CZE
01

Bezrobocie w Krakowie – jak się przedstawia sytuacja?

Kraków to drugie co do wielkości miasto w Polsce liczące niespełna 800 tys. mieszkańców. Uznawane jest za miejsce przyjazne inwestycjom oraz bardzo atrakcyjne pod względem konkurencyjności biznesowej. Nie oznacza to jednakże, że jest wolne od problemu, jakim jest bezrobocie. Jak zatem sytuacja ta przedstawia się w stolicy Małopolski?

Kraków z dobrym wynikiem

Ogólnokrajowy wskaźnik bezrobocia na koniec 2016 r. ukształtował się na poziomie 8,3 proc. Kraków znalazł się mocno poniżej tej średniej z wynikiem 3,6 proc., plasując się tym samym w pierwszej dziesiątce polskich miast, w których stopa bezrobocia w grudniu 2016 r. nie przekroczyła 5 proc. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo zadowalający rezultat, niemniej warto przy tej okazji zauważyć, iż można jeszcze sporo zrobić, by dorównać np. do Poznania – 1,9 proc., Wrocławia, Warszawy czy Katowic – po 2,8 proc. Jeśli natomiast chodzi o województwo małopolskie, to w grudniu 2016 r. rejestrowane bezrobocie wyniosło tu 6,7 proc.

Jak poinformował Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, stan na koniec ubiegłego roku to 16213 zarejestrowanych bezrobotnych, z czego nieco ponad połowę stanowiły kobiety – 8227. Jak pokazują statystyki, zdecydowanie największym problemem jest długotrwałe bezrobocie – bez pracy w Krakowie przez co najmniej 12 miesięcy pozostawała ponad połowa zarejestrowanych, czyli przeszło 9 tys. osób.

Komu najtrudniej, a komu najłatwiej znaleźć pracę w Krakowie?

Ponadto na podstawie danych zgromadzonych przez wspomnianą powyżej instytucję nietrudno wywnioskować, iż niemałe trudności na lokalnym rynku pracy mają osoby:

  • powyżej 50 roku życia,
  • poniżej 30 roku życia.

Jakie czynniki są odpowiedzialne za taki stan rzeczy? Oferty pracy w Krakowie dla ludzi starszych pojawiają się rzadko, ponieważ pracodawcy obawiają się przepisów, na mocy których nie wolno zwolnić pracownika w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Paradoksalnie to, co miało pomóc pracownikom 50+, okazało się dla nich wyrokiem skazującym na bezrobocie. Z kolei z osobami, które nie ukończyły 30 lat, kłopot jest taki, iż bardzo często nie posiadają one odpowiednich kwalifikacji. Jak więc zatem widać, z jednej strony pracodawcom zależy na młodym zespole, ale z drugiej wymagania stawiane kandydatom są niejednokrotnie zbyt wygórowane.

Największe szanse na znalezienie pracy w Krakowie mają m.in. sprzedawcy, robotnicy budowlani, doradcy klienta, sprzątaczki biurowe, magazynierzy, murarze etc. Dlaczego tak trudno obsadzić te wakaty? Decydują o tym zarówno powyższe przesłanki, jak i to, że w opinii wielu osób zainteresowanych zatrudnieniem warunki pracy – w tym także te finansowe – nie są zbyt atrakcyjne.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.