brak logo

Demotrans

Oleśnica

Opinie o Demotrans

sss 2016-12-15 22:16:03
USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
(tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883)
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)
(tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)
(tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281)
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
W tekście wyróżniono na czerwono zmiany obowiązujące od 01.06.2016 r. (Dz. U. 2016
r. poz. 677).
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby,
której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.
Art. 2.
1. Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób
fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
2. Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych:
1) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych;
2) w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych.
3. W odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze względów
technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w szkołach wyższych, a po ich
wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji, mają zastosowanie jedynie
przepisy rozdziału 5.
Art. 3.
1. Ustawę stosuje się do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do
państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych.
2. Ustawę stosuje się również do:
1) podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
2) osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,
jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji
celów statutowych
- które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w
państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3a.
1. Ustawy nie stosuje się do:
1) osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych;
2) podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, wykorzystujących
środki techniczne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie do przekazywania
danych.
2. Ustawy, z wyjątkiem przepisów art. 14-19 i art. 36 ust. 1, nie stosuje się również do prasowej
działalności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U.
Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) oraz do działalności literackiej lub artystycznej, chyba że wolność
wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą.
Art. 4. Przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.
Art. 5. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej
idącą ich ochronę, niż wynika to z niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tych ustaw.
Art. 6.
1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub
pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka
specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne,
kulturowe lub społeczne.
3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to
nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
Art. 7. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze
osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest
rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
2) przetwarzaniu danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
2a) systemie informatycznym - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń,
programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu
przetwarzania danych;
2b) zabezpieczeniu danyc
kika 2016-12-17 22:38:46
a dyrektor znowu spamuje
Olo 2016-12-19 08:26:12
Kotlet schabowy - sposób przygotowania
W sklepie mięsnym poproś o ukrojenie czterech kotletów schabowych - sprzedawca Cię zrozumie :). Plastry mięsa opłucz w letniej wodzie. Następnie na twardym podłożu ułóż ścierkę, na to deskę. Rozbijaj tłuczkiem plastry mięsa tak, aby przynajmniej o połowę zwiększyły swoją powierzchnię. Staraj się, żeby mięso za bardzo się nie postrzępiło, a zwłaszcza, żebyś go nie przebił na wylot :)
Przygotuj sobie dwa talerze: na pierwszym rozbełtane, surowe jajko na drugim - bułkę tartą zmieszaną z mąką, solą i pieprzem (ew. vegetą). Bierz przygotowane kotlety i dokładnie obtaczaj je najpierw w jajku, a potem w panierce.
Rozpuść i porządnie rozgrzej na patelni tłuszcz (powinno być go sporo, tak, żeby równomiernie pokrył całe dno patelni) i ułóż na płastko kotlety. Smaż po 2 minuty z obu stron na mocnym ogniu (uważaj, tłuszcz może pryskać!), kiedy kotlety się obsmażą i zrumienią, możesz zmniejszyć płomień i przykryć patelnię pokrywką (ale zaglądaj pod nią od czasu do czasu, żeby nie dopuścić do przypalenia). Po 4 -5 minutach smażenia kotlety będą gotowe do wykładania na talerze.
nicek 2016-12-19 19:04:28
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby,
której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.
Art. 2.
1. Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób
fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
2. Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych:
1) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych;
2) w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych.
3. W odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze względów
technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w szkołach wyższych, a po ich
wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji, mają zastosowanie jedynie
przepisy rozdziału 5.
Art. 3.
1. Ustawę stosuje się do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do
państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych.
2. Ustawę stosuje się również do:
1) podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
2) osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,
jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji
celów statutowych
- które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w
państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nick 2016-12-23 18:13:19
Tradycyjnie już karp w galarecie ma swoje miejsce w polskiej kuchni. Karp w galarecie pojawił się u nas całkiem niedawno, przyjechał z Czech w ramach współpracy za czasów PZPR. Szybko został zaakceptowany i nie ma już chyba bardziej tradycyjnego dania świątecznego z udziałem karpia niż karp w galarecie. No, może dorównuje mu tylko karp smażony. Moja mama przygotowywała karpia w galarecie zawsze dokładnie w ten sam sposób. Przepis przejęła po swojej mamie, a mi przekazała, jako następnemu pokoleniu. To właśnie uwielbiam w daniach świątecznych, tę tradycję, to trwanie rodzin, to przekazywanie obyczaju z pokolenia na pokolenie. Gdy patrzę na tak podanego karpia wiem, że w takiej właśnie formie jadła go moja babcia i prababcia. Zawsze zanurzony był w wieprzowej galarecie, która była nad wyraz słodka i pikantna zarazem. Mocno doprawiona fantastycznie komponowała się z natury mdłym karpiem, do tego zawsze na drugi dzień jadło się masę majonezu dla zaostrzenia jeszcze smaku. Tym razem przygotowałam karpia bez żelatyny zstępując ją agar-agar. Jest ona troszkę inna w konsystencji, bardziej przypomina galaretkę pektynowa, ale spokojnie możecie pozostać przy wersji tradycyjnej, jeśli jecie żelatynę i lubicie jej smak.

