Życie i praca w Niemczech są atrakcyjne i opłacalne. Coraz więcej obywateli UE przyjeżdża do Niemiec i zostaje w kraju. W poniższym artykule podsumowaliśmy, na co dokładnie należy zwrócić uwagę przy wjeździe do Niemiec, pobycie, znalezieniu pracy i innych kwestiach. W wielu dziedzinach potrzebni są wykwalifikowani pracownicy, ale także pracownicy tymczasowi.

Poszukiwanie pracy w Niemczech

W zasadzie każdy obywatel UE może bez przeszkód wjechać, mieszkać i pracować w Niemczech. Jest to możliwe bez większych formalności, ale tylko z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Jest to zapisane w unijnej ustawie o swobodzie przemieszczania się. Pobyt jest jednak początkowo ograniczony do trzech miesięcy, ale może zostać przedłużony (patrz poniżej). Istnieją różne poradnie, które mogą pomóc Ci w znalezieniu pracy w Niemczech. Przede wszystkim należy zwrócić się do Federalnej Agencji Pracy, która zajmuje się doradztwem, wsparciem i pośrednictwem pracy.

Czy potrzebne jest pozwolenie na pracę?

Z reguły obywatele innych państw potrzebują pozwolenia na pracę w Niemczech. Obywatele UE są zwolnieni z tego wymogu na mocy wspomnianej wyżej ustawy o swobodzie przemieszczania się. W tym przypadku są oni traktowani na równi z obywatelami niemieckimi, mogą podjąć pracę, a w razie najgorszego mogą nawet ubiegać się o świadczenia socjalne, które omówimy bardziej szczegółowo w dalszej części.

Czy potrzebujesz kwalifikacji do wykonywania pracy?

Niemiecki rynek pracy poszukuje zarówno wykwalifikowanych pracowników, jak i pracowników sezonowych, pośredników pracy, pracowników tymczasowych i stażystów. Wiele sektorów cieszy się z takiego rozwiązania. Jakie kwalifikacje są potrzebne do jakiego celu, należy wyjaśnić z potencjalnym pracodawcą. Federalna Agencja Pracy może w tym przypadku udzielić wsparcia i pośrednictwa.

Co jest potrzebne aby wjechać do kraju?

Obywatele UE mają prawo do podróżowania i pracy w innym państwie UE bez wizy lub innych ograniczeń. Pod tym względem są oni traktowani jak obywatele danego kraju i potrzebują jedynie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Jak długo może trwać pobyt?

Pobyt jest początkowo ograniczony do trzech miesięcy. Jeśli chcesz przedłużyć swój pobyt, musisz pracować zarobkowo, prowadzić własną działalność gospodarczą, mieć pracę w perspektywie, uczyć się lub przechodzić szkolenie. Należy posiadać wystarczające środki na utrzymanie i ubezpieczenie zdrowotne.

Każdy, kto przebywał w kraju UE przez pięć lat, jest uprawniony do stałego pobytu i nie musi spełniać żadnych dodatkowych wymogów. Należy jednak pamiętać, że jeśli popełnisz przestępstwo lub stanowisz zagrożenie, prawo do swobodnego przemieszczania się może zostać Ci odebrane (po indywidualnym rozpatrzeniu każdego przypadku).

Czy masz również prawo do świadczeń socjalnych?

Tak i nie, prawo do świadczeń socjalnych zależy od sytuacji w jakiej się znajdujesz. W ostatniej części staramy się wyjaśnić tę kwestię:

  • Każdy, kto z własnej woli stał się bezrobotnym jako pracownik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w UE, ma prawo do równego traktowania z obywatelami niemieckimi. Oznacza to, że każdy, kto w ciągu ostatnich 30 miesięcy pracował na niemieckim rynku pracy przez co najmniej 12 miesięcy, może ubiegać się o ALG I i II. Osoby, które przepracowały mniej niż 12 miesięcy, zachowują uprawnienia pracownicze przez sześć miesięcy. Następnie obowiązują przepisy dla osób poszukujących pracy.
  • Dla osób poszukujących pracy przepisy są rzeczywiście niejasne. Kodeks niemiecki wyraźnie wyklucza możliwość ubiegania się o świadczenia socjalne dla poszukujących pracy obywateli UE, którzy wjechali do kraju wyłącznie w celu poszukiwania pracy. To ogólne wyłączenie narusza jednak orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Ten ostatni przepis nakazuje badanie poszczególnych przypadków.
  • W rzeczywistości nie istnieją żadne szczególne przepisy dotyczące obywateli UE, którzy nie wykonują pracy zarobkowej. Niemieckie urzędy pracy stawiają ich na równi z osobami poszukującymi pracy i w ten sposób faktycznie wykluczają ich ze świadczeń socjalnych zgodnie z SGB II, a także z pomocy społecznej zgodnie z SGB XII. Możliwe jest jednak przyznanie niezbędnych świadczeń zgodnie z SGB XII, jak również opieki medycznej w zależności od indywidualnego przypadku. (Tutaj interesujące jest nadchodzące orzeczenie ETS, dotyczące sporu prawnego między niemieckim urzędem pracy a obywatelem rumuńskim, który nie wykonuje pracy zarobkowej. Komisja Europejska wskazała już w swoim oświadczeniu, że ogólne wykluczenie jest niezgodne z zasadą równości).
  • Obywatele UE, którzy posiadają prawo stałego pobytu, mają prawo do równego traktowania z obywatelami niemieckimi.
Oceń artykuł
0/5 (0)