MAJ
31

Dzielnice Katowic o najwyższym poziomie bezrobocia

Zgodnie z informacjami z Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2016 roku stopa bezrobocia w Katowicach wynosiła zaledwie 2,8 proc., wobec 4 proc. w styczniu tego samego roku. Ten poziom można interpretować w taki sposób, że w stolicy woj. śląskiego nie pracuje ten, kto nie chce. Niemniej w poszczególnych dzielnicach Katowic sytuacja na rynku pracy nie jest jednolita.

Gdzie najwięcej bezrobotnych?

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przygotował raport dotyczący bezrobocia w poszczególnych dzielnicach miasta. Został on przedstawiony na marcowej sesji Rady Miasta. W sumie w całym mieście w PUP zarejestrowanych jest 5970 osób bezrobotnych (stan na 31 grudnia 2016 roku), z czego 3143 to kobiety, a 748 osób pobiera zasiłki dla bezrobotnych. Dla porównania w styczniu 2016 roku bezrobotnych zarejestrowanych w PUP było o prawie 2,5 tys. więcej, dokładnie 8430 osób. Wyraźnie widać na tej podstawie, że zmniejsza się sukcesywnie liczba osób pozostających bez pracy w Katowicach.

Raport PUP w Katowicach przedstawił również szczegółowy rozkład bezrobocia w poszczególnych dzielnicach. Okazało się, że najwięcej osób bezrobotnych zameldowanych jest w takich dzielnicach jak: Śródmieście, Szopienice, Ligota i Panewniki. Największą grupę bezrobotnych w Katowicach stanowią osoby bez zameldowania. W Śródmieściu jest 610 osób bez pracy, na Ligocie i Panewnikach – 414, Szopienice i Burowiec mają 410 zarejestrowanych w PUP bezrobotnych, Załęże 311, Piotrowice i Ochojec – 310, os. Tysiąclecia – 299, a Wełnowiec i Józefowiec – 270.

Na drugim biegunie są dzielnice Zarzecze, Brynowo część wschodnia i osiedla Zgrzebnioka, Podlesie i Murcki. W Zarzeczu zarejestrowano zaledwie 19 bezrobotnych, na os. Zgrzebnioka -59, w Podleciu – 66, a w Murckach – 53.

Prognozy na przyszłość

Czy mieszkańcy Katowic muszą martwić się o oferty pracy w przyszłości? Zdaniem ekspertów, raczej nie. Szacuje się, że liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w najbliższym okresie, czyli w ciągu kilku kolejnych miesięcy 2017 roku powinna utrzymać się na dotychczasowym poziomie. W PUP w Katowicach będzie zarejestrowanych około 6 tys. osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia średnio, bez podziału na dzielnice miasta, będzie oscylowała wokół poziomu 3 proc. Choć jednak ogólna liczba osób bez pracy w Katowicach raczej się nie zmieni, to istnieje ryzyko wzrostu liczby osób z grupy długotrwale pozostających bez pracy. Najczęściej są to podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby rejestrujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach wyłącznie dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, choć wcale nie są zainteresowani poszukiwaniem ofert pracy i podjęciem zatrudnienia.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.