KARP W GALARECIE
Post 2016-12-23 18:15:59
Ciasto drożdżowe podzielić na 3 części, rozwałkować na prostokątne placki o grubości około 3 mm, nałożyć masę makową, zostawiając około 2 cm od samego brzegu. Zwinąć (jak roladę), a końce makowców podłożyć pod spód. Każdy z makowców przenieść na posmarowany olejem papier do pieczenia, zawinąć w niego dwukrotnie, pozostawiając około 1 cm luzu pomiędzy ciastem a papierem (nie więcej).

Nie jest konieczne pozostawianie uformowanych makowców do ponownego wyrośnięcia, ale można je odłożyć na 15 minut w ciepłe miejsce.

Uwaga: jeśli ciasto jest zbyt klejące, podsypać delikatnie mąką w celu zawinięcia masy.

Krótka obrazkowa instrukcja:
Olo 2016-12-23 19:16:12
WESOŁYCH ŚWIĄT , SPOKOJNYCH I PEŁNYCH CIEPŁYCH CHWIL Z RODZINĄ

Marcel 2016-12-24 15:42:33
Przestancie sie wyzywac Wesolych Świąt dla zespolu demotrans i wszystkich kierowcow którzy tam pracują szerokosci Marcel
Olo 2016-12-25 18:37:36
Tradycyjnie już karp w galarecie ma swoje miejsce w polskiej kuchni. Karp w galarecie pojawił się u nas całkiem niedawno, przyjechał z Czech w ramach współpracy za czasów PZPR. Szybko został zaakceptowany i nie ma już chyba bardziej tradycyjnego dania świątecznego z udziałem karpia niż karp w galarecie. No, może dorównuje mu tylko karp smażony. Moja mama przygotowywała karpia w galarecie zawsze dokładnie w ten sam sposób. Przepis przejęła po swojej mamie, a mi przekazała, jako następnemu pokoleniu. To właśnie uwielbiam w daniach świątecznych, tę tradycję, to trwanie rodzin, to przekazywanie obyczaju z pokolenia na pokolenie. Gdy patrzę na tak podanego karpia wiem, że w takiej właśnie formie jadła go moja babcia i prababcia. Zawsze zanurzony był w wieprzowej galarecie, która była nad wyraz słodka i pikantna zarazem. Mocno doprawiona fantastycznie komponowała się z natury mdłym karpiem, do tego zawsze na drugi dzień jadło się masę majonezu dla zaostrzenia jeszcze smaku. Tym razem przygotowałam karpia bez żelatyny zstępując ją agar-agar. Jest ona troszkę inna w konsystencji, bardziej przypomina galaretkę pektynowa, ale spokojnie możecie pozostać przy wersji tradycyjnej, jeśli jecie żelatynę i lubicie jej smak.

KARP W GALARECIE
przystojny facet w kapeluszu 2016-12-27 15:06:08
Heh a ty co dużo władz cebuli czy co może czym jedziesz to wpadniemy do ciebie na jednego
Franek 2016-12-29 09:41:47
Koniec roku to tradycyjnie czas, kiedy postanawiamy odmienić swoje życie. Zazwyczaj w postaci postanowień noworocznych, które mają sprawić, że zdrowie i sukces przyjdą już od nowego roku. Jeśli naprawdę chcesz zmienić swoje życie w 2017 roku, zacznij od zmiany tych drobnych, ale bardzo ważnych nawyków. Jeśli zrobisz to jeszcze przed Nowym Rokiem, wejdziesz w niego z zupełnie inną energią.

