Poznań jest centrum potężnego wielkopolskiego rynku pracy. W samej stolicy województwa panuje najniższe bezrobocie w skali całego kraju. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w Wielkopolsce jest 3,7 proc. pozostających bez pracy osób, a w Poznaniu stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi zaledwie 1,5 proc. Kogo od ręki są w stanie zatrudnić pracodawcy?

Zapotrzebowanie na pracowników budowlanych

Największe zainteresowanie na poznańskim rynku pracy wzbudzają budowlańcy, najlepiej z określonym fachem w ręku. Praktyczne umiejętności i potwierdzone odpowiednimi dokumentami uprawnienia otwierają im drogę do szybkiego znalezienia pracy zawodowej. Na stronach internetowych grupujących oferty pracy z Poznania nie brakuje propozycji dla pracowników branży budowlanej, problem w tym, że mało jest chętnych do odpowiedzi na nie. Dlatego firmy budowlane w Wielkopolsce i w samym Poznaniu narzekają, że brakuje im rąk do pracy, a braki te muszą uzupełniać poprzez zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy, głównie z Ukrainy.

Praca dla specjalistów

Doświadczenie i realne umiejętności pozwolą pracownikom z Poznania na szybkie znalezienie pracy. Mogą oni znaleźć zatrudnienie (jeśli są osobami bezrobotnymi) albo wyszukać korzystniejszą dla siebie ofertę i zmienić dotychczasową pracę. W Poznaniu poszukiwani są między innymi specjaliści z branży HR, specjaliści ds. procesu zakupów i sprzedaży, specjaliści ds. transkrypcji, czy specjaliści ds. finansowo-ekonomicznych. Na nich czekają etaty w renomowanych firmach w Poznaniu i w okolicy miasta.

Jednym z niezmiennie stawianych takim osobom wymogów jest znajomość języków obcych w stopniu umożliwiającym prowadzenie swobodnej konwersacji. Wśród pożądanych języków należy wymienić język angielski, niemiecki czy francuski, ale kandydaci znający mniej popularne języki także nie będą mieli żadnych problemów ze znalezieniem dobrej pracy zawodowej w Poznaniu.

Praca w sektorze produkcyjnym

Zatrudnienie w sektorze produkcji większości z nas jawi się jako praca mało skomplikowana, powtarzalna i nudna, niemniej rotacja stanowisk pracowniczych, stosowana w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych, sprawia, że może ona przynosić dużo satysfakcji. Jest stabilna, w wielu przypadkach – świetnie płatna, a pracownicy ją wykonujący mogą liczyć na bogate pakiety socjalne od pracodawców.