierwszej połowie 2023 roku było aż 201,9 tys. W porównaniu do wyniku z 2022 roku nastąpił tu wzrost o 7,9%. Jest to atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy próbują przeczekać piętrzące się przeciwności m.in. wysoką inflację, wzrost cen surowców czy energii, mając nadzieję na poprawę sytuacji. Zamknięcie własnej działalności to już ostateczność, dlatego przedsiębiorcy sięgają po mniej definitywne rozwiązania.

W tym przypadku również dominuje województwo mazowieckie z 26,5 tys. wniosków. Na kolejnym miejscu jest województwo śląskie (17,5 tys.), małopolskie (15,7 tys.) i wielkopolskie (14,8 tys.). Najmniej chętni do zawieszania działalności byli przedsiębiorcy z województwa podlaskiego (3,8 tys.), świętokrzyskiego (3,8 tys.) oraz opolskiego (3,4 tys.).

Oceń artykuł
1/5 (1)