Będę codziennie ćwiczyć, przestanę jeść słodycze/palić/imprezować co weekend, nauczę się nowego języka, będę czytać jedną książkę na tydzień i nie marnować czasu... Tak, na pewno tak będzie. Zazwyczaj wszystkie te plany pozostają w sferze marzeń, a w nowym roku jesteśmy dokładnie tacy sami, co przed 1 stycznia.
Mieczysław 2016-12-29 09:43:19
Koniec roku to tradycyjnie czas, kiedy postanawiamy odmienić swoje życie. Zazwyczaj w postaci postanowień noworocznych, które mają sprawić, że zdrowie i sukces przyjdą już od nowego roku. Jeśli naprawdę chcesz zmienić swoje życie w 2017 roku, zacznij od zmiany tych drobnych, ale bardzo ważnych nawyków. Jeśli zrobisz to jeszcze przed Nowym Rokiem, wejdziesz w niego z zupełnie inną energią.

Będę codziennie ćwiczyć, przestanę jeść słodycze/palić/imprezować co weekend, nauczę się nowego języka, będę czytać jedną książkę na tydzień i nie marnować czasu... Tak, na pewno tak będzie. Zazwyczaj wszystkie te plany pozostają w sferze marzeń, a w nowym roku jesteśmy dokładnie tacy sami, co przed 1 stycznia.
olo 2016-12-29 21:16:07
Tradycyjnie już karp w galarecie ma swoje miejsce w polskiej kuchni. Karp w galarecie pojawił się u nas całkiem niedawno, przyjechał z Czech w ramach współpracy za czasów PZPR. Szybko został zaakceptowany i nie ma już chyba bardziej tradycyjnego dania świątecznego z udziałem karpia niż karp w galarecie. No, może dorównuje mu tylko karp smażony. Moja mama przygotowywała karpia w galarecie zawsze dokładnie w ten sam sposób. Przepis przejęła po swojej mamie, a mi przekazała, jako następnemu pokoleniu. To właśnie uwielbiam w daniach świątecznych, tę tradycję, to trwanie rodzin, to przekazywanie obyczaju z pokolenia na pokolenie. Gdy patrzę na tak podanego karpia wiem, że w takiej właśnie formie jadła go moja babcia i prababcia. Zawsze zanurzony był w wieprzowej galarecie, która była nad wyraz słodka i pikantna zarazem. Mocno doprawiona fantastycznie komponowała się z natury mdłym karpiem, do tego zawsze na drugi dzień jadło się masę majonezu dla zaostrzenia jeszcze smaku. Tym razem przygotowałam karpia bez żelatyny zstępując ją agar-agar. Jest ona troszkę inna w konsystencji, bardziej przypomina galaretkę pektynowa, ale spokojnie możecie pozostać przy wersji tradycyjnej, jeśli jecie żelatynę i lubicie jej smak.
uli 2016-12-29 21:19:09
Jak zrobić ciasto na pierogi. To najlepszy przepis, aby zrobić idealne ciasto na pierogi. Tego, jak zrobić ciasto na pierogi nauczyła mnie moja babcia. To do niej kiedyś dzwoniłam pytając o proporcje mąki, wody i sekret, który sprawiał, że jej ciasto na pierogi było najlepsze. Babci nie ma już z nami, jej przepis pozostał, zapisany w moim nocie na pożółkłych i poplamionych kartkach. Jak dziś pamiętam, jak notowałam go stojąc przy parapecie, a było to około 24 lat temu. Ciasto na pierogi powinno być miękkie i elastyczne. Delikatne ale wytrzymałe. Na tyle aby można było cienko rozwałkować je i nadziać ulubionym farszem. To ciasto na pierogi jest najlepsze, po prostu najlepsze i już!
duzy 2016-12-29 23:03:55
ja lubie praco wac w demo jedna wielka rodzina
Klimek 2016-12-30 20:11:15
najlepsza firma w jakiej pracowałemkierowca 2017-01-01 05:19:07
Wszystkich zainteresowanych (i nie tylko) zapraszam na (nie)oficjalne forum: demotrans.nrn.pl
Tam dowiecie się wszystkiego, bez spamu i hejtu. Bez smarowania też :D
4
Kierowca 2017-01-01 20:41:22
Jest ktoś chętny na wyjazd na 16stycznia ja pracuje w demo od roku nie i żadnych ciepłych mój nr pięć jeden zero trzy dwa dziewięć pięć sześć zero
kamil 2017-01-02 15:35:45
Hej a skąd jesteś i lubisz na padzie w duże żabę to jadę daj znać
uli 2017-01-02 17:17:15
Jak zrobić ciasto na pierogi. To najlepszy przepis, aby zrobić idealne ciasto na pierogi. Tego, jak zrobić ciasto na pierogi nauczyła mnie moja babcia. To do niej kiedyś dzwoniłam pytając o proporcje mąki, wody i sekret, który sprawiał, że jej ciasto na pierogi było najlepsze. Babci nie ma już z nami, jej przepis pozostał, zapisany w moim nocie na pożółkłych i poplamionych kartkach. Jak dziś pamiętam, jak notowałam go stojąc przy parapecie, a było to około 24 lat temu. Ciasto na pierogi powinno być miękkie i elastyczne. Delikatne ale wytrzymałe. Na tyle aby można było cienko rozwałkować je i nadziać ulubionym farszem. To ciasto na pierogi jest najlepsze, po prostu najlepsze i już!
Kiero 2017-01-05 13:59:34
Kielce a o co chodzi z tą żaba
Olo 2017-01-06 19:31:59
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby,
której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.
Art. 2.
1. Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób
fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
2. Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych:
1) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych;
2) w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych.
3. W odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze względów
technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w szkołach wyższych, a po ich
wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji, mają zastosowanie jedynie
przepisy rozdziału 5.
Art. 3.
1. Ustawę stosuje się do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do
państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych.
2. Ustawę stosuje się również do:
1) podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
2) osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,
jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji
celów statutowych
- które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w
państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. odpowiedz
doda 2017-01-06 19:35:41
Co reguluje ustawa o ochronie danych osobowych i w jakim stopniu dotyczy ona organizacji pozarządowych?

