CZE
30

Dzięki pracy odpracujesz długi w Łodzi

Utrata pracy, zwłaszcza w przypadku żywiciela rodziny, który ma na utrzymaniu co najmniej kilka osób, szybko może doprowadzić do znacznego zadłużenia się takiej osoby. Jeśli dotyczy to mieszkańca Łodzi, ma on szansę szybko „stanąć na nogi” i wyjść ostatecznie z kłopotów finansowych. Wiąże się to z rewolucyjnym programem, jaki został uruchomiony przez władze tego miasta.

Praca za długi

Dłużnicy w Łodzi mogą wziąć udział w projekcie pozwalającym na odpracowanie swoich zobowiązań. Są zatrudniani między innymi w szkołach, muzeach czy ogrodzie zoologicznym. Jedni pracują jako portierzy lub woźne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, inni sprzątają w łódzkich urzędach i ośrodkach sportowych. Każdy zadłużony ma własną historię, ale łączy ich jedno: problemy finansowe spowodowane sytuacją życiową, w jakiej się znaleźli. Jeśli tylko chcą się ich pozbyć, Łódź stwarza im ku temu odpowiednie warunki. Wystarczy zgłosić wolę odpracowania istniejącego długu, a później rzetelnie wykonywać zlecone obowiązki zawodowe.

Osoby zainteresowane pracą za długi w Łodzi mogą podjąć zatrudnienie w wielu miejscach, m.in. w instytucjach komunalnych, takich jak szkoły, przedszkola, muzea, ogrody, urzędy, oczyszczalnie ścieków, teatry i komunikacja. Dla każdego chętnego znajdzie się zajęcie pozwalające na pokonanie problemów natury finansowej.

Praca dla każdego dłużnika

Niezależnie od wysokości długu, wykształcenia i profesji wykonywanej dotychczas przez zadłużonego każdy mieszkaniec Łodzi może odrobić swoje zaległości.  Bez względu na zakres obowiązków zawodowych i ich charakter miasto Łódź płaci swoim pracownikom 13 zł brutto za godzinę, tyle, ile wynosi płaca minimalna w Polsce. Pieniądze nie są im jednak przekazywane do ręki, ale trafiają  prosto do działu windykacji długów. Wówczas istnieje pewność, że wynagrodzenie zapewniane przez władze miejskie zostanie właściwie spożytkowane. Można pracować gdzie i jak długo się chce, w dowolnie wybranych godzinach. Dlatego beneficjenci projektu mogą dopasować godziny pracy do obowiązków wynikających chociażby z konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem itp.

Przy zgłoszeniu się do programu pracy dla dłużników realizowanego przez Łódź mieszkańcy mogą odrobić zaległości wynikające z nieopłacania czynszu. Jak informuje Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, zadłużenie sięga 190 milionów złotych. Nawet w przypadku tych osób, które mają już wyrok eksmisyjny, można zatrzymać nakaz opuszczenia lokalu dzięki ich zgłoszeniu się do programu. Projekt działa już od roku i dotychczas dłużnicy odpracowali łącznie kwotę około 1 miliona złotych.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.