- (To pole jest wymagane)
- (To pole jest wymagane)
- (To pole jest wymagane)
- (To pole jest wymagane)
Wypełnić tylko w przypadku zatrudnienia w firmie, której dotyczy zgłoszenie lub w przypadku reprezentowania osoby zatrudnionej w firmie, której dotyczy zgłoszenie
- (To pole jest wymagane)

Administratorem danych ujawnionych w formularzu jest GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838. Dane osobowe przetwarzane są celu w realizacji reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes tj. odebranie reklamacji od osoby niezarejestrowanej w Serwisie). Zapewniamy realizację Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres e-mail: iod@gowork.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji w Serwisie GoWork.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Regulaminie.