Jeżeli pracodawca w ciągu następnych 2 lat zdecyduje się zatrudnić bezrobotnego, przez rok będzie otrzymywać dofinansowanie do jego wynagrodzenia.

Jak podaje Rzeczpospolita, od nowego roku w budżecie państwa znajdzie się 700 milionów złotych na stworzenie 30 tysięcy etatów dla młodych bezrobotnych (do 30 roku życia). Pracodawca będzie mógł otrzymywać z urzędu pracy przez rok dofinansowanie w wysokości minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS. Warunkiem jest zatrudnienie bezrobotnego na okres 2 lat (finansowanie przez 1 rok). Jeżeli nie uda się utrzymać pracownika przez ten okres czasu, zmuszona będzie zwrócić część dotacji.

Jednocześnie mają wzrosnąć także wynagrodzenia. Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, od 1 stycznia 2016 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 1850 zł brutto. Przypomnijmy, że w roku obecnym minimalne wynagrodzenie wynosi 1750 zł. Wysokość wynagrodzenia pracownika w ciągu pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – w 2016 roku ta kwota będzie wynosić 1480 zł brutto.