ALUMERO METAL COMPONENTS Sp. z o.o.

Chorzów

Ocena pracodawcy 2/6

na podstawie 46 ocen.

Opinie o ALUMERO METAL COMPONENTS Sp. z o.o.

Dbamy o każdą opinię, dlatego pracodawca nie może ich usuwać. Sprawdź, kiedy Twoja opinia łamie regulamin - więcej.

Dodaj odpowiedź

Anuluj

Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie ALUMERO METAL COMPONENTS Sp. z o.o.

Villsmot

NIE POLECAM! PRACA DO LUDZI TYLKO O MOCNYCH NERWACH!

#####

Pracowałem w Alumero na dziale CNC i ten zaklad to jeden wielki [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] Do sobót i Niedziel byłem zmuszany przez chamskiego kierawnika, zarobki w granicach 1 800 zł jak nie było weekendów roboczych, na kamerach jestes sprawdzany nawet na nockach ( cała zmiana sie o tym nie raz przekonala ), urlop dostajesz w tedy kiedy kierownik chce a nie w tedy kiedy tobie jest potrzebny, a iść do niego z jakas sprawą to na dzień dobry jestes zjebany ze mu [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] zawracasz.

123
@##### 15.04.2017 19:27
Pracowałem w Alumero na dziale CNC i ten zaklad to jeden wielki [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] Do sobót i Niedzie...

Tez tam pracowalem i potwierdzam to co napisales. Przestrzegam przed tym zakladem...

robol..

No tak to prawda tam ludzi traktuja jak tania sile robocza.Premii brak najnizsza krajowa i badz im wdzieczny.....zero rozwoju i szkolen.

Szukasz pracy?

Lepre

Marudzicie.... Dla mnie ta firma jest ok. A narzekający niech znajdą inną pracę i powiedzą jak jest.

Xxxx
@Lepre 03.02.2017 08:51
Marudzicie.... Dla mnie ta firma jest ok. A narzekający niech znajdą inną pracę i powiedzą jak jest.

Znalazłam inną i jest lepiej. Brygadzista na mnie nie wrzeszczy. Nikt na mnie nie donosi. Premia wyższa niż u was. Woda jest zawsze i ubranie mam po 2 dniach. Kasa też lepsza. Jak widać kto szuka ten znajduje.

xxx

Firma to jedna wiela pomyła, zwłaszcza Ci którzy nią zarządzają. i nie mam tu na myśli tylko zarządu, ale również kierowników produkcji. Wszystko sporowadza siędo donoszenia, im więcej i lepiej ktoś na ogoś doniesie tym lepsza opinia u szefostwa. Ludzi z doświadczeniem, nie ceni się w ogóle. Stawiając na miernych ale wiernych. Zwolnienia pracowników z dnia na dzień, albo dawanie propozycji nie do odrzucenia. To standard, niestety nie najlepszy. Pensja śmieszna w porównaniu z tym co ma się robić. Jednym słowem kiła i mogiła. Ludzie bez incjatywy, ktzórzy wyciągają tylko ręcę po kasę z Austrii bo sami nie potrafią zarobić na sprzedaży

