Jak można ubiegać się o dotacje unijne i na jakie cele można przeznaczyć te środki? Tłumaczymy, czym są dotacje z funduszy unijnych, jak przebiega proces ich przyznawania, a także, jaką wysokość dotacji można uzyskać. Kto może starać się o dodatkowe pieniądze? Aby otrzymać dotację, nie musicie być zarejestrowani jako bezrobotni!

Dotacje unijne – co to jest?

Czym są dotacje unijne? Dodatkowe środki na rozwój firmy mogą pomóc wielu przedsiębiorcom w rozszerzaniu ich działalności. Posiadacie własny biznes i chcielibyście zainwestować w nowe wyposażenie, lub np. rozbudowę hali produkcyjnej? Pieniądze z Unii Europejskiej mogą Was w tym wesprzeć! Jak otrzymać dotacje ze środków unijnych i jaką kwotę można dzięki nim uzyskać? Tego dowiecie się z tekstu!

Dotacje unijne – kto może zostać beneficjentem?

Dotacje unijne w postaci środków na dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich mogą otrzymać wszyscy, z wyjątkiem osób prywatnych, czyli osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. O przyznanie środków unijnych mogą wnioskować:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • mikroprzedsiębiorstwa;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • służby publiczne (inne, niż administracja);
 • instytucje ochrony zdrowia;
 • instytucje wspierające biznes;
 • instytucje nauki i edukacji;
 • instytucje partnerstwa;
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 • organizacje społeczne;
 • związki wyznaniowe.

W przypadku osób prywatnych fundusze europejskie zostały przewidziane również w formie pośredniego wsparcia, takiego jak np. szkolenia, granty, czy pożyczki na założenie własnej firmy.

Na co można dostać dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Skoro wiemy już, kto może wnioskować w sprawie dotacji unijnych, czas dowiedzieć się, na co można przeznaczyć uzyskane unijne środki. Wiele zależeć tu będzie od wybranej przez Was dziedziny. Dofinansowanie z Unii (np. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych) można uzyskać m.in. na rozwój swojej firmy, działania mające na celu zmniejszyć bezrobocie, czy np. te związane z odnawialnymi źródłami energii.

Konieczny będzie więc wybór odpowiedniego programu operacyjnego oraz działań, na które miałyby zostać przeznaczone przyznane nam środki. Ważne będzie więc przygotowanie biznesplanu działalności gospodarczej, na rozwój której będziemy wnioskować o uzyskanie dofinansowania.

Środki unijne a biznesplan – jak go przygotować, aby móc starać się o fundusze europejskie?

Powinien znaleźć się w nim opis, w którym przybliżymy urzędnikom nasze projekty oraz uzasadnienie dlaczego powinny zostać na nie przeznaczone dotacje unijne. Ważne będzie także uzupełnienie biznesplanu o skutki, jakie dana inwestycja przyniesie ze sobą. Przykładowo, jeśli wybierzecie program, który ma na celu walkę z bezrobociem dobrze, abyście podkreślili, że projekt, jak i jego realizacja wpłynie na zwiększenie liczby miejsc pracy w danym regionie.

Niezbędne będzie również dodanie informacji dotyczących zakresu przestrzennego i czasowego biznesu. Chodzi tu o zaznaczenie, czy ma być on realizowany np. na terenie całej Polski, czy tylko wybranego województwa, powiatu, czy też gminy.

W jakiej formie można uzyskać dofinansowanie z europejskiego funduszu?

Choć bezzwrotne dotacje unijne na rozwój przedsiębiorczości są najbardziej popularną formą dofinansowania, to nie jedyną. Dodatkowe środki mogą zostać przyznane również w formie:

 • kredytu lub pożyczki, udzielanych na preferencyjnych warunkach;
 • funduszu kapitałowego, lub poręczenia;
 • doradztwa dla firmy;
 • możliwości wzięcia udziału w usłudze rozwojowej dla firmy;
 • bonu na odbycie szkolenia;
 • możliwości wzięcia udziału w branżowej konferencji lub warsztatach;
 • stypendium;
 • stażu, który ułatwi podjęcie zatrudnienia osobom mającym problemy z odnalezieniem się na rynku pracy.

Forma wsparcia finansowego z UE w postaci szkoleń, lub możliwości odbycia stażu kierowane są zazwyczaj do osób prywatnych.

Dotacje unijne – jak się o nie ubiegać?

