Magazynier wbrew pozorom jest zawodem o stosunkowo dużej odpowiedzialności. Zajmuje się bowiem nie tylko przyjmowaniem, składowaniem oraz wydawaniem towarów z magazynu. Jego praca polega na dodatkowych czynnościach, jakie musi stale wykonywać.

Do najważniejszych należy też odpowiednie przechowywanie konkretnych towarów oraz dbanie o ich bezpieczeństwo. Magazynier w swojej pracy posługuje się konkretną dokumentacją, instrukcjami oraz musi działać zgodnie z wytycznymi norm. Poza tym na bieżąco zobowiązany jest do monitorowania zapasów magazynowych.

Jakie obowiązki ma magazynier?

Oto główne z obowiązków, jakie musi spełniać magazynier w swojej pracy:

  • zarządzanie zapasami magazynowymi,
  • wprowadzanie zmian mających na celu polepszenie systemu magazynowania,
  • organizowanie własnej pracy
  • przyjmowanie towarów do magazynu,
  • jakościowy oraz ilościowy odbiór towaru,
  • składowanie i właściwe przechowywanie magazynowanego towaru,
  • umiejętne posługiwanie się dokumentacją magazynową

Co więcej, magazynier zobowiązany jest do rozsyłki towarów, przyjmowania, jak również rozpatrywania reklamacji oraz współpracy z dostawcami oraz klientami. Magazynier pracujący w dziale przemysłowym lub handlowym jest zobligowany do kontroli jakości i ilości towaru zarówno tego przyjmowanego, jak i wydawanego. Musi w należyty sposób dbać o jego bezpieczeństwo, jak i właściwe rozmieszczenie w magazynie ułatwiające dostęp oraz czynności inwentaryzacyjne. Magazynier jest odpowiedzialny również za czystość i porządek.