Poziom bezrobocia rejestrowanego na Śląsku jest stosunkowo niższy niż w całej Polsce, choć są i takie miasta, w których znacznie wykracza on powyżej średniej – na przykład w Bytomiu. W stolicy województwa, w Katowicach sytuacja na rynku pracy jest całkiem optymistyczna. Na jakie wynagrodzenie i ewentualne podwyżki mogą liczyć mieszkańcy Śląska?

Badanie sytuacji na rynku pracy

Regionalne Portale Pracy przeprowadziły ostatnio badanie dotyczące sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim. Objęło ono swoim zasięgiem próbę około 1000 osób aktywnych pod względem zawodowym, które wypowiadały się na temat wysokości swoich zarobków, premii, podwyżek i tym podobnych.

Wysokość wynagrodzenia pracowników na Śląsku

Ponad połowa badanych przez Regionalne Portale Pracy zarabia w województwie śląskim powyżej 2000 zł netto miesięcznie. Przypomnijmy, że było to badanie wykonane w 2016 roku, kiedy nie wprowadzono jeszcze pensji minimalnej na poziomie 2000 zł brutto na miesiąc.

W granicach od 1501 do 2000 zł netto zarabiało wówczas 22 proc. badanych, a 25 proc. pobierało pensję miesięczną niższą niż 1500 zł netto. Zarobkami powyżej 4000 zł netto mogło pochwalić się 13 proc. badanych. Więcej zarabiają mężczyźni, z uwagi na fakt, że częściej piastują wyższe stanowiska w hierarchiach organizacyjnych przedsiębiorstw.

Najlepiej wynagradzaną branżą jest branża komputerowa i IT, gdzie średnia wysokość zarobków wynosiła we wrześniu 2016 roku aż 4383 zł. Niewiele mniej zarabiali przedstawiciele branży bankowej i finansowej oraz reklamowej. Praca w Katowicach, w stolicy województwa śląskiego przynosi najwyższe wynagrodzenie, z uwagi na fakt, że właśnie w tym mieście swoje siedziby mają największe firmy i koncerny, w tym również zagraniczne.

Co wpływa na wysokość wynagrodzenia za pracę?

Praca w Katowicach i w innych śląskich miastach według „Raportu: zarobki mieszkańców Śląska w 2016 roku” przynosi przyzwoite, zadowalające wynagrodzenie, które systematycznie wzrasta. Według przeprowadzonych badań sondażowych, największy realny wpływ na wysokość zarobków ma wykształcenie pracownika. Na zarobki rzędu 6000 zł netto miesięcznie mogą liczyć przede wszystkim sami przedsiębiorcy, będący właścicielami firm. Poza tym taką płacę dają specjalistyczne stanowiska pracy w branży IT. Osoby otrzymujące tego typu pracę w Katowicach są absolwentami wyższych studiów o kierunkach technicznych. Staż pracy również pozostaje czynnikiem uzasadniającym wyższe wynagrodzenie. Aż 41 proc. wśród respondentów uzyskujących wysokie pensje przepracowało od 4 do 10 lat, a 28 proc. posiada łączny staż pracy pomiędzy 11 a 20 lat.