Ikona koszyka ofert
Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Filtruj wyniki:
Filtruj wyniki:
ikona

Praca Nauczyciel Warszawa

- 49 oferty pracy

Praca nauczyciel Warszawa – oferty pracy

Praca nauczyciela polega na przekazywaniu wiedzy, kształceniu i wychowywaniu uczniów. Jest więc zajęciem odpowiedzialnym, pełnym wyzwań, ale także dającym dużo satysfakcji. Praca w szkole ma wiele zalet, jednak nie każdy nadaje się na nauczyciela. Jakie są zatem predyspozycje do wykonywania tego zawodu? Ile zarabia osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Co robi nauczyciel?

Można by po prostu powiedzieć, że nauczyciel uczy, jednak jest to ogromne uproszczenie. Oczywiście, nauczyciel zajmuje się przekazywaniem wiedzy, ale ma także szereg innych zadań związanych zarówno z pracą z uczniami, jak i samodoskonaleniem. Codzienny kontakt z dziećmi lub młodzieżą obliguje do wychowywania, kształtowania pożądanych postaw oraz wspierania podopiecznych w ich rozwoju. Należy pamiętać, że obowiązki nauczyciela zależą w dużej mierze od:

 • typu szkoły – inne zadania będzie miał nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny a inne pedagog pracujący w szkole podstawowej, średniej czy dla dorosłych;

 • nauczanego przedmiotu – nauczyciel języka polskiego lub języka angielskiego będzie robił co innego niż na przykład wuefista czy nauczyciel muzyki;

 • stopnia zawodowego – nauczyciel stażysta, chcąc awansować, oprócz „tradycyjnych” obowiązków będzie musiał np. pisać konspekty; tego typu zadań nie będzie miał z kolei nauczyciel dyplomowany;

 • rodzaju stanowiska – czym innym zajmuje się pomoc nauczyciela, czym innym nauczyciel wspomagający a jeszcze czymś innym nauczyciel danego przedmiotu.

Obowiązki nauczyciela

Obowiązki nauczyciela określa ustawa z 1982 r., czyli tzw. Karta Nauczyciela. Należą do nich:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;

 • troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

 • współpraca z rodzicami;

 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;

 • kształcenie i wychowywanie uczniów;

 • doskonalenie zawodowe;

 • kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich.

Jak wygląda codzienna praca nauczyciela?

Nauczyciele przygotowują a potem sprawdzają kartkówki i klasówki, zbierają zeszyty, robią dyktanda, organizują wycieczki oraz wykonują wiele innych zadań. To, jak wygląda codzienna praca pedagoga, zależy w dużej mierze od tego, jakiego przedmiotu uczy i w jakiej szkole pracuje. Każdy belfer jest jednak zobowiązany do realizowania planu dydaktyczno-wychowawczego i sprawiedliwego oceniania wszystkich uczniów. Musi także uczestniczyć w radach pedagogicznych i zebraniach z rodzicami oraz wspierać rozwój swoich podopiecznych.

Jak zostać nauczycielem?

Nauczyciel – niezależnie od typu szkoły, w której chce pracować – musi mieć wyższe wykształcenie kierunkowe, czyli tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Warunkiem pracy w tym zawodzie jest także odbycie kursu pedagogicznego, który trwa 270 godzin i praktyk zawodowych w szkole. Warto wiedzieć, że wiele uczelni oferuje przygotowanie pedagogiczne w toku studiów, np. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Predyspozycje do pracy jako nauczyciel

Mówi się, że prawdziwy nauczyciel to ten z powołania. Co to właściwie znaczy? Otóż nie każdy nadaje się do pracy w szkole. Nauczyciel – z uwagi na charakter pracy – powinien być cierpliwy, empatyczny i komunikatywny. Ważne, aby cechował się odpornością na stres, umiał słuchać i lubił pracę z ludźmi. Osoba, która chce zostać nauczycielem, powinna także być odpowiedzialna, asertywna i konsekwentna.

Nauczyciel – stopnie awansu zawodowego

Nauczyciele mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, co wiąże się z wyższymi zarobkami, ale nie jest obowiązkowe. Awans zawodowy nauczyciela obejmuje 4 stopnie:

 1. Nauczyciel stażysta – posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu bez innych stopni awansu; nauczycielem stażystą zostaje się już pierwszego dnia zatrudnienia;

 2. Nauczyciel kontraktowy – to tytuł, który uzyskuje się po 9 miesiącach stażu w szkole i akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;

 3. Nauczyciel mianowany – musi posiadać stopień nauczyciela kontraktowego, przepracować co najmniej 2 lata, licząc od momentu nadania mu tytułu nauczyciela kontraktowego oraz otrzymać pozytywną ocenę dorobku zawodowego i zdać stosowny egzamin;

 4. Nauczyciel dyplomowany – musi mieć stopień nauczyciela mianowanego, przepracować co najmniej 12 miesięcy od dnia nadania tytułu nauczyciela mianowanego i uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Praca nauczyciela – wymagania pracodawców w Warszawie

Dyrektorzy szkół w Warszawie oczekują od kandydata na stanowisko nauczyciela:

 • wyższego wykształcenia,

 • przygotowania pedagogicznego,

 • doświadczenia i/lub praktyk zawodowych,

 • niekaralności.

