Bel Polska Sp. z o.o.

2.4 Dodaj merytoryczną opinię

Aktualności

Pracodawca

 Aktualność

BEL Polska po raz kolejny z Nagrodą „Friendly Workplace”

„Po raz drugi przyznajemy Nagrodę Specjalną i godło „Friendly Workplace 2020” BEL POLSKA. Z satysfakcją odnotowaliśmy, że firma ambitnie rozwija swoją kulturę, konsekwetnie podnosząc poziom standardów w całej organizacji. Szczególnie wysoko oceniamy realizowany wspólnie z pracownikami program transformacji kulturowej pod hasłem „RAZEM NAJLEPS!”. Cieszy też fakt, że pomimo niekorzytnych warunków związanych z pandemią BEL intensywnie inwestuje w rozwój zespołu i wspiera procesy wewnętrznych awansów. Wysoko oceniamy szczególne zaangażowanie firmy w działania na rzecz edukacji w kontekście BHP i bezpieczeństwa pracy. Doceniamy też realizowane programy na rzecz przyjaznego dla zdrowia środowiska pracy. Wszystkie te działania zostały dobrze ocenione przez pracowników w ramach ostatniego badania, którego wyniki wskazują na wzost poziomu satysfakcji w zespole. Jest to budujące i dowodzi, że miniony czas oraz realizowane inicjatywy przyniosły dobre owoce. Gratulacje dla BEL Polska.
Co nowego w BEL Polska?
ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
Pandemia COVID wpłynęła na stopień realizacji naszych planów rozwojowo-szkoleniowych dla pracowników. Z założonych 8898 h szkoleniowych, do końca roku a udało nam się zrealizować 6160h czyli blisko 70% . Większość z nich zmieniła formułę i odbyła się online lub była organizowana w kameralnych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Cieszymy się szczególnie że jeden z ważniejszych programów rozwojowych zdołaliśmy w całości przeprowadzić zgodnie z planem i wstępnymi założeniami. Dla grupy n-2 czyli średniego szczebla menedżerskiego przygotowaliśmy,  przy  udziale  konsultantów/trenerów  zewnętrznych  program  rozwoju  przybliżający nas do osiągnięcia naszego celu bycia organizacją AGILE.  Program zatytułowaliśmy:
„TRZY FUNDAMENTY OSIĄGANIA WYNIKÓW PRZEZ ZESPOŁY I ORGANIZACJE: ZAUFANIE, FEEDBACK, ZAANGAŻOWANIE”.
Była to kontynuacja programu rozwojowego jaki odbyła grupa menedżerów n-1 w latach 2018-2019. Program obejmował 3 warsztaty, dwa z nich zdołaliśmy przeprowadzić w tradycyjny sposób, a ostatni już w wersji online. Opinie uczestników programu są bardzo pozytywne.
PROGRAMY DLA PRACOWNIKÓW (okres 2019-2020)

 • Jeszcze przed początkiem epidemii zorganizowaliśmy coroczny bal karnawałowy dla pracowników i ich partnerów. To już taka „Belowska” tradycja. Kilkaset osób bawi się wspólnie przy suto zastawianych stołach i muzyce.

 • Zaplanowane mieliśmy inne aktywności dla pracowników: piknik rodzinny z udziałem dzieci, rajd motocyklowo-rowerowy, działowe spotkania integracyjne. Niestety Covid pokrzyżował nam szyki.

 • W nowej rzeczywistości skoncentrowaliśmy nasze działania na pomocy zarówno pracownikom, jak i społecznościom lokalnym. W momencie gdy zostały zamknięte szkoły, a dzieci przeszły na naukę zdalną przeszukaliśmy nasze zasoby i oddaliśmy potrzebującym pracownikom nieużywane już przez nas, ale nadal działające komputery. Akcja została bardzo dobrze odebrana przez pracowników. Zorganizowaliśmy też konkursy plastyczne z nagrodami dla dzieci pracowników.

