Określenia kredyt i pożyczka używane są często jako synonimy – warto jednak pamiętać, że są to bardzo odmienne od siebie produkty finansowe. Czym dokładnie są te dwa sposoby finansowania, jakie występują między nimi różnice, ale także podobieństwa? Kiedy zdecydować się na kredyt bankowy, a kiedy na pożyczkę?

Co to jest kredyt?

Aby znaleźć odpowiednią definicję kredytu, nie możemy kierować się potocznymi określeniami, ale musimy sięgnąć do zapisów prawnych. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe – kredyt to zawarcie umowy kredytowej, w ramach której bank jest zobligowany do przekazania kredytobiorcy określonej sumy środków, a kredytobiorca do oddania jej razem z odsetkami w określonym terminie.

W umowie kredytowej poza informacją o przyznawanej kwocie i długości jej spłaty, określony jest także cel, na jaki kredytobiorca może przeznaczyć środki. Pożyczający zobowiązany jest do przestrzegania zapisów umowy, aby mógł korzystać z udzielonych przez bank środków.

Kredyty odgrywają bardzo ważną rolę dla przedsiębiorstw i osób prywatnych. Stanowią często jedyny sposób na rozwinięcie biznesu czy nabycia mieszkania w ramach kredytu hipotecznego. Są także niezbędnym instrumentem regulującym działanie systemu gospodarczego. Dzięki kredytom pieniądze wprowadzane są do obiegu, przez co stymulują rozwój gospodarki. Zatrzymanie akcji kredytowej może go także hamować, jeśli potrzebne jest to do zbicia inflacji.

Co to jest pożyczka?

Pożyczka to z kolei mniej formalna forma użyczania komuś środków. W przypadku pożyczki przedmiotem umowy mogą być także różne rzeczy, a nie tylko pieniądze. Zasady dotyczące pożyczek reguluje Kodeks Cywilny, a nie ścisłe prawo bankowe. Te zobowiązania mogą być udzielane przez wszelkie podmioty, także osoby prywatne. A dodatkowo umowa może być zawarta ustnie, jeśli kwota pożyczki nie przekracza 1000 złotych.

Poza jednak pożyczkami prywatnymi, ich najpopularniejszą formą są zobowiązania udzielane przez wyspecjalizowane firmy pozabankowe. Działają one w większości online i pozwalają klientom na zaciągnięcie pożyczek bez spełniania męczących formalności. Jest tak np. z tego powodu, że instytucje pożyczkowe nie muszą tak gruntownie badać zdolności kredytowej przyszłych pożyczkobiorców, przez co cały proces jest przyśpieszony.

Podobieństwa między pożyczką a kredytem

Na pierwszy rzut oka, bez wchodzenia w zawiłości prawne, pożyczki i kredyty są czymś bardzo podobnym. Istnieją dwie strony umowy, z których jedna zobowiązuje się pożyczyć pieniądze drugiej i żądać za to zapłaty, a druga oddać je w określonym czasie. Pożyczka jest jednak określeniem szerszym, stosują ją także banki w swoich materiałach marketingowych, mimo że udzielają kredytów zgodnych z zapisami prawa bankowego. Pożyczkodawcy nie mogą z kolei używać określenia kredyt na swoje produkty pożyczkowe, ponieważ zgodnie z prawej kredyty mogą być udzielane tylko przez banki oraz SKOK’i. Złamanie zapisów prawa w tej materii może wiązać się nawet z wielomilionową karą pieniężną.

Co jeszcze łączy kredyt i pożyczkę? Maksymalna wysokość oprocentowania, która wynosi dwukrotność odsetek ustawowych. We wrześniu 2022 roku jest to 20,5%.

Czym się różni pożyczka od kredytu?

Jednak zdecydowanie więcej aspektów różni kredyt od pożyczki, niż łączy te dwa produkty finansowe.

