Bezrobocie w Katowicach nieznacznie wzrosło w porównaniu do roku 2020. Oznacza to, że sytuacja na rynku pracy tego miasta jest dosyć stabilna. Sprawdź, ile obecnie wynosi stopa bezrobocia w Katowicach oraz dowiedz się, kto może mieć największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia.

Katowice – bezrobocie w 2021 roku

Jak wynika z danych PUP, stopa bezrobocia w Katowicach  w marcu 2021 roku wynosiła 1,9 proc., a zatem wzrosła o 0,8 proc. w porównaniu do marca 2020 roku. Tym samym stolica województwa śląskiego wyprzedziła Warszawę (2 proc.) i uplasowała się na pozycji lidera pod względem najniższego bezrobocia w kraju. Pandemia z pewnością wpłynęła na sytuację na katowickim rynku pracy, ale nie pogorszyła jej drastycznie, jak miało to miejsce w przypadku innych polskich miast.

Bezrobocie w Katowicach: statystyki

W kwietniu 2021 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Katowicach wynosiła 4 143, a więc wzrosła o ponad połowę w porównaniu do kwietnia 2020 roku. Sytuacja ta spowodowana jest obostrzeniami, które skutkowały zawieszeniem działalności przedsiębiorstw w branżach takich jak gastronomia, hotelarstwo i turystyka. W ich wyniku doszło do zmniejszenia liczby ofert pracy w Katowicach – zarówno tych trafiających do Powiatowych Urzędów Pracy, jak i ukazujących się na portalach internetowych. 

Komu najtrudniej o pracę w Katowicach?

Jak wygląda sytuacja z bezrobociem w Katowicach w przypadku poszczególnych grup? W najgorszej sytuacji są osoby długotrwale bezrobotne, których jest 1 498. Duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają również młodzi katowiczanie do 30. roku życia oraz starsi, powyżej 50. roku życia. Ta pierwsza grupa liczy 914 osób, a druga – 1 105.

Niechęć pracodawców do zatrudniania pięćdziesięciolatków wynika najczęściej z uprzedzeń i stereotypów. Uważają oni, że osoby w wieku dojrzałym pracują wolniej, są mniej wydajne, boją się zmian, częściej chorują, nie są chętne do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz nie potrafią odnaleźć się w nowoczesnej, technologicznej rzeczywistości. Tymczasem z doświadczenia właścicieli firm, którzy dali szansę seniorom wynika, że są oni dokładnymi, lojalnymi i zdyscyplinowanymi pracownikami z wieloletnim doświadczeniem. Nie mają już tyle obowiązków domowych, co ludzie młodzi, dlatego mogą w pełni angażować się w życie przedsiębiorstwa. 

Problem z bezrobociem osób przed trzydziestką wynika najczęściej z ich niewielkiego doświadczenia zawodowego oraz braku kwalifikacji. Pracodawcy poszukują pracowników, którzy nie potrzebują wdrożenia do obowiązków służbowych oraz szkoleń. Potrzebują oni także fachowców i specjalistów, na co wskazuje prognoza „Barometru zawodów” dla Katowic.

Kto znajdzie zatrudnienie w stolicy Śląska?

W Katowicach na bezrobocie nie są narażeni fachowcy z sektora budowlanego. Przedsiębiorstwa poszukują m.in. betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, robotników budowlanych, murarzy i tynkarzy, cieśli czy pracowników robót wykończeniowych. 

Jakie są jeszcze potrzebne zawody w Katowicach? Z prognozy wynika, że na katowickim rynku pracy brakuje nauczycieli języków obcych, nauczania początkowego, praktycznej nauki zawodu, szkół specjalnych oraz przedmiotów ogólnokształcących. 

Na niedobór kadry pracowniczej cierpi także branża IT, gastronomiczna, spożywcza oraz służba zdrowia.