 • Wzięliśmy udział w społecznym wyzwaniu „Gaszyn challenge”. Przeprowadziliśmy kilka zbiórek pieniędzy dla osób potrzebujących w tym zbiórkę gier i słodyczy dla dzieci z ośrodka w Czerni.

 • Zaangażowaliśmy pracowników do udziału w pracy zespołowej nad przemianą kulturową naszej firmy pod wspólnym hasłem „Razem Najlepsi”, 4 zespoły ochotników przygotowały pomysły do realizacji w obszarach wymagających poprawy.

 • Przed świętami przygotowaliśmy  paczki dla dzieci naszych pracowników oraz przekazaliśmy  nasze serki. Zastąpiło to w pewnym stopniu naszą coroczną kolację wigilijną, której ze względów bezpieczeństwa nie mogliśmy zorganizować.

 • WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI (2020).Na początku roku 2020 podpisaliśmy ramową umowę współpracy między Bel Polska a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Dla studentów Wydziału Mleczarstwa zaplanowaliśmy wycieczkę  po naszym zakładzie, która niestety nie doszła do skutku z powodu pandemii. Zajęcia na uczelni odbywają się jedynie w trybie online.Korzystamy z programów stażowych organizowanych przez Urząd Pracy w Przasnyszu. Obecnie mamy 5 stażystów w różnych działach naszej firmy.. W wakacje mieliśmy na praktykach dwóch studentów Automatyki i Robotyki w dziale Techniki oraz studentkę Logistyki w dziale Obsługi Klienta.10.12.2020r. wzięliśmy udział w VIII Akademickich Targach Pracy Online pt. „Student, praktyka, praca w dobie pandemii„ zorganizowanych przez Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.DZIAŁANIA CSR

  • W związku z atakiem pandemii przekazaliśmy pomoc finansowo – rzeczową do pobliskich szpitali: w Ostrołęce, Przasnyszu i Ciechanowie. Wsparliśmy naszymi produktami Dom Dziecka w Szczytnie oraz Bank Żywności w Ciechanowie.

  • Dla dzieci ze wszystkich szkół w Chorzelach, rozpoczynających naukę stacjonarną po wakacjach przygotowaliśmy ochronne pakiety powitalne: maseczka + płyn do dezynfekcji, notes i długopis zapakowane w higieniczną torebkę


  Lubimy pomagać. Dzięki dotacji z Fundacji Bel, grupa naszych pracowników pomogła w wyremontowaniu pokoi dzieci z Domu Dziecka we Fromborku.

ZDROWE MIEJSCE PRACY / DZIAŁANIA W DOBIE COVID-19

 • Bezpieczeństwo pracowników jest w Belu głównym priorytetem, dążymy do rzeczywistości „zero wypadków”. W związku z pandemią już od marca wprowadziliśmy obowiązek noszenia masek ochronnych. Każdy pracownik otrzymał ok. 15 masek wielokrotnego użytku. Wprowadziliśmy też pomiar temperatury przy wejściu do firmy – początkowo za pomocą z termometrów ręcznych, a od września przy udziale kamery termowizyjnej.

 • Stosujemy szereg dodatkowych zasad dotyczących dystansu i dezynfekcji. Zintensyfikowaliśmy ilość komunikatów kierowanych do pracowników. Tłumaczymy dlaczego ważna jest dyscyplina w przestrzeganiu wszelkich wprowadzonych przez nas zasad antycovidowych. Do tej pory odnotowaliśmy tylko kilka przypadków Covid wśród naszych pracowników, nie doszło do transmisji wirusa na innych pracowników.

