Leasing dla osoby prywatnej nie jest taki znany jak leasing dla firmy. Choć cieszy się mniejszą popularnością, ma równie wiele zalet co umowa leasingu przy działalności gospodarczej. Sprawdź, czym jest leasing dla osoby prywatnej i kiedy można go uzyskać.

Leasing dla osoby prywatnej

Co to jest leasing?

Zanim zajmiemy się pojęciem leasingu dla osoby prywatnej, warto na początku wyjaśnić, czym jest sam leasing. To przede wszystkim forma użyczenia, a także alternatywa dla tradycyjnego kredytu. Ze względu na liczne korzyści podatkowe i ograniczenia wydatków, leasing wykorzystywany jest najczęściej w działalności gospodarczej.

Leasing – definicja prawna

Zasady leasingu są określone w art. 709 Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Dz.U.2019.0.1145). Według niego:

„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”.

Kto udziela leasingu?

Jeśli chodzi o leasing, najczęściej jest on udzielany przez rozmaite banki. Takie instytucje podlegają kontroli i określonym procedurom, dlatego należą do miejsc, gdzie udzielenie leasingu będzie bezpieczne. Korzyścią jest tu zwykle szeroka oferta przedmiotów umowy leasingu. Z drugiej strony banki stawiają spore wymagania wobec osób, które starają się o użyczenie. Nierzadko okazuje się, że formalności jest tyle samo, co przy kredycie. Czasami konsument otrzymuje odmowę.

Alternatywą dla banków są firmy leasingowe, które w swojej ofercie mogą mieć nie tylko ruchomości nowe, ale także te używane. Innym sposobem użyczenia danego przedmiotu jest skorzystanie z oferty samego producenta. Mówi się wtedy o leasingu fabrycznym, który dotyczy najczęściej samochodów i maszyn. Teoretycznie jest to użyczenie od pewnego podmiotu, jednak w przypadku warunków umowy, zapisy są mniej korzystne finansowo, np. wymagane jest drogie ubezpieczenie auta.

Leasing dla osób prywatnych

Czym się różni leasing od kredytu?

Wiele osób może mylić leasing z kredytem. To jednak kwestie, które mają ze sobą niewiele wspólnego. Nie można ich używać zamiennie. Do najważniejszych różnic można zaliczyć:

1) Przedmiot własności. Kredyt udzielany jest na dowolny cel lub przedmiot, który należy do kredytobiorcy. Możliwy jest nie tylko kredyt samochodowy czy na mieszkanie, ale również na podróże i inne potrzeby. W przypadku leasingu udziela się go na wybrane ruchomości i nieruchomości. Najistotniejszą kwestią jest fakt, że przez cały okres trwania umowy jej przedmiot jest własnością firmy leasingowej, banku czy producenta.

2) Formalności. Przy kredycie konsumenckim niezbędne jest spełnienie wielu formalności i dostarczenia zaświadczeń. Cała procedura zostaje przez to mocno wydłużona w czasie. Udzielenie leasingu wymaga głównie dokumentów potwierdzających tożsamość, czy udokumentowania przychodów. Dodatkowo kredyt można spłacić wcześniej lub wydłużyć okres spłaty, a w leasingu nie ma takiej możliwości.

3) Poniesione koszty. Kredyt wiąże się z wieloma wydatkami. Podstawą jest prowizja, jednak kosztem dla konsumenta są też raty kapitałowo-odsetkowe oraz opłaty za zabezpieczenie kredytu. W leasingu trzeba mieć wkład własny (koszt opłaty wstępnej) i fundusze na opłacenie rat leasingowych. Po wygaśnięciu umowy leasingu można również wykupić przedmiot na własność.

Na czym polega leasing konsumencki?

Leasing dla osób prywatnych to inaczej również leasing konsumencki bądź leasing osobisty. Zasada działania użyczania jest podobna jak w przypadku działalności gospodarczej. Konsument na podstawie umowy leasingowej użycza określone ruchomości, uiszczając za to opłaty ratalne. Przez ten czas osoba używa przedmiotu leasingu, choć nie staje się jego właścicielem. W razie uszkodzenia towaru sytuację należy od razu zgłosić do podmiotu użyczającego. W sytuacji szkody całkowitej umowa leasingowa automatycznie wygasa. Firma leasingowa otrzymuje określoną kwotę od ubezpieczyciela, a konsument pozostaje bez przedmiotu umowy. Przy szkodzie całkowitej lub kradzieży samochodu przydaje się ubezpieczenie GAP, które zapewnia ochronę przed stratami finansowymi.