źródło internet

ze specjalistą ds. zarządzania zasobami ludzkimi (kadrowcem), zgłosić sprawę do związków zawodowych, słowem zadbać, aby o sprawie dowiedziało się możliwie jak najwięcej ludzi w zakładzie pracy. Ma to na celu przygotowanie sobie przyszłych świadków oraz wywarcie nacisku na prześladowcę, aby zastanowił się nad swoim postępowaniem. To prześladowca chce ukryć swoją nikczemność, załatwiając z nami sprawę w „cztery oczy”. Nie ułatwiajmy mu tego. Nie pozwólmy się zgnębić, zastraszyć, bo o to chodzi naszemu prześladowcy. W tego typu rozmowach nie należy ukrywać swego poniżenia, ani wstydzić się go, nie czuć się gorszym pracownikiem, nie mieć poczucia winy, jasno przedstawiać swoje racje i ze szczegółami mówić o sposobie nękania przez mobbera. Otwarcie, z podniesioną głową mówić o skutkach, o swoim poczuciu krzywdy, o tym, jak się to przeżywa, o wpływie nękania na wyniki pracy, o wpływie na stan zdrowia, o korzystaniu z tego powodu ze zwolnienia chorobowego, w tym także od psychiatry. Nie bać się piętna osoby chorej psychicznie, która korzysta z pomocy lekarza psychiatry. O zdrowiu psychicznym świadczy przecież całe nasze dotychczasowe życie. To stosunki w pracy są przyczyną zapaści naszego zdrowia psychicznego. Zwolnienia lekarskie z powodu stresu w pracy będą ważnym dowodem przed sądem pracy w sprawie o mobbing. Trzeba z nich korzystać. skargi w tej sprawie zgłaszamy do Państwowej Inspekcji Pracy. wzór wniosku: Skarga w sprawie o mobbing 1. Imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwa jednostki organizacyjnej, w której zatrudniona jest osoba zgłaszająca skargę: ......................................................................................................... 2. Imię i nazwisko osoby/osób dopuszczającej/ -dopuszczających się działań mających znamiona lobbingu: .......................................................................................................... 3. Relacja służbowa między osobą/osobami wymienionymi w pkt 1 i pkt 2: ...................................................................................................... ... ........................................................................................................ . 4. Opis zachowania będącego przyczyną skargi (właściwe podkreślić) -ciągła i nieracjonalna krytyka wykonanej pracy, -ograniczenie możliwości wypowia dania się, brak możliwości zabrania głosu, -reagowanie na zgłaszane uwagi krzykiem, agresją, -izolowanie od reszty pracowników, -nieustanne kwestionowanie każdej decyzji, -zlecanie bezsensownych prac, -zlecanie zadań poniżej umiejętności, -przydzielanie nadmiernej liczby zadań, -przydzielanie prac szkodliwych dla zdrowia, -odbieranie bez uzasadnionej przyczyny wcześniej zleconych prac, -brak zadań do wykonania, -zatajanie przed pracownikiem istotnych informacji niezbędnych/koniecznych do prawidłowego wykonania przydzielonych zadań, -przydzielanie zadań z nierealnymi terminami ich wykonania, -nieuzasadnione polecenia pracy po godzinach pracy, -ośmieszanie np. parodiowanie ruchów, wyśmiewanie się z niepełnosprawności, religijnych przekonań, pochodzenia, wyglądu, ubioru, wieku, koloru skory, -ciągła krytyka życia osobistego, -rozpowszechnianie plotek, -stosowanie pogróżek słownych i pisemnych, -straszenie zwolnieniem z pracy, -unikanie kontaktów i zakaz kontaktów z innymi pracownikami, -sugerowanie choroby psychicznej, -zaniżanie oceny zaangażowania w pracę, -przydzielanie pokoju bez ogrzewania, okien, wyłączanie światła, brak zgody na oddalenie się od stanowiska pracy w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, np. skorzystania z toalety, spożycia posiłku. -inne (podać jakie): .................................................................................................................. .................................................................................................................. 5. Czas trwania w/w zachowań .................................................................. 6. Dowody .............................................................................................. 7. Działania podjęte przez osobę zgłaszającą skargę w celu eliminacji niepożądanych zachowań..............................................................,......... .................................................................................................................................................................................................................................................

