Luxmed

0 Dodaj opinię

Kontakt

Kontakt

Siedziba Firmy
LUX MED Sp. z o.o.
ul. Postępu 21C
02-676 Warszawa

Departament Personalny
e-mail: rekrutacja@luxmed.pl
Nr telefonu: 22 450 50 97
Nr faksu: 22 331 85 85

 

 

 

Oferty pracy →

 
Joanna Koczaj-DyrdaJoanna Koczaj-Dyrda
Ofiara mobbingu -Radca prawny
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie

Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda: zgloszenie@gowork.pl

Luxmed