Nie da się ukryć, że w większości przypadków Polacy decydują się na emigrację w celach zarobkowych. W pracy za granicą po prostu zarabia się lepiej. W niektórych sektorach różnice są ogromne. A dobrze płatnego zajęcia nie trzeba szukać daleko – w Niemczech, Holandii czy w Wielkiej Brytanii można uzyskać dwa lub trzy razy większą pensję niż w Polsce.

Ile zarabiają Polacy za granicą

Publikacja Narodowego Banku Polskiego „Polacy pracujący za granicą w 2022 r. Raport z badania ankietowego” jasno wskazuje, że charakter emigracji Polaków zaczyna przybierać charakter długookresowy. Ponadto pozycja polskich pracowników na zagranicznych rynkach pracy uległa znacznej poprawie. Wśród danych znajdziemy również informacje dotyczące wysokości zarobków Polaków w trzech najpopularniejszych w kwestii emigracji zarobkowej krajach – w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Ile Polacy zarabiają za granicą?

Dane z badania pochodzą z 2022 roku, wykazując duże zróżnicowanie nie tylko względem krajów, ale również wybranych sektorów gospodarki. Jeśli chodzi o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Polaków, pensje w najpopularniejszych państwach, jak również w samej Polsce przedstawiały się następująco:

Przemysł

Największe pensje w tym sektorze uzyskiwano w Niemczech, gdzie przeciętne wynagrodzenie wynosiło 14 358 zł. Na kolejnym miejscu znalazła się Holandia ze średnimi zarobkami na poziomie 13 251 zł, a następnie Wielka Brytania z wynikiem 12 197 zł. Dla porównania w Polsce średnie zarobki w przemyśle wynosiły tylko 6 001 zł.

Rolnictwo

Najwyższą średnią stawkę w rolnictwie oferowano w Niemczech – 12 459 zł. Nieco mniejsze wynagrodzenie Polacy uzyskiwali w Holandii – 11 976 zł. W przypadku rolnictwa w Wielkiej Brytanii średnie zarobki wynosiły 11 728 zł. W Polsce była to kwota 6 770 zł.

Hotele i gastronomia

W tym sektorze najwyższe średnie wynagrodzenie odnotowano w Holandii z kwotą 12 706 zł. Na kolejnym miejscu znalazły się Niemcy z pensją w wysokości 11 124 zł, a następnie Wielka Brytania, w której oferowano średnio 10 453 zł. Daleko w tyle z zarobkami była Polska, uzyskując pensję na poziomie 4 130 zł.

Budownictwo

Jak wynika z podanych stawek, jest to najbardziej opłacalna branża, szczególnie jeśli chodzi o zatrudnienie w Niemczech, gdzie średnie zarobki wynosiły 15 780 zł. Nieco mniej oferowano w Holandii – 14 876 zł. Niższe kwoty dotyczyły Wielkiej Brytanii, gdzie przeciętne wynagrodzenie w budownictwie wynosiło 11 768 zł. Polskie zarobki w tym sektorze to jedyne 5 320 zł.

Transport

W tym przypadku najwyższa średnia pensja dotyczyła pracy w Niemczech, gdzie oferowano 15 422 zł. W Holandii przeciętne stawki oscylowały w kwocie 14 081 zł, a w Wielkiej Brytanii wynagrodzenia w wysokości 13 049 zł. Średnie zarobki w Polsce w transporcie wynosiły 5 800 zł.

Zarobki w McDonald’s w Polsce i w Niemczech

Konkretnym przykładem ogromnej różnicy uzyskiwanej w zarobkach jest praca w McDonald’s. Wystarczy porównać stawki oferowane w Polsce i w Niemczech. Mimo że u naszego zachodniego sąsiada koszty życia są większe, ostatecznie kwoty dzieli ogromny dystans. Pracownik sieci w Polsce może liczyć na 4274 zł brutto plus drobne dodatki – 5 zł za każdą godzinę przy pracy w weekendy czy 2 zł premii uznaniowej.

Z kolei wynagrodzenie na tym samym stanowisku w Niemczech wynosi po przeliczeniu około 7 800 zł brutto plus premie i różnego rodzaju dodatki. Uzyskiwane tam średnie zarobki w McDonald’s są jeszcze większe, bowiem sięgają kwoty 12 500 zł brutto. Trzeba jednak podkreślić, że wynagrodzenia w niemieckiej sieci są ustalone według układu zbiorowego wynegocjowanym przez Federalne Stowarzyszenie Gastronomii Systemowej (BdS) i związki zawodowe gastronomi.

Oceń artykuł
0/5 (0)