źródło internet

-społeczny odbiór nękanej osoby (rozsiewanie plotek, ośmieszanie, sugerowanie choroby psychicznej, zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą); - jakość sytuacji życiowej i zawodowej (w tym niedawanie ofierze żadnych zadań do wykonania, odbieranie prac zadanych wcześniej, zlecanie wykonania prac bezsensownych bądź zarzucanie wciąż nowymi pracami, dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje w celu zdyskredytowania pracownika); -zdrowie ofiary (np. grożenie przemocą fizyczną, działania o podłożu seksualnym, zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia). Odpowiedzialność pracodawcy wobec ofiary mobbingu Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ponosi odpowiedzialność wobec pracownika, który stał się ofiarą mobbingu, w następujących przypadkach: - wystąpienia u pracownika rozstroju zdrowia; -rozwiązania przez ofiarę stosunku pracy z powodu mobbingu. Skuteczne dochodzenie roszczeń przez pracownika w obu wymienionych przypadkach możliwe jest praktycznie tylko na drodze sądowej. Wiążące się z tym formalności i koszty, w tym opłacenie wynagrodzenia prawnika, często powstrzymują poszkodowanych przed założeniem sprawy. To na poszkodowanym ciąży obowiązek dowiedzenia zaistnienia mobbingu, czyli przytoczenia faktów potwierdzających zarzuty. Odpowiednimi dowodami mogą być: -dokumenty, -korespondencja, -nagrania rozmów, -potwierdzające oskarżenia zeznania świadków ( pracowników, byłych pracowników) „Należy podkreślić, że inni pracownicy tego pracodawcy składający przeciwko niemu zeznania nie mogą być ukarani za poświadczenie prawdy. Dopiero wykazanie przez poszkodowanego okoliczności wskazujących na mobbing powoduje, że to pracodawca ma obowiązek udowodnienia przed sądem bezzasadności stawianych mu zarzutów" Mechanizm mobbingu sprawia, że kiedy prześladowany pracownik próbuje się bronić (na przykład reagując agresywnie lub nieadekwatnie do sytuacji), to jego reakcje stają się pretekstem do złożenia mu niekorzystnego wypowiedzenia, w tym rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. W takim przypadku pracownik może nie tylko dochodzić roszczeń związanych z bezprawną zmianą treści umowy albo jej rozwiązaniem, ale również podnieść zarzut, że stał się ofiarą mobbingu. Pozwoli mu to na żądanie uznania bezskuteczności wypowiedzenia i przywrócenia do pracy (oraz wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy), a także dochodzenie rekompensaty poniesionej szkody w formie uzupełniającego odszkodowania na podstawie art. 94 § 4 Kodeksu pracy" Osoba, która w wyniku mobbingu sama decyduje się na rozwiązanie stosunku pracy, może to uczynić bez wypowiedzenia z powodu dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (na podstawie art. 55 § 1 Kodeksu pracy). W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje nie tylko zryczałtowane odszkodowanie z art. 55 § 1 Kodeksu pracy, ale również odszkodowanie uzupełniające (na mocy art. 94 Kodeksu pracy). Pracownik, który decyduje się na spór z pracodawcą i oskarżenie go o mobbing, musi liczyć się z koniecznością wystąpienia na drogę prawną. Dochodzenie swoich praw może być długotrwałe i kosztowne. Trzeba opracować strategię działania. Rozważyć wszystkie swoje mocne i słabe punkty oraz szanse i zagrożenia odnoszące się do trapiącego nas prześladowania. A więc rozważyć: - czy mamy dostateczne środki i sposoby walki o zaprzestanie mobbingu; - kto nas może wesprzeć w walce lub zagrozić nam; - w jaki sposób możemy skłonić naszego prześladowcę, aby przestał nas nękać; - jakie są jego silne i słabe strony; - do czego chcemy doprowadzić, czy chcemy odejść z pracy i uzyskać odszkodowanie za złe traktowanie na drodze sądowej, czy też obierzemy strategię na przetrwanie w pracy i w jaki sposób to chcemy osiągnąć. Do dokonania takiej analizy i opracowania strategii walki potrzebna jest nam obok własnych przemyśleń, również pomoc innych życzliwych ludzi, których poszukamy wśród towarzyszy niedoli w miejscu pracy, którzy też są mobbowani, wśród innych przyjaciół, w swojej rodzinie, w związkach zawodowych, u prawnika, w stowarzyszeniu antymobbingowym. Już sama analiza sytuacji i opracowanie strategii działania przyniesie nam dużą ulgę w sensie psychicznym oraz pozwoli działać racjonalnie. O mobbingu, jeśli jesteśmy głęboko przekonani o swojej krzywdzie, to zamiast cierpliwie znosić go w samotności, trzeba głośno „wszem i wobec” mówić. Komu? Głównie w miejscu pracy, ze współpracownikami, z przełożonym mobbera (czyli tego, kto nas prześladuje) w sytuacjach, gdy przełożony naszego szefa nas wysłucha i jest obiektywny, ze specjalistą ds. zarządzania zasobami lud

