Wielkimi krokami zbliża się początek roku akademickiego. Raport „Portfel Studenta 2023” opublikowany przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich wskazuje, że koszty utrzymania nie ominą grupy studentów. Według obliczeń już teraz muszą liczyć się oni z wydatkami wynoszącymi 3867,06 zł miesięcznie.

Coraz droższe życie studentów

Studenci w Polsce

Choć w porównaniu z przełomem lat 2005-2010, gdzie odnotowywano największą liczbę studentów, w roku 2023 takich osób jest zdecydowanie mniej, to jednak w ostatnich latach utrzymuje się delikatna tendencja wzrostowa. Według raportu w tym roku było w Polsce 1 223 600 studentów.

Najliczniejsza grupa osób, które zdecydowały się podjąć studia była w województwie mazowieckim (274 620) i małopolskim (144 221). Najchętniej wybierali oni studia I stopnia oraz jednolite magisterskie (326 349). W raporcie znajdziemy też informację dotyczącą ogólnej liczby studentów zagranicznych, która wyniosła 105,4 tys. osób.

Wydatki studentów – na co muszą wydać najwięcej?

Kolejne edycje raportu „Portfel Studenta” pozwalają przeanalizować, jak koszty ponoszone przez osoby studiujące zmieniały się na przełomie ostatnich lat. W 2021 roku była to kwota 2 740 zł, by w 2022 roku wzrosnąć do poziomu 3 177 zł. Aktualnie wskazano, że wydatki studentów w 2023 roku wynoszą już 3 867 zł.

W raporcie podjęto się symulacji określonej sytuacji. Dotyczy ona studentki trzeciego roku filologii angielskiej z Łodzi, która podejmuje kształcenie w trybie niestacjonarnym i wynajmuje razem z koleżanką mieszkanie dwupokojowe. Jej średnie miesięczne wydatki uszeregowane według najwyższych kwot były następujące:

1. Wynajem mieszkania – 1350 zł

2. Żywność – 601,25 zł

3. Czesne – 600 zł

4. Wyjścia na miasto – 307,20 zł

5. Zdrowie – 216,73 zł

6. Lunche, wyjścia do kawiarni – 172,68 zł

7. Ubrania i pozostałe wydatki – 170,98 zł

8. Transport – 145,52 zł

9. Kosmetyki, art. chemiczne – 113,76 zł

Inne wydatki, które miesięcznie nie przekraczały kwoty 100 zł to kultura (76,79 zł), bilet miesięczny (58,50 zł), serwisy streamingowe (27,50 zł) oraz materiały papiernicze/drukarnie (27,15 zł).

Plany studentów wobec rosnących wydatków

Mimo narastających kosztów, wyniki raportu wskazują, że studenci dobrze odnajdują się w nowej rzeczywistości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 28% badanych wskazała, że ich sytuacja finansowa pozostała bez zmian, a 27% poinformowała, że ta kwestia w ich przypadku „nieco się poprawiła”. Z kolei ponad 33% studentów uważa, że ich kondycja materialna jest porównywalna do innych rówieśników.

Czy w związku ze wzrastającymi kosztami życia, osoby studiujące chcą coś zmienić? Okazuje się, że mają różne pomysły na przystosowanie swojej sytuacji do dynamiki gospodarczej.

Najczęściej jest to rozważenie podjęcia pierwszej pracy lub dodatkowej pracy (48%), ograniczenie ponoszonych wydatków do niezbędnego minimum (34%), utrzymanie własnych wydatków na zbliżonym poziomie (26%) czy zrezygnowanie z części ponoszonych wydatków (23%). Co ciekawe, aż 13% nie planuję żadnych zmian, a tylko niewielki odsetek deklaruje powrót do domu rodzinnego (6%), a także zawieszenie lub rezygnację ze studiów (5%).

To oznacza, że w ocenie samych studentów większe wydatki na ogół nie będą wpływać na podejmowanie odważnych zmian względem planów dotyczących przyszłości.

Oceń artykuł
0/5 (0)