Ustawa o ochronie danych osobowych ma na celu przede wszystkim chronić osoby fizyczne, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez różne podmioty, instytucje, organizacje.

Organizacje pozarządowe, tak samo jak inne podmioty, w różnych sytuacjach mogą posiadać dane osobowe, czy to swoich członków, podopiecznych, darczyńców, czy współpracowników, pracowników itp..

Ustawa szczegółowo określa zasady postępowania z tymi danymi, które posiada organizacja. Wskazuje warunki przetwarzania danych, czyli co musi zrobić organizacja, aby można było powiedzieć, że legalnie, zgodnie z prawem, przetwarza te dane, a także określa prawa osób, których dane posiada.
Ustawa ma zapobiegać sytuacjom nadużywania danych osób fizycznych, szczególnie wbrew ich woli i zmuszać tych, którzy te dane posiadają, do dbania o bezpieczeństwo tych danych. Ponadto w ustawie zostały określone kompetencje organu do spraw ochrony danych osobowych, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych (tzw. GIODO).


Bardzo ważne jest, aby mieć świadomość, że posiadanie danych osobowych nakłada na organizacje (tak jak i na inne podmioty) szereg różnych obowiązków. Są to min.:
obowiązek ochrony tych danych (zabezpieczenia ich przed dostępem do nich osób trzecich),
obowiązek informacyjny wobec osób, których dane posiadamy (informowania, że mamy te dane i do jakich celów je wykorzystujemy),
obowiązek rejestracyjny (czyli zgłoszenia informacji o danych do rejestru prowadzonego przez GIODO).
Pamiętajmy, że posiadając dane osobowe różnych osób musimy je przede wszystkim chronić (dbać o ich bezpieczeństwo, aby nie dostały się w posiadanie innych osób i podmiotów, aby były aktualne itp.), a także spełnić szereg innych obowiązków, które nakłada ustawa. Obowiązek rejestracyjny nie zawsze będzie dotyczył organizacji, bo być może nie posiadamy danych, które wymagają zgłoszenia do GIODO. Ale z całą pewnością posiadamy „jakieś” dane (czy to członków, pracowników), których nie musimy zgłaszać do GIODO, ale musimy im zapewnić ochronę.
Warto też zastanowić się nad tym, czy wszystkie dane, które posiadamy, zbieramy będą nam rzeczywiście potrzebne. Część z nich z pewnością tak, potrzebujemy ich do prowadzenia bieżącej działalności lub różne przepisy prawa obligują nas do ich gromadzenia. Są jednak i takie dane, które zebraliśmy niepotrzebnie lub które w chwili obecnej (i w przyszłości) nie będą nam potrzebne. Te dane lepiej jest usunąć lub poddać anonimizacji.

Co to są dane osobowe?