źródło internet

Mobbing – termin wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" (z łac. mobilis "ruchomy") co oznacza "tłum, natłok, banda"[1]. Odpowiednikiem polskiego mobbingu po angielsku jest na ogół workplace bullying[a] lub workplace harassment. Workplace mobbing używany jest w tym znaczeniu jedynie w literaturze naukowej. Mobbing oznacza prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Terminu mobbing w odniesieniu do zachowań występujących w grupach społecznych użył jako pierwszy szwedzki naukowiec Peter-Paul Heinemann. Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników. Istotnym zagadnieniem jest odróżnienie mobbingu od łamania zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje pojęcie mobbingu jako obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników. Obejmuje ono sprzysięganie się lub mobbing przeciwko wybranemu pracownikowi, który staje się przedmiotem psychicznego dręczenia. Mobbing charakteryzuje się stałymi, negatywnymi uwagami lub krytyką, społecznym izolowaniem danej osoby, plotkowaniem lub rozprzestrzenianiem fałszywych informacji. Kierunki mobbowania w zhierarchizowanych strukturach organizacyjnych mobbing ukośny – osoba mobbująca i mobbowana znajdują się na różnych poziomach; mobbing prosty – osoba mobbująca i mobbowana znajdują się na tym samym poziomie. Taktyki mobbingu: -taktyka upokorzenia - nieuzasadniona krytyka -zniesławienie -wyśmiewanie - nieodpowiednie żarty -obraźliwe gesty - sarkazm -publiczne krytykowanie wyglądu - taktyka zastraszenia -zakaz robienia przerw pod groźbą utraty pracy - groźby ustne -używanie wulgaryzmów - stosowanie przemocy fizycznej -przymusowe zostawanie po godzinach pracy - zastraszanie zwolnieniem z pracy -taktyka pomniejszenia kompetencji - taktyka izolacji -taktyka poniżania -taktyka utrudniania wykonywania pracy Mobbing może być działaniem bezpośrednim lub niebezpośrednim, tj. takim, w którym ofiara nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą stosującą mobbing, a jedynie jest narażona na skutki jej zamierzonych nieetycznych działań. Prawodawstwo polskie Według art. 943 § 2. Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Istotnym jest fakt, iż osobą dopuszczającą się mobbingu nie musi być pracodawca, lecz może to być przełożony lub współpracownik. Pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi (art. 943 § 1. K.p.). Art. 943 §3 K.p. jest podstawą odpowiedzialności pracodawcy, daje pracownikowi możliwość dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego od pracodawcy za utratę zdrowia spowodowaną mobbingiem. Przedstawione zadośćuczynienie nie zostało określone w Kodeksie pracy dlatego na podstawie art. 300 K.p. stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego (art. 445 K.c. oraz art. 444 K.c.). Dodatkowo jeżeli mobbing był przyczyną rozwiązania umowy o pracę, pracownikowi przysługuje prawo dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 943 §4. K.p.) pracodawca lub współpracownik się na Ciebie uwziął? Czujesz się zastraszany i osaczony? Masz wrażenie, że jesteś firmowym kozłem ofiarnym? Prawdopodobnie padłeś ofiarą mobbingu. Nieprzyjemna atmosfera w pracy, pomówienia, ciągłe nerwy i stałe poczucie zaszczucia to jedne z najczęstszych oznak mobbingu. Zjawisko to, wciąż mało znane w Polsce, może objawiać się na wiele sposobów. Po czym poznać mobbing? Mobbing może przybierać różne formy, a cechujące go zachowania są bardzo zróżnicowane. Zastanawiając się nad tym, czy mamy do czynienia z mobbingiem, należy zwrócić uwagę czy analizowane działania mają negatywny wpływ na: - możliwości komunikowania się pracownika (działania takie jak stałe przerywanie wypowiedzi, uporczywe i nieuzasadnione krytykowanie, ustne groźby i pogróżki, poniżające gesty, spojrzenia lub komentarze); -stosunki społeczne (w tym unikanie przez przełożonego rozmów, ograniczanie możliwości przedstawienia swojego zdania, ignorowanie); -społeczny odbiór nękanej osob

anonim

(usunięte przez administratora)

ona......
@Ona 07.10.2016 21:54
Skąd wiesz że ja puka do łóżka mu zaglądasz? Czy miziaja się w pracy?

hmmm mysle ze zlej baletnicy wszystko przeszkadza a ktos poprostu nie daje sobie rady...

stara baba
@Ona 07.10.2016 21:54
Skąd wiesz że ja puka do łóżka mu zaglądasz? Czy miziaja się w pracy?