  • Kredyty udzielane są zgodnie z restrykcyjnym prawem bankowym, pożyczki są regulowane Kodeksem Cywilnym oraz ustawą o kredycie konsumenckim.
  • Kredytów udzielają tylko banki, pożyczka może zostać przyznana przez firmy pożyczkowe oraz osoby prywatne.
  • Przedmiotem umowy pożyczki mogą być pieniądze, ale także różne rzeczy. W przypadku kredytu przedmiotem umowy mogą być tylko i wyłącznie środki finansowe.
  • Umowa pożyczki może zostać zawarta ustnie – umowę kredytu należy zawrzeć zawsze pisemnie.
  • Kredyt w każdym przypadku jest płatnym zobowiązaniem – pożyczka z kolei może być również darmowa.
  • Kredyt jest zobowiązaniem celowym, a umowa kredytowa musi go określać. Umowę pożyczki można podpisać na dowolny cel.
  • Kredyty udzielane są na zdecydowanie wyższe kwoty niż pożyczki. Dłuższy jest także okres spłaty zobowiązania, który określa umowa kredytu. Kredyt gotówkowy może być udzielony do kwoty 255 550 złotych z maksymalnie 10-letnim okresem spłaty. Kredyt hipoteczny może opiewać nawet na kilka milionów złotych z mniej więcej 35-letnim horyzontem spłaty. Pożyczki w firmach pozabankowych udzielane są zwykle maksymalnie na 8 lat i 60 tysięcy złotych.
  • Bez zbadania zdolności i historii kredytowej nie jest możliwe otrzymanie kredytu. Firmy pożyczkowe mają mniejsze wymagania – nie oznacza to jednak tego, że każdy otrzyma finansowanie w tych instytucjach.

Kiedy lepszy będzie kredyt, a kiedy pożyczka?

Kredyt w banku będzie dobrym rozwiązaniem, gdy poszukujemy wysokiej kwoty finansowania na określony cel. Warto się na niego zdecydować, jeśli pozwala na to nasza zdolność kredytowa. Gdy jest ona wysoka, zobowiązanie może być tańsze. Skorzystamy z promocyjnych rozwiązań również wtedy, gdy możemy się pochwalić wieloletnią współpracą z danym bankiem.

Pożyczka to odpowiedni wybór, gdy spotkały nas nieoczekiwane wydatki, które możemy pokryć niewielką kwotą. W takim przypadku ekspresowe finansowanie od firm pozabankowych będzie prawdziwym ratunkiem. Jeśli po raz pierwszy myślisz o takim rozwiązaniu to koniecznie zapoznaj się z tak zwanymi darmowymi pożyczkami.

Jest to forma pożyczki skierowana do nowych klientów, charakteryzuje się tym, że jest darmowa pod warunkiem zwrócenia pożyczonej kwoty w terminie. Sporo firm posiada takie pożyczki w swojej ofercie dlatego najlepiej jest skorzystać z porównywarki finansowej, która umożliwia porównanie najciekawszych ofert w jednym miejscu. Przykładowo, serwis finansowy Money24 posiada takie narzędzie, znajdziesz je tutaj: https://money24.pl/darmowe-chwilowki/.

Istnieją jednak także przypadki, gdy nie mamy żadnego pola do wyboru. Jeśli chcemy zakupić mieszkanie finansowane kredytem hipotecznym, pomoże nam tylko i wyłącznie bank. Z kolei gdy nasza zdolność kredytowa nie prezentuje się najlepiej, przyjmą nas tylko firmy pożyczkowe. Banki nie mogą przymykać oka na trudną sytuację finansową klienta, ponieważ w bardziej restrykcyjny sposób zarządzają ryzykiem kredytowym.

Na koniec warto dodać, że często produkty finansowe oferowane przez nowoczesne firmy pożyczkowe nie różnią się bardzo od tych, które proponują banki. Nie trzeba się bać tego typu finansowania, szczególnie wtedy, gdy liczy się czas i nie możemy pochwalić się wzorową zdolnością i historią kredytową.

Oceń artykuł
5/5 (1)