Jakie to mogą być informacje?

komunikat w formie pisemnej np. jakaś notatka pisemna, która pozwoli daną osobę zidentyfikować;
fotografie, zdjęcia rentgenowskie, DNA;
komunikat lub inne treści w formie elektronicznej.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić pośrednio lub bezpośrednio, mogą temu posłużyć:
numery identyfikacyjne (np. NIP, PESEL, nr paszportu);
jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne (DNA, wzór siatkówki, grupa krwi), umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Przykładowe dane osobowe to:
imię, nazwisko, adres osoby;
NIP, PESEL;
linie papilarne, DNA, wzór siatkówki;
informacje o sytuacji finansowej osoby (zaległości, zadłużenia, stan konta);
adres mailowy: a.kwiatkowska@szpitalna.ngo.pl (ale nie: kwiatuszek@onet.pl); adres mailowy będzie daną osobową wówczas, gdy zawiera takie informacje, dzięki którym bez nadmiernych kosztów, działań i czasu możemy ustalić tożsamość osoby (jeśli zawiera np. imię i nazwisko osoby);
adres IP komputera danej osoby.

Do danych osobowych zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres osoby, ale również przypisane jej ważne numery, dane o cechach fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych. Danymi osobowymi nie będą jednak informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy, na której dana osoba mieszka. Lecz jeżeli tę informację zestawimy z innymi danymi, np. z jej imieniem i nazwiskiem lub numerem PESEL, to ten zestaw danych pozwoli nam tę osobę zidentyfikować.

W niektórych sytuacjach wystarczy jedna informacja abyśmy mogli kogoś zidentyfikować (np. jeżeli posiadamy numer PESEL osoby) w innych potrzebujemy kilku cech, informacji, które razem pozwolą nam określić tożsamość osoby.

Dane osobowe dotyczą tylko osoby fizycznej (a nie np. firmy, stowarzyszenia, fundacji) czyli nie możemy powiedzieć, że „posiadamy dane osobowe Spółki X lub Fundacji Y”.

Dane osobowe dotyczą tylko osób żyjących, dane osób zmarłych nie są danymi osobowymi – takie stanowisko zajął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (można je odpowiedz
tuy 2017-01-06 19:37:22
Co reguluje ustawa o ochronie danych osobowych i w jakim stopniu dotyczy ona organizacji pozarządowych?

Ustawa o ochronie danych osobowych ma na celu przede wszystkim chronić osoby fizyczne, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez różne podmioty, instytucje, organizacje.

Organizacje pozarządowe, tak samo jak inne podmioty, w różnych sytuacjach mogą posiadać dane osobowe, czy to swoich członków, podopiecznych, darczyńców, czy współpracowników, pracowników itp..

Ustawa szczegółowo określa zasady postępowania z tymi danymi, które posiada organizacja. Wskazuje warunki przetwarzania danych, czyli co musi zrobić organizacja, aby można było powiedzieć, że legalnie, zgodnie z prawem, przetwarza te dane, a także określa prawa osób, których dane posiada.
Ustawa ma zapobiegać sytuacjom nadużywania danych osób fizycznych, szczególnie wbrew ich woli i zmuszać tych, którzy te dane posiadają, do dbania o bezpieczeństwo tych danych. Ponadto w ustawie zostały określone kompetencje organu do spraw ochrony danych osobowych, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych (tzw. GIODO).


Bardzo ważne jest, aby mieć świadomość, że posiadanie danych osobowych nakłada na organizacje (tak jak i na inne podmioty) szereg różnych obowiązków. Są to min.:
obowiązek ochrony tych danych (zabezpieczenia ich przed dostępem do nich osób trzecich),
obowiązek informacyjny wobec osób, których dane posiadamy (informowania, że mamy te dane i do jakich celów je wykorzystujemy),
obowiązek rejestracyjny (czyli zgłoszenia informacji o danych do rejestru prowadzonego przez GIODO).
Pamiętajmy, że posiadając dane osobowe różnych osób musimy je przede wszystkim chronić (dbać o ich bezpieczeństwo, aby nie dostały się w posiadanie innych osób i podmiotów, aby były aktualne itp.), a także spełnić szereg innych obowiązków, które nakłada ustawa. Obowiązek rejestracyjny nie zawsze będzie dotyczył organizacji, bo być może nie posiadamy danych, które wymagają zgłoszenia do GIODO. Ale z całą pewnością posiadamy „jakieś” dane (czy to członków, pracowników), których nie musimy zgłaszać do GIODO, ale musimy im zapewnić ochronę.
Warto też zastanowić się nad tym, czy wszystkie dane, które posiadamy, zbieramy będą nam rzeczywiście potrzebne. Część z nich z pewnością tak, potrzebujemy ich do prowadzenia bieżącej działalności lub różne przepisy prawa obligują nas do ich gromadzenia. Są jednak i takie dane, które zebraliśmy niepotrzebnie lub które w chwili obecnej (i w przyszłości) nie będą nam potrzebne. Te dane lepiej jest usunąć lub poddać anonimizacji.

