ZBUD Sp. z o.o.

2 Dodaj merytoryczną opinię
Szkolenia i kariera

Firma ZBUD to duże przedsiębiorstwo, które posiada wiele działów, co daje wiele możliwości rozwoju. 

Począwszy od działu konstrukcyjnego, gdzie z wykorzystaniem programu Inventor na ekranie komputera powstają nasze urządzenia, poprzez działy technologii, zaopatrzenia i marketingu - rozbudowanego do skali międzynarodowej - na dziale produkcyjnym kończąc.
W każdym z tych miejsc istnieją różne drogi rozwoju i kariery. 

Dział produkcji przyjmuje nawet kandydatów bez doświadczenia i wiedzy, rozpoczynając pracę od najprostszych czynności każdy może nabyć solidną, praktyczna wiedzę warsztatową.

Nowoczesny park maszyn CNC daje możliwość uczenia się od doświadczonych pracowników, stawiamy na samodzielność, doceniamy umiejętność programowania, ale nie bój się jeżeli nie potrafisz, możesz nauczyć się tego u Nas.

Działy montażu elektrycznego i hydraulicznego to miejsce dla osób ambitnych i sprawnych manualnie posiadających wyobraźnią przestrzenną. Na tych stanowiskach możesz zdobyć doświadczenie oraz kwalifikacje międzynarodowych towarzystw certyfikacyjnych respektowanych przez firmy na całym świecie.

Działy konstrukcyjny i technologiczny wymagają już od kandydatów kwalifikacji - wyksztalcenia i wiedzy technicznej, dając w zamian olbrzymie możliwości rozwoju, ponieważ u Nas istnieje ścisłe powiązanie projektowania z produkcją i wiedzę teoretyczną można na bieżąco weryfikować z warsztatem. Projektując urządzenia można uczestniczyć w ich powstawaniu.

Dział marketingu to świetne miejsce dla osób kreatywnych, łatwo nawiązujących kontakty. Dzięki szerokiej międzynarodowej bazie klientów masz możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju na arenie międzynarodowej.

Ponad to firma posiada certyfikowaną szkołę spawalniczą, można też nabyć kwalifikację operatora dźwignic i wózków widłowych.

ZBUD – jedna firma, wiele możliwości rozwoju, sprawdź, może potrzebujemy akurat Ciebie.
 

 

www.zbud.com.pl

 
ZBUD Sp. z o.o.