Wysoka inflacja i wszechobecna drożyzna, czyli czynniki wpływające na wzrost kosztów życia sprawiły, że zadłużenie Polaków jest coraz większe. Według głównego analityka BIG InfoMonitora dr hab. Waldemara Rogowskiego, poprawy sytuacji można doszukiwać się w obniżce stóp procentowych. Okres pandemii pokazał, że zmniejszenie zadłużenia jest możliwe.

Zadłużenie Polaków a obniżka stóp procentowych

Obniżka stóp procentowych jako szansa na zmniejszenie zadłużenia

Sytuacja w polskiej gospodarce jest bardzo dynamiczna. We wrześniu Rada Polityki Pieniężnej dokonała odważnego obniżenia wszystkich stóp procentowych o 0,75 pkt. proc. (referencyjna do 6 proc., lombardowa do 6,5 proc., depozytowa do 5,50 proc., redyskontowa do 6,05 proc. i dyskontowa weksli do 6,10 proc.). To korzystna decyzja również dla kredytobiorców i osób zadłużonych.

Według dr hab. Waldemara Rogowskiego z BIG InfoMonitor, obniżki stóp procentowych będą wspierać zahamowanie przyrostu nieobsługiwanych zobowiązań, a nawet zwiększyć skłonność Polaków do opłacenia posiadanych zaległości finansowych. Co więcej, ekspert przypomniał, że w okresie pandemii, gdzie pokusy konsumpcyjne były zdecydowanie mniejsze oraz w którym odnotowano najniższe w historii stopy procentowe oznaczające niższe raty, bardzo widoczny był spadek zaległości Polaków zarejestrowanych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. Sytuacja ta doprowadziła do zmniejszenia zadłużenia o 9 mld zł i liczby dłużników o 143 tys. osób w 2021 roku.

Lepsze czasy dla osób z kredytem?

Z obniżki stóp procentowych z pewnością mogą się cieszyć osoby, które obciążone są dużymi kosztami kredytów mieszkaniowych. W zależności od rodzaju zobowiązania będą czekać na nich większe bądź mniejsze oszczędności. W przypadku kredytobiorców ze zmiennym oprocentowaniem zyskają oni około 100 zł na każde 150 tys. kredytu mieszkaniowego. Z kolei osoby regulujące spłaty 7,66 mln kredytów gotówkowych i 2,78 mln pożyczek pozabankowych również zapłacą niższe raty, choć ze względu na inne kwoty rat, oszczędności będą nieco mniejsze.

Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które według danych z BIG InfoMonitor i BIK już w czasie pandemii miały problemy ze spłacaniem zobowiązań i to głównie one generują teraz nowe długi. Spadek stóp procentowych może skutecznie przyczynić się do ograniczenia pogłębiania kłopotów finansowych. Mniejsze koszty ułatwią wyjście ze spirali zadłużenia.

Rośnie zadłużenie Polaków

Trudności z opłaceniem zobowiązań ma coraz więcej Polaków. Jak wskazuje analityk BIG InfoMonitor, zadłużenie w rejestrze i bazie informacji kredytowej od lipca 2022 roku do lipca 2023 roku zwiększyło się o prawie 5,7 mld zł i przekraczając kwotę 82 mld zł.

Według danych niespłacone długi, które dotyczą różnych zaległości, ma co dwunasty dorosły Polak. W sumie jest to 2,7 mln osób. W ciągu roku grupa niesolidnych płatników zwiększyła się o prawie 12 tys. osób. Średnia kwota do zapłaty zwiększyła się o 1,6 tys. zł, uzyskując poziom 30,1 tys. zł.

Oceń artykuł
0/5 (0)