Co to są dane osobowe?

Jakie to mogą być informacje?

komunikat w formie pisemnej np. jakaś notatka pisemna, która pozwoli daną osobę zidentyfikować;
fotografie, zdjęcia rentgenowskie, DNA;
komunikat lub inne treści w formie elektronicznej.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić pośrednio lub bezpośrednio, mogą temu posłużyć:
numery identyfikacyjne (np. NIP, PESEL, nr paszportu);
jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne (DNA, wzór siatkówki, grupa krwi), umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Przykładowe dane osobowe to:
imię, nazwisko, adres osoby;
NIP, PESEL;
linie papilarne, DNA, wzór siatkówki;
informacje o sytuacji finansowej osoby (zaległości, zadłużenia, stan konta);
adres mailowy: a.kwiatkowska@szpitalna.ngo.pl (ale nie: kwiatuszek@onet.pl); adres mailowy będzie daną osobową wówczas, gdy zawiera takie informacje, dzięki którym bez nadmiernych kosztów, działań i czasu możemy ustalić tożsamość osoby (jeśli zawiera np. imię i nazwisko osoby);
adres IP komputera danej osoby.

Do danych osobowych zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres osoby, ale również przypisane jej ważne numery, dane o cechach fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych. Danymi osobowymi nie będą jednak informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy, na której dana osoba mieszka. Lecz jeżeli tę informację zestawimy z innymi danymi, np. z jej imieniem i nazwiskiem lub numerem PESEL, to ten zestaw danych pozwoli nam tę osobę zidentyfikować.

W niektórych sytuacjach wystarczy jedna informacja abyśmy mogli kogoś zidentyfikować (np. jeżeli posiadamy numer PESEL osoby) w innych potrzebujemy kilku cech, informacji, które razem pozwolą nam określić tożsamość osoby.

Dane osobowe dotyczą tylko osoby fizycznej (a nie np. firmy, stowarzyszenia, fundacji) czyli nie możemy powiedzieć, że „posiadamy dane osobowe Spółki X lub Fundacji Y”.

Dane osobowe dotyczą tylko osób żyjących, dane osób zmarłych nie są danymi osobowymi – takie stanowisko zajął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (można je odpowiedz
))) 2017-01-06 19:43:54
Dane,dane,podane
Prawo 2017-01-06 19:50:28
Podsłuch bez wiedzy pracownika nie jest legalny,a to robicie z kierowcami,chodzicie pod kryminałem
robii 2017-01-06 19:58:51
no no no

chodzicie , chodzicie , chodzicie

snujecie , snujecie , kręcicie , myjecie
śmiejecie tyjecie wyjecie - ciciulecie


cycki
Kozi 2017-01-06 20:03:31
halo , halo , ziemia ?


czy jakieś cycki są dostępne ?


bym se popatrzył i pomacał :)


coś ktoś gdzieś wie
może coś słyszał - widział

help my
Tolek 2017-01-06 20:10:25
na ryby bym poszedł albo grzyby

ale kurdę zima i nie ma ani tego ani tego
doradźcie co mam zrobić

a wy lubicie łowić ryby czy tylko je jeść

jedno i drugie nie jest dobre ale nie wszyscy mają możliwość poznania
smaku łowienia jak również smaku jedzenia rybki

zapomniałem o grzybkach = też niezłe sztuki

a jakie grzybki wy lubicie ? w occie :)

napiszcie coś ciekawego
Ludwig 2017-01-06 20:15:58
a suszone owoce - znaczy kompot z suszu - ten to daje kopa

jak sobie tak popiję kompotu to daję zdrowo w siedzisko

polecam kompocik z suszu

trzeba tylko dodać garstkę goździków bo i zapach będzie kozacki


można kropelkę lub dwie czystej dolać to jeszcze mocy
odpowiedniej nabierze i do snu utuli
Olo 2017-01-06 20:21:05
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby,
której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.
Art. 2.
1. Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób
fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
2. Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych:
1) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych;
2) w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych.
3. W odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze względów
technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w szkołach wyższych, a po ich
wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji, mają zastosowanie jedynie
przepisy rozdziału 5.
Art. 3.
1. Ustawę stosuje się do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do
państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych.
2. Ustawę stosuje się również do:
1) podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
2) osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,
jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji
celów statutowych
- które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w
państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Olo 2017-01-10 19:25:43
Przykładowe dane osobowe to:
imię, nazwisko, adres osoby;
NIP, PESEL;
linie papilarne, DNA, wzór siatkówki;
informacje o sytuacji finansowej osoby (zaległości, zadłużenia, stan konta);
adres mailowy: a.kwiatkowska@szpitalna.ngo.pl (ale nie: kwiatuszek@onet.pl); adres mailowy będzie daną osobową wówczas, gdy zawiera takie informacje, dzięki którym bez nadmiernych kosztów, działań i czasu możemy ustalić tożsamość osoby (jeśli zawiera np. imię i nazwisko osoby);
adres IP komputera danej osoby.