Przecież każdy o tym dobrze wie.

Robson

Jestem osobą postronną. Zaglądam tu bo jest oferta dla operatora cnc. Patrze z ciekawosci i sie trwożę. Jak ktoś, kto ma zarobic 1450 na rękę, jest zmuszany do pracy w weekendy i święta (z doawiadczenia wiem że na pewno nie są to dobrowolne decyzje) ma sie wziąść jeszcze bardziej do roboty i nie narzekać. No prawie zabiłem się smiechem. Albo to pisał titalny idiota albo jakis prezysio lub kierownik o żydokomunistycznych poglądach. Czytajac to ciesze sie ze pracuje u siebie. Przy takich opiniach to u mnie jest cud, miód i orzeszki. Pozdrawiam

alusrelo

O Widzę że ktoś z zarządu tej firmy ma ból [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] wietne zatrudnienie 1460 zł na rękę weź sie puknij i pomyśl co piszesz. Nikt nikogo nie zmusza do pracy tam to prawda ale nie mów że praca to spełnienie marzeń. firma która nie potrafi docenić starych doświadczonych pracowników. Poczytaj kodeks pracy Art. 183c. Kiedy nowy pracownik dostaje na starcie 2400 brutto a pracownik z 7 letnim stażem który wykonuje tą samą prace dostaje 2000 brutto to coś tu jest nie tak ?

...

Hmm. czytając to co jest tutaj napisane mogę stwierdzić jedno paranoja ludzie nie macie za grosz swojej dumy i nie umiecie się przyznać, że sami jesteście sobie winni! To nie pasuje to nie pasuje zwolnienia, a jak Wam się uwagę zwraca, bo widać ewidentnie, że macie pracę gdzieś i czasem wygląda to tak jak byście wpadli na kawę i ciastko ;) ale nie najlepiej zrobić z siebie ofiarę i mówić jakie to firma jest zła.. Podwyżka czemu nie.. Ale za co ? Jak Wy wiecznie niezadowoleni jesteście cokolwiek by się dla Was nie zrobiło zawsze zobaczycie w tym negatywne opcje! Ile razy ktoś Was pytał czy coś Wam nie pasuje czy macie pomysły to jaki był wykaz Waszych pomysłów zerowy!! Pracuje tutaj już kilka lat i mam odmienne zdanie co do tego co jest tu napisane. A nie palić na firmie no jasne zapal se na hali przecież co Cie interesuje zdrowie innych a już nie wspomnę o BHP człowieku, gdzie Ty masz głowę ? Zimno źle ciepło źle jaki krótszy czas pracy ? W wodę jesteśmy zawsze zaopatrzeni, więc to co ma być spełnione względem pracownika jest spełnione, ale może leżaczek i parasolka by się przydała hmm ?

robol
@... 19.05.2016 09:22
Hmm. czytając to co jest tutaj napisane mogę stwierdzić jedno paranoja ludzie nie macie za grosz swojej dumy i nie umiecie się...

Woda nie jest zawsze czasami konczy sie w czwartek i w poniedzialek laskawie się ktos zainteresuje.tak czy tak zero poszanowania dla zwyklego pracownika!

zły

puszer...sęk w tym że mi praca pasowała i o pewnej pracy zapewniał mnie kierownik a ni stąd ni zowąd dostałem wypowiedzenie.zresztą przez ostatni miesiąc połowa Alumero została zwolniona....ciekawe czy z tego baraku białego też ktoś wyleciał albo tam dalej jest full ludzi

zły

Jest tam gorzej niż zle,zwalniają teraz z dnia na dzień ,zapewnienia kierownika z H3 o stałej i pewnej pracy to bujda a kierownik H1 niema odwagi spojrzeć pracownikowi do zwolnienia w oczy i woli sobie iść na wolne by umyć od tego ręce......nowo przyjęci maja większe stawki niż doświadczeni pracownicy w tym zakładzie,paranoja i jedne wielkie [usunięte przez admina słowo niecenzuralne]

