W Katowicach panuje niska stopa bezrobocia, co oznacza, że coraz więcej pracodawców ma problemy ze znalezieniem odpowiednich do swojej firmy pracowników. W jakich zawodach panuje największy deficyt?

Bezrobocie w Katowicach

Katowice zajmują trzecie miejsce pod względem stopy bezrobocia w Polsce. Na koniec stycznia 2017 roku w aglomeracji katowickiej stopa ta wynosiła 2,9 proc. W całym województwie śląskim osiągnęła ona pułap 6,8 proc. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach podał na koniec marca 2017 roku, że stopa bezrobocia utrzymała się w Katowicach na poziomie 2,9 proc., a w podregionie katowickim wyniosła 4,6 proc.

Eksperci mówią, że w takich miastach jak Katowice, panuje naturalne bezrobocie, w którym nie pracuje ten, kto nie chce pracować. Niewątpliwie jest to negatywna informacja dla pracodawców, którzy uruchomili lub w najbliższym czasie zamierzają uruchomić rekrutację. Niewykluczone, że będą oni zmuszeni do zatrudnienia obcokrajowców, jeśli w samych Katowicach lub w ogóle na Śląsku nie znajdą odpowiednich dla siebie kandydatów.

Gdzie najłatwiej w Katowicach o pracę?

Istnieją branże, w których deficyt zatrudnieniowy jest bardzo wysoki, a oferty pracy pozostają bez odzewu. W Katowicach pracy niewątpliwie nie brakuje, na co wskazuje niski wskaźnik stopy bezrobocia, aczkolwiek nie we wszystkich zawodach jest tak samo.

Osoby poszukujące pracy w Katowicach powinny zapoznać się w pierwszej kolejności z listą zawodów deficytowych, w których jest najwięcej ofert pracy. Wśród nich wymieniani są:

 • betoniarze i zbrojarze
 • blacharze i lakiernicy samochodowi,
 • cukiernicy,
 • fryzjerzy,
 • graficy komputerowi,
 • kelnerzy i barmani,
 • krawcy i pracownicy produkcji odzieży,
 • lekarze,
 • murarze i tynkarze,
 • nauczyciele nauczania początkowego,
 • opiekunki dziecięce,
 • piekarze,
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • ratownicy medyczni,

Nie dziwi fakt, że najwięcej zawodów deficytowych pochodzi z branży budowlanej. Pracodawcy w Katowicach chętnie zatrudnią fachowców, z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym. Tych w szczególności brakuje, ponieważ młodzi ludzie rzadko kiedy chcą się kształcić na spawacza czy piekarza. Wolą iść na studia i uzyskać dyplom, ale nie jest on już od dawna gwarancją zdobycia zatrudnienia.

Problemy ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, zwłaszcza w obliczu planowanej reformy edukacyjnej. Ta specjalizacja zawodowa jest określana w Katowicach jako nadwyżkowa, co oznacza, że jest więcej chętnych na podjęcie zatrudnienia w takim charakterze, niż miejsc pracy.