Do danych osobowych zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres osoby, ale również przypisane jej ważne numery, dane o cechach fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych. Danymi osobowymi nie będą jednak informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy, na której dana osoba mieszka. Lecz jeżeli tę informację zestawimy z innymi danymi, np. z jej imieniem i nazwiskiem lub numerem PESEL, to ten zestaw danych pozwoli nam tę osobę zidentyfikować.

W niektórych sytuacjach wystarczy jedna informacja abyśmy mogli kogoś zidentyfikować (np. jeżeli posiadamy numer PESEL osoby) w innych potrzebujemy kilku cech, informacji, które razem pozwolą nam określić tożsamość osoby.

Dane osobowe dotyczą tylko osoby fizycznej (a nie np. firmy, stowarzyszenia, fundacji) czyli nie możemy powiedzieć, że „posiadamy dane osobowe Spółki X lub Fundacji Y”.

Dane osobowe dotyczą tylko osób żyjących, dane osób zmarłych nie są danymi osobowymi – takie stanowisko zajął Generalny Inspektor O
Dawi 2017-01-11 11:51:36
Dyspozycji Dawid a ty możesz lesie nam. Obciążać brud się i nie dołku co tu szukasz wypiera do siebie
Aniołek Dawidek 2017-01-11 12:27:37
Uczcie się jeździć bo za niedługo nie będzie komu)))do siebie????co masz na myśli???
Sprawiedliwy 2017-01-11 13:03:52
Wszystko co tu piszą kierowcy to mogą powiedzieć pod przysięgą,to nie są brudy,to jest prawda
przystojniak 2017-01-13 11:13:58
Hej kto zna spedytorkam kamilka co kręci z marian kim dzwonił do mnie wczoraj o zjazd na kraj trochę chłopak się miesza ogarnij się ziomek
demo 2017-01-13 23:33:00
Masz już do podwójnej???
NoKox 2017-01-14 16:00:49
Zapraszam wszystkich na forum demotrans.nrn.pl jeśli ktoś jest ciekawy jak wygląda praca w tej firmie to proszę pytać śmiało.Pozdrawiam serdecznie!
mis 2017-01-14 17:07:20
Do danych osobowych zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres osoby, ale również przypisane jej ważne numery, dane o cechach fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych. Danymi osobowymi nie będą jednak informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy, na której dana osoba mieszka. Lecz jeżeli tę informację zestawimy z innymi danymi, np. z jej imieniem i nazwiskiem lub numerem PESEL, to ten zestaw danych pozwoli nam tę osobę zidentyfikować.

W niektórych sytuacjach wystarczy jedna informacja abyśmy mogli kogoś zidentyfikować (np. jeżeli posiadamy numer PESEL osoby) w innych potrzebujemy kilku cech, informacji, które razem pozwolą nam określić tożsamość osoby.

Dane osobowe dotyczą tylko osoby fizycznej (a nie np. firmy, stowarzyszenia, fundacji) czyli nie możemy powiedzieć, że „posiadamy dane osobowe Spółki X lub Fundacji Y”.

Dane osobowe dotyczą tylko osób żyjących, dane osób zmarłych nie są danymi osobowymi – takie stanowisko zajął Generalny Inspektor O
BOLO 2017-01-14 22:56:41
chłopie przestań z tym zapraszaniem na forum bo juz mnie to irytuje
1
zielo 2017-01-15 00:16:16
Hehe, jeśli On Cię denerwuje, to ja zaproszę: demotrans.nrn.pl :)
Wszyscy mile widziani :D
Wojciech 2017-01-15 02:37:32
Co Cię denerwuje? to, że ktoś chce przenieść wymianę zdań na bardziej cywilizowany grunt jakim jest forum (w przeciwieństwie do tablicy)?
Żeby przeczytać cokolwiek z tego tematu na goworku trzeba przebrnąć przez tony śmieci i spamu, nic dziwnego, że normalne forum jest lepszą alternatywą.
albert 2017-01-17 00:47:26
to wasze nieoficjalne forum to dno
1
hehe 2017-01-17 18:06:28
no tak. tu masz cud miód i orzeszki
YETY 2017-01-17 19:16:11
Przykładowe dane osobowe to:
imię, nazwisko, adres osoby;
NIP, PESEL;
linie papilarne, DNA, wzór siatkówki;
informacje o sytuacji finansowej osoby (zaległości, zadłużenia, stan konta);
adres mailowy: a.kwiatkowska@szpitalna.ngo.pl (ale nie: kwiatuszek@onet.pl); adres mailowy będzie daną osobową wówczas, gdy zawiera takie informacje, dzięki którym bez nadmiernych kosztów, działań i czasu możemy ustalić tożsamość osoby (jeśli zawiera np. imię i nazwisko osoby);
adres IP komputera danej osoby.