Leasing ze względu na brak takiego obowiązku, nie jest odnotowywany w historii kredytowej, czyli w Biurze Informacji Kredytowej. Są jednak sytuacje, w których konsument starający się o udzielenie leasingu będzie sprawdzany w innych rejestrach dłużników.

Co można zrobić po wygaśnięciu umowy leasingowej?

Po okresie trwania umowy leasingowej użyczona rzecz wraca do firmy leasingowej, a konsument zdecyduje, czy chce ją wykupić. Nie jest to obowiązkowe. Konsument ma do wyboru również inne opcje:

 • przedłużenie umowy leasingowej;
 • zmiana przedmiotu leasingu;
 • podpisanie nowej umowy z innym podmiotem udzielającym leasingu.

Co obejmuje leasing dla osoby prywatnej?

Firmy leasingowe starają się zapewnić klientom szeroką ofertę, dlatego przedmiot leasingu przybiera różne formy. Mogą to być:

 • samochody osobowe i ciężarowe,
 • maszyny,
 • meble,
 • sprzęt komputerowy,
 • nieruchomości.

Umowa leasingu konsumenckiego obejmuje przedmioty nowe i używane, dlatego łatwo jest dopasować charakter towaru do potrzeb osoby prywatnej.

Leasing dla osoby prywatnej - na czym polega

Leasing samochodu dla osoby prywatnej

Uzyskiwanie leasingu konsumenckiego najczęściej dotyczy samochodów. Choć tylko w przypadku kredytu samochodowego od razu auto należeć będzie do własności konsumenta, na takie użyczenie decydują się nie tylko przedsiębiorcy, ale też osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Umowa leasingu konsumenckiego zwykle obejmuje okres kilku lat. Treść dokumentu określa warunki, w jakich może być wykorzystywany przedmiot leasingu, czyli w tym przypadku samochód.

Ze względu na to, że cały czas właścicielem pojazdu jest firma leasingowa, klienci indywidualni nie uzyskują praw do modyfikacji i zmian w samochodzie, a każda szkoda dotycząca auta musi być odpowiednio zgłoszona.

Leasing samochodu jest popularny szczególnie ze względu na koszty. Ubezpieczenie OC, AC i NNW jest zwykle wliczone w miesięczne raty. Są one mniejsze niż przy zakupie nowego auta z salonu lub brania kredytu. Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, również może się na niego zdecydować. Leasing konsumencki samochodu pozwala na rozbicie kosztów na mniejsze raty. Dopiero po zakończeniu umowy osoba prywatna ma w opcji wykupienie samochodu. Nie można jej jednak do tego zmusić.

Jak uzyskać leasing dla osoby prywatnej?

Firmy leasingowe starają się wyjść naprzeciw potrzebom konsumentów, dlatego w wielu przypadkach załatwianie formalności związanych z uzyskaniem leasingu dla osoby prywatnej można wykonać przez Internet.

Do otrzymania leasingu konsumenckiego niezbędne są dokumenty takie jak:

 • wniosek o leasing;
 • dokument potwierdzający tożsamość;
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu;
 • niekiedy też zaświadczenie o wysokości osiąganych dochodów np. poprzez wyciąg z konta bankowego.

Umowa leasingowa powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Podpisując ją, firma leasingowa zobowiązuje się do użyczenia konsumentowi określonego przedmiotu (najczęściej samochodu) i przekazania praw do korzystania z niego w zamian za miesięczną opłatę określoną w umowie.

Leasing konsumencki – czy warto?

Niewątpliwie leasing dla osób prywatnych jest atrakcyjną opcją dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Mimo braku firmy mogą zdecydować się na opcję rat leasingowych i ewentualnego wykupu przedmiotu leasingu w późniejszym czasie. Leasing prywatny jest opłacalny, ponieważ:

 • można uzyskać niższe koszty niż w przypadku kredytu;
 • leasing dla osób prywatnych ze względu na uproszczone procedury jest przyznawany znacznie szybciej niż kredyt;
 • firma leasingowa może zaoferować dodatkowe zniżki i rabaty, ponieważ współpracuje bezpośrednio z producentami samochodów;
 • można wybierać z szerokiej oferty firm leasingowych, która dotyczy najczęściej różnorodnych modeli i marek samochodów;
 • brak wpisu do historii kredytowej.

Kwestią, która możne zniechęcać do skorzystania z leasingu dla osób prywatnych jest własność – przez cały czas trwania umowy właścicielem pojazdu czy innej rzeczy jest firma leasingowa, bank lub producent. Konsument nie może w nim nic zmienić. Mimo wszystko w sytuacji zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy osoba prywatna może przykładowo kupić samochód w bardzo atrakcyjnej cenie.

Oceń artykuł
5/5 (1)