Czym są i jak działają tzw. turkusowe organizacje? To coraz popularniejszy styl zarządzania firmą. Polega na rezygnacji z tradycyjnej hierarchii na rzecz samodzielnej kontroli swojej pracy, jak i całej organizacji, przez samych pracowników. To jednak wymaga także wzajemnego zaufania w zespole, jak i jego zaangażowania. Jak wprowadzić w firmie turkusowe zarządzania i czym różni się ono od pozostałych stylów? Tego dowiecie się z tekstu!

Turkusowe organizacje – co to jest?

Spotkaliście się z terminem „turkusowe organizacje” i nie wiecie, co oznacza? Ten styl zarządzania staje się coraz bardziej popularny. Na czym polega? „Turkusowe” zarządzanie nie opiera się na tradycyjnej, sztywnej hierarchii, czy np. wydawaniu poleceń, a raczej partnerstwie pomiędzy członkami zespołu. To oni mają móc nie tylko uczestniczyć w podejmowaniu firmowych decyzji, jak i opracowywaniu nowych produktów, ale też samodzielnie organizować swój czas pracy.

Samo pojęcie wprowadził w 2014 roku belgijski autor Frederic Laloux, w swojej książce „Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości”. Twórca nowatorskiej teorii wyróżnił w niej 5 różnych stylów zarządzania:

 • czerwony – autorytarny, gdzie pracownicy najczęściej obawiają się przełożonego, są też od niego kompletnie zależni;
 • bursztynowy – z udziałem silnej hierarchii, gdzie w firmie istnieją jasno wytyczone zasady, przykładem może być związek wyznaniowy;
 • pomarańczowy – tu hierarchia ma bardziej dynamiczny charakter, przy czym największe znaczenie ma efektywność, przykładem może być korporacja;
 • zielony – pracownicy przy tym stylu zarządzania mają większą decyzyjność, panuje demokracja, przykładem może być spółdzielnia;
 • turkusowy – hierarchia znika całkowicie, od zajmowanych stanowisk istotniejszy staje się zakres obowiązków oraz pełnione funkcje, każdy pracownik ponosi taką samą odpowiedzialność.

Zdaniem autora wprowadzenie turkusowego stylu zarządzania w firmie ma mieć pozytywny wpływ na motywację pracowników. Dzięki temu, że pracują oni w sposób projektowy, a także ponoszą odpowiedzialność za swoje działania, mają bardziej się w nie angażować. Centralną cechą organizacji turkusowych jest brak hierarchicznej struktury kierowniczej oraz duże zaufanie, jakim darzą się wzajemnie członkowie zespołu.


SPRAWDŹ TEŻ: Zaufanie w pracy – jak je budować? 5 sposobów


Turkusowe organizacje – na czym polega turkusowy styl zarządzania?

Czym charakteryzuje się turkusowy styl zarządzania? Autor teorii wyróżnił trzy główne filary turkusowych organizacji:

 • samozarządzanie – dzięki brakowi hierarchii organizacja działa w oparciu o wzajemne zaufanie pracowników, którzy samodzielnie zarządzają swoimi zadaniami;
 • dążenie do pełni – turkusowe organizacje działają w sposób, który pozwala pracownikom określić, co daje im poczucie spełnienia w pracy, a także wyrazić to poprzez zakres obowiązków;
 • cel ewolucyjny – pracownicy są tu zapraszani do zrozumienia i zapoznania się z celami organizacji i tym, czym chce ona docelowo się stać.

Powyższe elementy turkusowego stylu zarządzania, aby mogły zostać zastosowane w firmie, wymagają wypracowania odpowiedniej komunikacji w zespole. Zadania są tu bowiem przydzielane ich członkom w zależności od aktualnie prowadzonego projektu.

Jaki jest model działania w turkusowych organizacjach?

O czym muszą pamiętać pracownicy turkusowych organizacji? Zastosowanie tego modelu zarządzania wymaga od pracowników nie tylko wzajemnego zaufania ale i pełnego zrozumienia procesów zachodzących w firmie. Przyjmuje się zatem cztery główne założenia modelu działania w turkusowych organizacjach:

 • każdy pracownik zajmuje się tym, co potrafi najlepiej;
  zadania, które wykonują pracownicy, są potrzebne do realizacji projektów;
 • każdy pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje przydzielone zadania;
 • każdy pracownik ma możliwość zmiany modelu swojego działania, o ile zachowane zostaną trzy powyższe punkty.

W turkusowym stylu zarządzania istotny jest także brak okresowych rozmów oceniających, oraz wydawania poleceń. Wszyscy pracownicy współpracują tu ze sobą dla realizacji wspólnych celów.

Jakie są zalety stosowania w firmie turkusowego stylu zarządzania?

Jakie korzyści niesie ze sobą zbudowanie turkusowej organizacji? Choć nie jest to łatwe zadanie, pozwala na zbudowanie wyjątkowej atmosfery w firmie. Członkowie zespołów, które działają w tym stylu zarządzania, czują się w firmie bardziej domowo. Stanowi to także doskonały czynnik motywujący.

To nie jedyna zaleta turkusowych organizacji. Jeśli chcecie rozwijać swoją kreatywność, firma, która stosuje taki styl zarządzania, może być dla Was idealnym wyborem. Wspólne rozwiązywanie problemów, jak i podejmowanie decyzji sprawia, że każdy ma szansę „wykazać” się, a także zaproponować własne pomysły na rozwój organizacji.