Do danych osobowych zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres osoby, ale również przypisane jej ważne numery, dane o cechach fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych. Danymi osobowymi nie będą jednak informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy, na której dana osoba mieszka. Lecz jeżeli tę informację zestawimy z innymi danymi, np. z jej imieniem i nazwiskiem lub numerem PESEL, to ten zestaw danych pozwoli nam tę osobę zidentyfikować.

W niektórych sytuacjach wystarczy jedna informacja abyśmy mogli kogoś zidentyfikować (np. jeżeli posiadamy numer PESEL osoby) w innych potrzebujemy kilku cech, informacji, które razem pozwolą nam określić tożsamość osoby.
Marek 2017-01-18 10:16:10
Uwaga mieszkańcy Dobroszyc i Stepin, przypominamy że przed miejscowościami są znaki zakaz wjazdu pojazdów o DMC 8 ton. Wszelkie wykroczenia należy dokumentować w postaci zdjęć, nagrań z kamer samochodowych i wysyłać na adres : stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl
Dane w zgłoszeniu powinny zawierać:
datę, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica, nr drogi)
dane dotyczące pojazdu (numer rejestracyjny, marka) w przypadku braku możliwości identyfikacji na przesłanym filmie,
dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres do korespondencji, opcjonalnie numer telefonu)
Twoje dane osobowe zobaczy tylko Policja, dla pirata drogowego jesteś anonimowy.
1
Marcel 2017-01-21 20:57:12
Drodzy kierowcy pracuje we firmie juz jeden rok i nie zebym chwalil ale firma jest ok pieniazki czekajom po przyjezdzie w kadrach nie narzekajcie bo nowy tabor aut nawet szef pawel zlorzyl mi zyczenia spedycja sama mlodziesz atmosfera ok pracowac trzeba jak wszendzie tu jest szacunek i placom jak wszendzie a to ,ze nie placom podstawy to sami nauczyli tego kierowcy walili w jajo idac na L,4 polecam tom firme pracujom malzenstwa i co drugi kierowca buduje dom i kupuje nowe auta wiec nie piszcie takich pierdul ze jest zle bo ludzie pracujom tu z calej polski MLODY MARCEL
Kierowca 2017-01-21 23:26:14
Ty mlody Marcel. .. Chwalisz ale chyba nie jestes kierowca tylko biurwa. Po 1- kogo stc budować dom???? Po 2- bedac 9 miesięcy w trasie kto bedzi ci budowav dom? Bo napewno nie frma budowlana po 3- za krótko robisz zeby mowic i wiedzieć cos o podstawach. Po 4- wczesniej bylo 7000zl / 33 dni w tym 400zl premi po 5-teraz za 33 dni jest 6800 bo premi w tym tylko 200zl. Co ty mozesz wiedziec co było? ?? Podaj nr aut w jakim jestes nazwisko a najlepiej gdzie teraz stoisz. Pogadasz z kolegami i przedstawisz cala swoja prawde. No chyba ze kłamiesz i jestes biurwa?! Lub swiezakiem bez doświadczenia. To bedziesz zachwalal. A pisales o zyczenich... nie jeden stary pracownil nie widzil właściciela a ty poznales i skladal ci zyczenia??? Moze sie zdazylo a ty co?, podnieciles sie??
Kierowca 2017-01-21 23:31:37
Marcelek jesli jestes kierowca a watpie. To cikawe czy jezdzil bys chory z goraczka?! Watpie a nie którzy kierowcy w vhotobie pracowali. L4 zawsze beda musieli placic. Choroba nie wybiera. Jak firma będzie kombinowac to i kierowcy beda.
turek 2017-01-22 15:41:36
Firma spoko


pisze cioty , którym się nie chce jeździć

normalni chwalą
Zostaw swoją opinię o Demotrans - Oleśnica
test
UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Demotrans