Olsztyn jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego i jednocześnie bardzo dynamicznie rozwijającym się miastem. To jeden z najważniejszych w kraju ośrodków przemysłu oponiarskiego, drzewnego i meblarskiego, spożywczego oraz odzieżowego. Bardzo dobrze prosperują tu też firmy działające w branży transportowej, poligraficznej oraz budowlanej.

Systematyczny spadek bezrobocia w Olsztynie

W grudniu 2016. r. stopa rejestrowanego bezrobocia w Olsztynie wyniosła 5,1 proc. – podczas gdy w całym kraju kształtowała się na poziomie 8,3 proc. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Olsztyn odnotowuje systematyczny spadek bezrobocia, co zdecydowanie stanowi dobre rokowania na przyszłość – zwłaszcza w obliczu takich problemów jak spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego obserwowane w całym kraju czy napływ taniej siły roboczej ze wschodnich krajów ze szczególnym naciskiem na Ukrainę.

Najbardziej deficytowe zawody w Olsztynie

Badanie Barometr zawodów przeprowadzone w Olsztynie oraz w pozostałych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2016 r. pozwoliło dokonać analizy rynku pracy i określić profesje, w zakresie których oferty pracy w Olsztynie w 2017 r. będą pojawiać się najczęściej. Spośród najbardziej deficytowych zawodów wymieniani są m.in.:

 • cieśle,
 • dekarze,
 • brukarze,
 • pracownicy budowlani, np. stolarze i blacharze budowlani, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, monterzy instalacji budowlanych, kierownicy budowy etc.,
 • mechanicy pojazdów samochodowych,
 • kierowcy samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników siodłowych,
 • spawacze,
 • ślusarze,
 • tapicerzy,
 • pielęgniarki,
 • położne,
 • fryzjerzy,
 • kucharze,
 • piekarze,
 • samodzielni księgowi,
 • pracownicy produkcji odzieży,
 • fizjoterapeuci,
 • masażyści.

Z czego wynikają trudności na rynku pracy?

Widoczne jest zatem doskonale zapotrzebowanie na pracowników mających konkretny fach w ręku. Z czego więc wynikają trudności ze znalezieniem osób specjalizujących się w powyższych profesjach? Na taki stan rzeczy składa się kilka istotnych czynników. Do tych najważniejszych należą:

 • trudne warunki pracy,
 • niskie wynagrodzenia,
 • ściśle zdefiniowane wymagania pracodawców.

Firmy szukają osób z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Tymczasem młode osoby bezrobotne nie są zbyt chętne do podejmowania działań w kierunku zdobywania nowych umiejętności i uzupełniania tych już posiadanych. Dobrzy fachowcy, do których najczęściej są kierowane oferty pracy w Olsztynie, wolą natomiast wyjeżdżać do większych ośrodków miejskich bądź zagranicę, gdzie otrzymują atrakcyjniejsze wynagrodzenie oraz lepsze szanse na rozwój zawodowej kariery.