 • Przeprowadziliśmy coroczną akcję szczepień przeciw grypie, która w tym roku cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniemBEZPIECZEŃSTWO W PRACY
W nawiązaniu do naszej globalnej strategii pod hasłem „ZERO WYPADKÓW” w październiku 2020 odbyła się specjalna grupowa kampania BHP – „Bezpieczeństwo Rąk”
Kampania była przeprowadzona w tym samym czasie we wszystkich zakładach BEL na świecie. Każdy z pracowników Grupy Bel otrzymał przesyłkę niespodziankę na swój adres domowy – rękawice ochronne. Zorganizowaliśmy szereg konkursów na ten temat oraz publikowaliśmy materiały dotyczące bezpieczeństwa dłoni oraz ich ochrony w warunkach pracy.
ACTIVE CHALLENGE
W celu aktywizacji ruchowej naszej społeczności belowskiej, Grupa przygotowała dla nas dwutygodniowe wyzwanie zachęcające do pracy zespołowej nad poprawą kondycji psycho-fizycznej.

Pracodawca

 Aktualność

http://markapracodawcy.pl/bel-polska-z-nagroda-friendly-workplace-2019/

Pracodawca

 Aktualność

Bezpieczny powrót do szkoły
Na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 przygotowaliśmy pakiety powitalne dla wszystkich uczniów chorzelskich szkół. Każde dziecko otrzymało od nas płyn do dezynfekcji, maseczkę higieniczną, notes i długopis zapakowane w woreczek z logo Bel.
Chcemy aby nasze dzieci czuły się bezpiecznie w szkole. Niech Covid nie wywołuje dodatkowego stresu. Nasz pomysł spotkał się z dużą aprobatą ze strony dyrekcji chorzelskich szkół. Na ich prośbę pakiety powitalne otrzymali od nas także nauczyciele. W sumie przekazaliśmy ok. 1000 zestawów.

Pracodawca

 Aktualność

Drogi internauto,


Bel Polska to firma która stawia na transparentność w komunikacji. Ciekawią nas opinie zarówno obecnych, jak i byłych pracowników. Cenimy sobie wolność wypowiedzi, dlatego też z uwagą czytamy treści pojawiające się na GoWork, analizujemy je i podejmujemy odpowiednie działania. Wspólnie z naszymi pracownikami budujemy wizerunek naszej firmy. 

 
Prosimy jednak mieć na uwadze, że swoboda wypowiedzi ma swoje ograniczenia. Wraz z GoWork i po zasięgnięciu opinii naszej kancelarii prawnej przypominamy, że wolność wypowiedzi nie jest równoznaczna z prawem do obrażania kogokolwiek czy naruszania czyjejś godności. Prawo zakazuje między innymi wypowiedzi znieważających inne osoby lub grupy ludzi, wypowiedzi zawierających treści obraźliwe, naruszających czyjeś dobre imię lub wizerunek. Kodeks cywilny i karny przewidują odpowiedzialność za bezprawne działania. Firma także ma prawo do ochrony swojego wizerunku i dobrego imienia. Dlatego też prosimy o rozwagę i powściągliwość w wypowiedziach.  Informujemy też,  że zgodnie z Regulaminem GoWork komentarze zawierające treści niezgodne z prawem będą usuwane przez administratora GoWork. Będą również usuwane wpisy, które szerzą nienawiść bądź nie zawierają merytorycznych treści i są sprzeczne z prawem. Zachęcamy do ponownego zapoznania się z §4. Regulaminu Serwisu. Dla ułatwienia jego treść załączamy poniżej.


 §4. Zasady korzystania z Serwisu 1. Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes GoWork.

 2. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu, które stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego Regulaminu i stosuje się bezpośrednio oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest do:


  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych osób,

  2. przekazywania prawdziwych danych osobowych; niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,

  3. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

  4. bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu, zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu.


 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie, przekazywanie za jego pośrednictwem w tym także w ramach Forum oraz Bloga, treści i materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszające dobre obyczaje i zasady netykiety oraz wszelkich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Serwis lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.

 4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych podmiotów oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).

 5. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:


  1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,

  2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

  3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.


 6. Użytkownik zamieszcza treści na Forum na własną odpowiedzialność. Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia bądź moderacji treści, które uzna za bezprawne lub niezgodne z Regulaminem, a także prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do Użytkowników notorycznie naruszających postanowienia ust. 3,4, 5, 6.

Bel Polska Sp. z o.o.