Tzw. becikowe to jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, na które mogą liczyć polscy rodzice. Co trzeba zrobić, aby otrzymać zapomogę i ile wyniesie jej wysokość w 2024 roku? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

becikowe

Becikowe – kto może je otrzymać?

Osoby planujące skorzystanie z becikowego w nadchodzącym roku nie muszą się niepokoić. Warunki przyznawania tego świadczenia pozostaną bez zmian. Zatem, podobnie jak dotychczas, uprawnieni do złożenia wniosku o becikowe będą rodzice nowo narodzonego dziecka, opiekun prawny oraz opiekun faktyczny.

Warto zdawać sobie sprawę, że jednorazowe świadczenie z tytułu narodzin dziecka przysługuje jedynie przy spełnieniu określonego kryterium dochodowego. Łączny dochód rodziny na jednego członka nie może przekroczyć 1922 zł. Procedurą ustalania dochodu zajmuje się odpowiedni organ przyznający to świadczenie.

Poza spełnieniem kryterium dochodowego istnieje jeszcze jedno wymaganie. Becikowe można otrzymać pod warunkiem, że matka dziecka była pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu. Oczywiście warunek ten nie ma zastosowania do opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych ani osób, które przysposobiły dziecko.

Wysokość becikowego w 2024 roku

Według informacji medialnych, obecnie nie istnieją projekty ustaw, które zakładałyby zmianę wysokości jednorazowego świadczenia z tytułu narodzin dziecka. Z tego wynika, że w przyszłym roku becikowe będzie nadal wypłacane w stałej wysokości, wynoszącej 1000 zł.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek w ciągu 12 miesięcy od daty narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które znajduje się pod opieką prawną, opieką faktyczną lub zostało przysposobione, dokumenty powinny być złożone w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia, nie później jednak niż do momentu, gdy dziecko kończy 18 lat.

Oceń artykuł
0/5 (0)