Pracownik H3

Pracuje w tej firmie już 4 lata dużo widziałem. Pierwsza sprawa kamery są wykorzystywane do kontrolowania pracownika wielokrotnie się o tym przekonałem. Żeby zapalić papierosa trzeba wyjść za bramę zakładu, co jest nie zgodne z prawem. Zarabiam 2000 brutto ( 1460 zł netto) jest to śmieszne w takiej firmie. O podwyżce możesz zapomnieć Prezes zawsze powie ci, że produkcja za wolna lub, że musiał dużo wydać pieniędzy na zwolnienia lekarskie pracowników. Nowy pracownik może liczyć na 10 zł brutto (7 zł netto) na godzinę tylko umowa zlecenie o umowie o prace może teraz zapomnieć, bo za niedługo martwy sezon to cię wyślą na wolne. Ubranie robocze jedno na cały rok zniszczysz musisz się martwić, w czym będziesz chodził.

Pracownik H3

Pracuje w tej firmie już 4 lata dużo widziałem. Pierwsza sprawa kamery są wykorzystywane do kontrolowania pracownika wielokrotnie się o tym przekonałem. Żeby zapalić papierosa trzeba wyjść za bramę zakładu, co jest nie zgodne z prawem. Zarabiam 2000 brutto ( 1460 zł netto) jest to śmieszne w takiej firmie. O podwyżce możesz zapomnieć Prezes zawsze powie ci, że produkcja za wolna lub, że musiał dużo wydać pieniędzy na zwolnienia lekarskie pracowników. Nowy pracownik może liczyć na 10 zł brutto (7 zł netto) na godzinę tylko umowa zlecenie o umowie o prace może teraz zapomnieć, bo za niedługo martwy sezon to cię wyślą na wolne. Ubranie robocze jedno na cały rok zniszczysz musisz się martwić, w czym będziesz chodził.

zły

Poza tym chamskie odzywki ze strony pożal siuę boże kierowników [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] w dostawach , biuro nie radzi sobie z niczym a od ludzi wymagają cudów

zły

piotrek gadasz bzdury pracownicy są zmuszani do pracy w sobotę,czasem w niedziele , ubrania kiepskiej jakości , buty się rozwalają po paru miesiącach w lato w upały nie skracają czasu pracy w zimę zimno , żeby zapalić to trzeba wyjść za bramę co rónież jest niezgodne z przepisami ... ogólnie dno i jeszcze raz dno

Piotrek

nowemu pracownikowi na pełnym etacie na produkcji w tej firemce proponują umowę zlecenie:D, ubranie robocze to masz sobie sam skombinować na pierwszy miesiąc i wozić je ze sobą do domu, bo w szatni kradną:D, wymagają pracy 6 do 7 dni w tygodniu. Ostatnio pracowali przymusowo w Boże Ciało i cały następny weekend. Opcjonalnie brygada, która pracuje 10 do 12 godzin dziennie i stawka godzinowa 10 zł brutto. Czyli człowieku szanujesz się i szukasz pracy dalej:-D

Rudy78
@Piotrek 28.06.2015 20:04
nowemu pracownikowi na pełnym etacie na produkcji w tej firemce proponują umowę zlecenie:D, ubranie robocze to masz sobie sam s...

Ciekawy jestem, kto pracował w tej firemce przymusowo w Boże Ciało?, jak piszesz, bo z tą "firemką" jestem związany już od pond 8 lat, i nie przypominam sobie, żeby ktoś mnie zmuszał do pracy w godzinach nadliczbowych, a także do pracy w Boże Ciało. Tak dla Twojej wiedzy, bo masz w niej braki, to w Boże Ciało anno domini 2015, nie pracowaliśmy. A co do weekendów, to jak jest dużo zleceń, to dostajesz zapytanie od kierownika czy możesz przyjść do pracy, w sobotę albo w niedzielę, i zawsze fajnie mi za to płacą! P.S. a z szafki, jeszcze nikt nic mi nie ukradł!!!!!

admin

Znasz pracodawcę, produkty firmy ALUMERO METAL COMPONENTS Sp. z o.o.? Czekamy na Twoją ocenę! Każdy komentarz jest cenny dla osób poszukujących pracy.

Zostaw opinię o ALUMERO METAL COMPONENTS Sp. z o.o. - Chorzów

UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie ALUMERO METAL COMPONENTS Sp. z o.o.