Nieodłącznym elementem pracy zarobkowej jest wynagrodzenie, jak również prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Za urlop wypoczynkowy zatrudnionemu przysługuje wypłata, ale czy można się jej zrzec? Czy pracodawca może zażądać od pracownika rezygnacji z prawa do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

Rezygnacja z wynagrodzenia za urlop a Kodeks pracy

Stosunek pracy, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: Kodeks pracy), charakteryzuje wykonywanie określonej pracy pod kierownictwem pracodawcy w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym za wynagrodzeniem. Wynika z tego wniosek, że podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy (zgodnie z powyższymi zasadami), a podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest wypłata wynagrodzenia. Czy są odstępstwa od tej zasady?

Wynagrodzenie pracownika nie tylko za pracę

W zakresie pojęcia wynagrodzenia za pracę mieści się nie tylko to przysługujące za pracę wykonaną (art. 80 Kodeksu pracy), ale również wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Zgodnie bowiem z art. 152 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że za każdy urlop pracownikowi w świetle prawa przysługuje wynagrodzenie, które pracodawca ma obowiązek wypłacić.

Problemy z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy

Teoretycznie w świetle powyższych regulacji oczywistym wydaje się, że pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Doświadczenia zatrudnionych pokazują jednak, że pracodawcy nie tylko nie chcą płacić za urlop wypoczynkowy lub zalegają z wypłatą ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, ale również wymagają od podwładnego zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Ale czy pracownik może w ogóle zrezygnować z wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

Żądanie rezygnacji pracownika z wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – pytanie do Eksperta GoWork

Jeden z użytkowników naszego Forum w wątku z pytaniami do Eksperta GoWork poruszył następującą kwestię w kontekście zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przez pracownika:

Czy pracodawca może zarządzać podpisu na dodatkowym dokumencie, że nie będzie płacić za dni urlopu wypoczynkowego, na którym będziemy?

Jak zostało wskazane powyżej, pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, a zatem wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wlicza się do wynagrodzenia za pracę, które pracodawca ma obowiązek pracownikowi wypłacać. Co więcej, pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, ale również, w świetle art. 84 Kodeksu pracy, nie może zrzec się prawa do swojego wynagrodzenia. Jest to swoista konstrukcja ochrony wynagrodzenia za pracę (w tym również wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, który jest płatny), zgodnie z którym nie tylko pracodawca nie może pracownikowi odmówić prawa do wynagrodzenia, ale również sam pracownik tego prawa nie może się zrzec.

Powyższe oznacza, że pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika, że ten zrzeknie się wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, jak również sam pracownik nie może odmówić sobie prawa do urlopu, a także nie może zrezygnować z wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.