Już od lat zawód architekta uważany jest za prestiżowy. Wielu znanych architektów dzięki swoim niezwykłym projektom wpisało się do historii sztuki. Praca architekta jest ciekawa, wiąże się z kreatywnością, jest również dobrze płatna. Warto jednak pamiętać, że jest to także zajęcie odpowiedzialne i wymagające. Aby zostać architektem należy posiadać odpowiednie wykształcenie, ale też predyspozycje, które wpłyną na łatwość wykonywania pracy z różnych obszarów architektury.

Jakie trzeba mieć predyspozycje żeby zostać architektem?

Architekt wymarzony zawód wielu młodych osób nie jest zawodem łatwym. Aby nim zostać, należy bowiem posiadać określone predyspozycje, które ułatwią, a czasem wręcz umożliwią tego rodzaju pracę. Osoba, która chce zostać architektem powinna przede wszystkim interesować się architekturą oraz być naprawdę kreatywna, z poczuciem estetyki i wrażliwością na piękno. Bardzo ważna będzie tutaj także wyobraźnia, a mówiąc dokładniej wyobraźnia przestrzenna, czyli umiejętność spojrzenia na obiekt wirtualnie. Bardzo cenną cechą jest to, gdy „widzi” się go jeszcze przed stworzeniem jego projektu na papierze. Umiejętność wyobrażenia sobie gotowego obiektu będzie pomocna także dlatego, że pozwoli na odpowiednie łączenie kształtów i dowolnych elementów w jedną, spójną całość. Trzeba być też uporządkowanym i umieć pracować w zespole (co w zawodzie architekta, szczególnie na początku, jest sytuacją bardzo częstą). Osoba która chce zostać architektem, powinna być też naprawdę ambitna, wytrwała, ale też pewna siebie. Jest to bowiem praca, która niejednokrotnie wymagać będzie wystąpień przed innymi osobami, a projekty będą oceniane – raz lepiej raz gorzej – dlatego trzeba być przygotowanym na znoszenie krytyki. Jednak wśród trzech głównych predyspozycji które trzeba mieć, by myśleć poważnie o wykonywaniu zawodu architekta są:

  1. Umiejętność rysowania. Choć coraz częściej architekci posługują się programami komputerowymi, to nadal podstawowym narzędziem pracy będzie rysunek. Wrodzony talent rysownika będzie zaś przesłanką, że dana osoba poradzi sobie z projektowaniem różnego rodzaju obiektów. Podstawy rysunku będą również niezbędne do zaliczenia potrzebnych egzaminów na studia.
  2. Zdolności matematyczne. Architekt, choć będzie mógł w swoich wyliczeniach posługiwać się kalkulatorem i komputerem, powinien odznaczać się bardzo dobrą znajomością matematyki. Szczególnie jeśli chodzi o geometrię. Będzie ona przydatna np. do obliczania proporcji łuków, osadzania kopuły na planie kwadratu i planowania fasad oraz okien. Oprócz przedmiotów ścisłych, warto jednak znać się także na innych dziedzinach. Znajomość historii sztuki i stosowanych wcześniej rozwiązań będzie na pewno zaletą, którą doceni zleceniodawca poszukujący dla siebie idealnego pracownika.
  3. Łatwość w nauce obsługi nowych programów komputerowych. Obecnie są one w pracy architekta bardzo istotnym narzędziem, ponieważ służą do analizy projektu, do sprawdzania błędów w obliczeniach i ogólnego przyspieszenia czasu pracy.

Ścieżka kształcenia do zawodu architekta

Podstawą jest oczywiście dobra uczelnia. Najlepiej wybrać taką, która stawia na innowacyjność, to znaczy w programie nauczania oferuje przedmioty związane z implementacją nowoczesnych rozwiązań. Oprócz wysokiego poziomu nauczania, uczelnia powinna także zapewniać studentom dostęp do spotkań z uznanymi praktykami i autorytetami, a także dostęp do staży i praktyk. Jeśli zaś chodzi o samą ścieżkę kształcenia, to pierwszym krokiem dostania się na studia na kierunku architektura i urbanistyka, jest zdanie egzaminu wstępnego z rysunku. Aby go zdać, bardzo duża liczba osób uczęszcza na kurs przygotowujący do takiego egzaminu (który trwa około roku). Same studia są zaś dwustopniowe. Najpierw inżynierskie, później magisterskie uzupełniające. Po studiach kolejnym krokiem do samodzielnej pracy i uzyskania uprawnień, jest odbycie dwuletnich praktyk zawodowych (np opracowując projekty domów w MG Projekt, pracowni architektonicznej). Później zaś zdanie wymogiem jest zdanie teoretyczno-praktycznego egzaminu na architekta, który jest przeprowadzany przez Okręgową Izbę Architektów. Po zdaniu egzaminu ostatnim krokiem jest zapisanie się do odpowiedniej Izby Architektów (co jest niezbędne, gdy chce się wykonywać funkcje techniczne w budownictwie).

Co można projektować?

Mówiąc ogólnie, architekci zajmują się projektowaniem i wznoszeniem budynków. Jest to jednak zawód interdyscyplinarny, ponieważ wyróżnia się architektów:
– wnętrz,
– obiektów budowlanych – przede wszystkim domów jednorodzinnych,
– krajobrazu (projektowanie przestrzeni zewnętrznych: parków, boisk, alei spacerowych),
– urbanistów (architektów miast),
– ruralistów (architektów terenów wiejskich).

Dobrze jest kiedy architekt – który dąży do wysokiej pozycji zawodowej – wybierze konkretny typ budowli/konstrukcji/przestrzeni i stanie się ekspertem projektowania właśnie na tym polu. To na pewno zwiększy jego szanse na sukces w zawodzie.

Jeśli zaś chodzi o to ile zarabia architekt, to jest to zależne od stażu pracy. Początkujący może liczyć na 2 tys. złotych miesięcznie. Później średnie, podstawowe zarobki sięgają 5-5,5 tys. złotych. Około 1/10 architektów w Polsce zarabia miesięcznie więcej niż 10 tys. złotych.