Jak przebiega proces przyznawania dotacji unijnych? Aby uzyskać dofinansowanie, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Aby prawidłowo wybrać program, w ramach którego chcielibyśmy zdobyć dodatkowe środki unijne, warto zajrzeć do portalu funduszy europejskich. Znajdziecie tam Poradnik Beneficjenta, który pomoże wybrać odpowiadające potrzebom naszej firmy działania.

Kolejnym krokiem będzie znalezienie instytucji, która ogłasza konkurs w ramach wybranych działań. Kiedy już to zrobicie, warto abyście zapoznali się także z terminami składania wniosków i wymaganą do nich dokumentacją.

Formularz dotacji unijnych – jak złożyć wniosek?

Aby prawidłowo opracować aplikację konkursową, która pozwoli nam uzyskać dotację unijną, konieczne będzie wypełnienie odpowiedniego formularza. Znajdziecie go na stronie internetowej wybranego programu operacyjnego. Następnie należy przygotować jego dwie wersje – cyfrową oraz papierową. Co powinniśmy jeszcze dołączyć do wniosku? Będą to:

 • harmonogram realizacji projektu;
 • biznesplan;
 • analiza finansowa;
 • studium wykonalności.

Jeśli wniosek wypełniacie po raz pierwszy, warto starannie stosować się do dołączonych do niego instrukcji i dowiedzieć się, jakie wymagania należy spełnić.

Dotacje unijne – czas oceny wniosku

Ile potrwa analiza naszego wniosku o dotacje z Unii? Składane dokumenty muszą zostać ocenione pod kątem formalnym, jak i merytorycznym, dlatego cały proces może zająć do nawet 3 miesięcy. Sprawdzana jest tu nie tylko treść projektu, ale i jego wykonalność oraz zgodność z wymogami danego programu operacyjnego.

Zależy Wam na jak najszybszym rozpatrzeniu wniosku? Jeśli do tego o dofinansowanie staracie się po raz pierwszy, być może dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług firmy konsultingowej. Na rynku znajdziecie szeroki wybór tego typu instytucji, które pomagają przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu środków oferowanych przez Unię Europejską.

Umowa o dotacjach unijnych – jakie dokumenty?

Ostatnim krokiem w procesie ubiegania się o dotacje unijne będzie podpisanie umowy. Stanowi to rodzaj formalnego przypieczętowania decyzji o przyznaniu nam środków z europejskiego funduszu. Umowa ta określa również zasady, na jakich zostały przyznane pieniądze, a także podstawowe obowiązki, związane z realizacją i rozliczeniem dofinansowanego projektu.

Zanim podpiszecie umowę, będziecie jednak musieli skompletować następujące dokumenty:

 • aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnością podatków oraz składek ZUS;
 • zaświadczenie o niekaralności.

Do umowy trzeba będzie dołączyć także dokumenty specyficzne dla zgłaszanego przez nas projektu. Ważne będzie także zaktualizowanie jego harmonogramu.

Realizacja projektu dotacji unijnych – o czym pamiętać?

Jeśli udało się Wam uzyskać pieniądze unijne na rozwój swojego przedsiębiorstwa lub rozpoczęcie działalności gospodarczej i podpisaliście umowę o przyznanie Wam dodatkowych środków, pozostanie Wam dopilnowanie, aby realizacja dofinansowanego projektu przebiegła zgodnie z zawartymi w umowie założeniami. To bardzo ważny krok – jeśli nie dopełnicie obowiązków, na które zgodziliście się w umowie, możecie stracić część lub nawet całość przyznanych środków na działalność gospodarczą.

Dotacje unijne – rozliczanie projektu

Wsparcia w prawidłowym rozliczeniu projektu udzieli Wam ta sama instytucja, która wcześniej zadecydowała o przyznaniu dotacji unijnej. Zamknięcie i rozliczenie dofinansowanego projektu rozpoczyna zarazem okres jego trwałości. W tym czasie będziecie musieli utrzymać zakładane wcześniej efekty projektu, np. określony poziom zatrudnienia.

Długość wymaganego w procesie przyznawania dotacji unijnych okresu trwałości zależeć będzie od charakteru reprezentowanego podmiotu. Przykładowo, dla mikroprzedsiębiorstw, a także małych i średnich firm okres ten wynosi 3 lata. W pozostałych przypadkach będzie to z kolei 5 lat.

Oceń artykuł
0/5 (0)