Dla pracodawców liczą się także predyspozycje do pracy w tym zawodzie, czyli umiejętności interpersonalne, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Ile zarabia nauczyciel w Warszawie?

Minimalne zarobki nauczyciela w Warszawie są takie same jak w pozostałych miastach w Polsce. Ich wysokość określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. W zależności od stopnia awansu zawodowego i stażu pracy minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela wygląda następująco:

a) pedagog z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym:

 • nauczyciel stażysta – 2949 zł brutto miesięcznie,

 • nauczyciel kontraktowy – 3034 zł brutto miesięcznie,

 • nauczyciel mianowany – 3445 zł brutto miesięcznie,

 • nauczyciel dyplomowany – 4046 zł brutto miesięcznie.

b) pedagog z tytułem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym:

 • nauczyciel stażysta – 2818 zł brutto miesięcznie,

 • nauczyciel kontraktowy – 2823 zł brutto miesięcznie,

 • nauczyciel mianowany – 3002 zł brutto miesięcznie,

 • nauczyciel dyplomowany – 3523 zł brutto.

Badania pokazują jednak, że nauczyciel pracujący w Warszawie zarabia więcej niż wynoszą minimalne stawki. Wynika to z rozmaitych dodatków przyznawanych przez dyrektorów lub samorząd terytorialny. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w stolicy od września 2022 roku wynosi:

 • nauczyciel stażysta – 4950 zł brutto miesięcznie,

 • nauczyciel kontraktowy – 4950 zł brutto miesięcznie,

 • nauczyciel mianowany – 6400 zł brutto miesięcznie,

 • nauczyciel dyplomowany – 7890 zł brutto miesięcznie.

Dodatki do pensji nauczyciela

Wynagrodzenie zasadnicze to jedno, ale istnieje jeszcze kilka innych składników pensji, czyli tzw. dodatki. Należą do nich:

 • dodatek motywacyjny – ustalany przez organ samorządu terytorialnego;

 • dodatek funkcyjny – możliwy do otrzymania za wychowawstwo, pozycję wicedyrektora, dyrektora lub np. doradcy metodycznego (jego wysokość zależy od samorządu);

 • dodatek za wysługę lat – od 1% do maksymalnie 20%;

 • dodatek za uciążliwość/warunki pracy;

 • nagrody jubileuszowe lub dyrektorskie.

Lekcje prywatne

Nauczyciel w Warszawie może dodatkowo udzielać prywatnych lekcji, czyli tzw. korepetycji. Jest to w pełni legalny sposób na dodatkowy zarobek. Jak się za to zabrać? Są trzy opcje:

 1. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej – jest to w pełni oskładkowana działalność, która pozwala na legalne udzielanie korepetycji, w tym ogłaszanie się w Internecie lub wśród znajomych, bez ryzyka zapłacenie kary za „pracę na czarno”;

 2. Praca przez pośrednika – istnieją instytucje, które zatrudniają korepetytorów i pośredniczą w poszukiwaniu uczniów; w tym przypadku forma zatrudnienia to najczęściej umowa zlecenie albo umowa o dzieło;

 3. Działalność bez rejestracji – legalna działalność niezarejestrowana jest możliwa tylko wówczas, gdy miesięczne przychody z tytułu wykonywanej pracy nie przekraczają 50% płacy minimalnej; należy pamiętać, że od stycznia 2022 płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto miesięcznie.

Co ciekawe, najczęściej uczniowie poszukują korepetycji z przedmiotów takich jak język angielski i niemiecki oraz nauki ścisłe – matematyka, fizyka czy chemia.

Czy warto pracować jako nauczyciel w Warszawie?

Praca nauczyciela w Warszawie ma wiele zalet: przyzwoite wynagrodzenie, dodatki do pensji, wiele potencjalnych miejsc zatrudnienia. Do tego dochodzą plusy typowe dla tego zawodu, takie jak możliwość rozwoju poprzez awans zawodowy, satysfakcja z wykonywanej pracy, stabilne zatrudnienie (najczęściej umowa o pracę), stosunkowo dużo dni wolnych czy możliwość prowadzenia prywatnych lekcji. Oczywiście, zdarzają się mniej przyjemne momenty, jak na przykład „zabieranie” pracy do domu, ale nie ma zawodu idealnego, w którym nie znalazłby się choć jeden minus.

Oferty pracy dla nauczyciela w Warszawie – gdzie ich szukać?

Najwięcej ofert pracy dla nauczyciela w Warszawie znajduje się w Internecie, zwłaszcza na stronie Serwisu Pracy GoWork.pl. Użytkownicy portalu mogą samodzielnie wybrać:

 • wymiar zatrudnienia,

 • wysokość wynagrodzenia,

 • typ umowy.

Dzięki temu otrzymują najbardziej dopasowane oferty z różnych szkół i mogą wysłać swoje dokumenty aplikacyjne tylko d tych pracodawców, którzy proponują najlepsze warunki zatrudnienia.