Turkusowy styl zarządzania wpływa pozytywnie także na wzrost motywacji i zaangażowania pracowników poprzez zwiększenie ich samodzielności. Pracownicy, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zadania, których nie kontroluje menedżer, mają możliwość popracować nad swoją produktywnością. Odwrotnością takiego podejścia jest tzw. mikrozarządzanie, w przypadku którego nadmierna kontrola obowiązków pracowniczych prowadzi do poczucia utraty autonomii przez członków zespołu oraz ich frustracji.

Turkusowe organizacje – plusy

Podsumujmy zatem plusy turkusowych organizacji, wynikające ze stosowania takiego stylu zarządzania:

 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników;
  większa samodzielność członków zespołu;
 • rozwój osobisty pracowników i ich kreatywności;
 • lepsze zrozumienie celów firmy przez pracowników;
 • poprawa atmosfery w miejscu pracy;
 • wzrost efektywności pracowników.

Pomimo, że proces budowania takiego modelu działania zajmuje czas, a także wymaga wprowadzenia wielu innowacji do codziennej pracy, turkusowe organizacje przynoszą ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa.

Jakie wady może mieć turkusowa organizacja?

Turkusowe organizacje, choć są świetnym miejscem dla osób kreatywnych, pragnących większej samodzielności i decyzyjności w pracy, maja też i swoje wady. Do największych należy tu zdecydowanie zaliczyć trudności z przekonaniem pracowników do wprowadzenia nowego modelu działania firmy. Wiele osób może mieć obawy z tym związane, dotyczące zwłaszcza odejścia od tradycyjnej, hierarchicznej struktury kierowniczej.

Turkusowy styl zarządzania – o czym pamiętać przy wprowadzaniu?

Jeśli zarządzacie organizacją, którą chcecie uczynić turkusową, warto abyście zadbali o ten element procesu zmian. Pomocne mogą okazać się wspólne zebrania pracowników, podczas których zostaną wytłumaczone założenia turkusowego stylu zarządzania oraz podane korzyści, płynące z niego dla zespołu, jak i całej firmy.

Pełna swoboda działania, nierozerwalnie związana z turkusowym stylem zarządzania, może też budzić wątpliwości co do zasad podziału zadań przez pracowników. Tu jednak można kierować się zasadą przydziału obowiązków według indywidualnych talentów pracowników. Każdy z nich powinien w turkusowej organizacji zajmować się tym, co go spełnia i co potrafi najlepiej.

Wprowadzanie nowego stylu zarządzania może też wiązać się z początkowym oporem zespołu. Może to oznaczać chwilowy spadek efektywności, a nawet rotację pracowników. Jak jednak uspokajają przykłady innych turkusowych organizacji, tego typu trudności są zazwyczaj przejściowe. Pomyślcie o tym w ten sposób – na koniec w zespole zostaną te osoby, które rzeczywiście chcą wspólnie budować turkusową filozofię biznesową firmy.

Jakie minusy mogą mieć turkusowe organizacje?

Podsumowując, na takie trudności możecie natrafić, budując turkusową organizację:

 • opór pracowników wobec zmian;
 • początkowe poczucie zagubienia zespołu, który musi zmienić styl swojej pracy;
 • chwilowy spadek efektywności i wzrost rotacji pracowników w początkowym okresie wprowadzania turkusowego stylu zarządzania;
 • konieczność starannego zaplanowania wdrożenia nowego modelu działania – czas szczególnie warto poświęcić na gruntowne wyjaśnienie pracownikom nowego modelu działania firmy.

Jeśli jednak odpowiednio przygotujecie się do procesu przemiany Waszej firmy w turkusową organizację, a także zaplanujecie jego stopniowe wdrożenie, nowy model działania przedsiębiorstwa może przynieść jej wiele korzyści. Jednocześnie warto podkreślić, że nadrzędną wartością w przypadku firm stosujących taki styl zarządzania będą nie generowane przez nią zyski, a jej pracownicy.

Turkusowe organizacje w Polsce – przykłady

Jakie przykłady turkusowych organizacji w Polsce możemy spotkać? Choć ten nowatorski model organizacji, inspirowany teorią Lalouxa, nie jest obecny na rynku od dawna, już istnieją firmy na rodzimym rynku, który zdecydowały się go przetestować. Wśród nich możemy wymienić np.:

Jak taki model działania firmy ocenia z perspektywy czasu Dawid Kloch, prezes spółki Mediaflex? „Dobra atmosfera w pracy jest dla nas bardzo istotną kwestią. W Mediaflex mamy płaską strukturę, co mocno przedkłada się na atmosferę w pracy. Nieważne, w jakim zespole pracujesz czy też jak długo z nami jesteś – tworzymy jeden zgrany zespół, nieźle nam to wychodzi” – komentował w rozmowie z GoWork.pl.

Jeśli więc szukacie pomysłu na zmiany w firmie, które przełożą się na wzrost motywacji i zaangażowania pracowników, a także chcecie, aby każdy z nich miał możliwość samorealizacji w pracy, warto rozważyć wdrożenie turkusowego stylu zarządzania.

Oceń artykuł
4/5 (1)