AUTOPROCES

4.7 Dodaj merytoryczną opinię

Polityka personalna

Polityka personalna

Celem polityki personalnej jest zapewnienie stabilnego zatrudnienia i satysfakcji z pracy oraz tworzenie firmy
o rodzinnej atmosferze, zgodnej z najlepszymi wzorcami, z sukcesem konkurującej na rynku. Dążymy do tego przez budowanie długofalowych relacji ze współpracownikami, klientami i partnerami, w oparciu
o profesjonalną, rzetelną i życzliwą współpracę. Od siebie nawzajem oczekujemy lojalności, zaangażowania
i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji.

Wszystkim pracownikom pragniemy zapewnić:

 • Komfortowe środowisko i koleżeńska atmosferę w pracy
 • Sprawiedliwe traktowanie
 • Przejrzystość wartości i standardów przyjętych w firmie
 • Udział w zyskach firmy
 • Szkolenia i rozwój
 • Pomoc i wsparcie przełożonych oraz współpracowników
 • Realizację zadań zgodnych z posiadanymi kompetencjami i predyspozycjami
 • Stabilne zatrudnienie
   

Wartości które cenimy:

 • Uczciwość
 • Rzetelność
 • Lojalność
 • Odpowiedzialność
 • Wartości rodzinne
 • Wzajemna pomoc i wsparcie
 • Współpraca w zespole i docenianie różnic
 • Szacunek dla siebie nawzajem, klientów, dostawców
 • Doskonalenie siebie i firmy
   

Kogo poszukujemy:

 • Osób z potencjałem, które pragną związać się z firmą na wiele lat
 • Osób które swoją postawą potwierdzają cenione przez nas wartości
   

UMOWA O PRACĘ

DODATKOWE UBEZPIECZENIE

BEZCENNY KNOW- HOW

BARDZO DOBRA ATMOSFERA PRACY

Nagradzamy za:

 • Wkład w sukces firmy
 • Osiągnięcie zamierzonych celów
 • Zaangażowanie
 • Kreatywność
 • Efektywną pracę
 • Staż pracy
   

Nie akceptujemy:

 • Nieuczciwości
 • Zachowań samolubnych
 • Zachowań destrukcyjnych w zespole
   

Rezygnujemy ze współpracy z osobami, które pomimo wielu prób porozumienia, nie są chętne do akceptowania wartości i standardów przyjętych w firmie.

 

www.autoproces.pl

 
AUTOPROCES