Starter Sp. z o.o.

2 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady Starter Sp. z o.o.

Miniaturka
Marta Marzec Dyrektor HR Starter Sp. z o.o.

Dlaczego Warto zostać pracownikiem Państwa firmy?

Osobiście nie jestem fanką przekonywania kogokolwiek na siłę i dlatego uważam, że warto przyjść i przekonać się samemu. Ludzie tutaj zatrudnieni tworzą różne działy i obsługują ciekawy biznes, który jeśli ktoś pozna, jest w stanie pokochać. W Centrum Zgłoszeniowym (call center) zatrudniamy wielu pracowników z naprawdę długoletnim stażem w naszej firmie i w ich opinii praca jest ogromnie ciekawa i wciągająca. Twierdzę, że to jest siłą naszej organizacji: ludzie, którzy lubią swoją pracę. Zgadzam się także ze stwierdzeniem, że praca w Centrum Zgłoszeniowym nie jest dla wszystkich. Po pierwsze jest to praca z ludźmi będącymi w sytuacjach wymagających, stresujących i nieprzewidzianych.  Wymaga ona wysokiego poziomu umiejętności interpersonalnych, odpowiedniego podejścia do Klienta i jego sytuacji, empatii, spokoju i cierpliwości. Nie jest to komplet cech, którym każdy z nas się charakteryzuje, stąd nie jest to praca dla wszystkich. 
 
Poza Centrum Zgłoszeniowym mamy kilka innych interesujących działów, jak Dział Finansowy, który obecnie rozwija się w kierunku kontrolingowym. Dział IT od grudnia 2015 roku do chwili obecnej urósł trzykrotnie, inwestujemy w nowe technologie, równocześnie pracujemy wewnętrznie nad rozwojem i budową naszych systemów operacyjnych. Poza tym warto pochwalić się sprawnie i aktywnie działającym zespołem obsługi klienta, który odpowiada na pojawiające się reklamacje klientów. Nie zapominajmy o zespole Regionalnych Kierowników Sieci, zespole sprzedażowym czy Dziale Technicznym. W celu szerszego zapoznania się z szerszymi opisami działów i ich specyfiką - zapraszam na stronę korporacyjną, zakładka o firmie – nasze działy. Naprawdę warto! 

Co wyróżnia Państwa firmę spośród innych pracodawców?

Dla mnie siłą są ludzie i to na ludzi patrzę, żeby móc stwierdzić czym można się wyróżniać na rynku jako pracodawca. Powinnam zacząć od ludzi, którzy budują tą firmę prawie od początku jej istnienia. Myślę tutaj nie tylko o Prezesie, ale także albo przede wszystkim o naszym Zastępcy Kierownika Centrum Zgłoszeniowego, Koordynatorach, Kierownikach i samych Konsultantach oraz pracownikach w Dziale Obsługi Klienta, Dziale Finansowym, Regionalnych Kierownikach Sieci… i mogłabym tak jeszcze wymieniać. Jeśli ludzie wiążą się na tak długo z firmą, szczególnie biorąc pod uwagę dynamikę rynku pracy na przestrzeni ostatnich lat, dla mnie to oznacza, że jest coś, co przyciąga, fascynuje i cały czas podtrzymuje ten stan przywiązania do organizacji. Dla mnie to właśnie jest siła i wyróżnik na rynku pracy. 
 
Oczywiście nie oznacza to, że nie mamy w ogóle rotacji pracowników i nie musimy dbać o konkurencyjne warunki zatrudnienia. Wręcz przeciwnie należy dbać, żeby zachować równowagę pomiędzy osobami doświadczonymi i długo pracującymi w firmie, a świeżym spojrzeniem nowych pracowników. Stąd nasza potrzeba, aby idąc z duchem czasu i odpowiadając na oczekiwania najmłodszego pokolenia kandydatów na rynku pracy, inwestować w innowacyjność, patrzeć do przodu przez pryzmat nowych technologii, nowych systemów i pomysłów, którymi możemy poszczycić się jako organizacja. Jednym z flagowych przykładów może być nasze podejście do naprawy na drodze. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami w artykułach zamieszczonych na naszej stronie internetowej czy w prasie branżowej. 
 

Gdzie można znaleźć Państwa oferty pracy i informacje o bieżących rekrutacjach?

Nasze oferty pracy można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce kariera oraz na portalu pracuj.pl. 

Jak przebiega rekrutacja do Państwa firmy  i z ilu składa się etapów?

Proces rekrutacji i ilość etapów są uzależnione od stanowiska, którego rekrutacja dotyczy. Standardowo można spodziewać się od 1 do 2 spotkań w trakcie całego procesu. Dla nas spotkanie rekrutacyjne to czas na wzajemne poznanie się oraz pozyskanie dodatkowych informacji na temat umiejętności, kompetencji i wiedzy Kandydata/tki. Dodatkowo jest to czas do zdobycia większej ilości informacji nt. stanowiska w naszej Firmie. 
 
W przypadku jednego spotkania – prowadzi je zazwyczaj Specjalista HR oraz przyszły bezpośredni przełożony (lub osoba przez niego wyznaczona w tym celu). W przypadku dwóch etapów pierwsze spotkanie prowadzi Specjalista HR, a dopiero drugie jest dedykowane do na poznania swojego potencjalnego przyszłego przełożonego i w przypadku wybranych stanowisk także Dyrektora HR. Zdarza się, że w przypadku stanowisk kierowniczych w spotkaniach uczestniczy jeszcze Dyrektor danego pionu i Dyrektor HR.

Czy dajecie Państwo szanse młodym na rynku pracy, czy stawiacie bardziej na pracowników z dłuższym stażem?

Jesteśmy otwarci na kandydatów, którzy świadomie podejmują decyzje o aplikowaniu i profesjonalnie traktują proces rekrutacyjny. Kluczowe są dla nas kompetencje i umiejętności Kandydatów, a także motywacja oraz znajomość języków obcych – języka angielskiego lub niemieckiego. W przypadku stanowisk wymagających konkretnej wiedzy liczy się dla nas doświadczenie zawodowe oraz potencjał do rozwoju i wzrostu w konkretnej roli. Stąd wśród naszych pracowników są osoby doświadczone z długim stażem zawodowym, jak i absolwenci bezpośrednio po studiach czy nawet osoby nadal studiujące. 

Posiadacie Państwo Centrum Zgłoszeniowe. Czy praca w nim przypomina typowe call center?

Nie chciałabym oceniać typowego Call Center, ale dla mnie nasze Centrum Zgłoszeniowe jest wyjątkowe i tak je traktuję. Centrum Zgłoszeniowe to serce naszej działalności i jednocześnie najliczniejszy zespół w całej firmie. Jedyny, który pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Głównym zadaniem naszych Konsultantów jest przyjmowanie zgłoszeń szkód w formie telefonicznej, mailowej, faksowej lub sms-owej a następnie organizacja pomocy Assistance dla naszych Klientów. Dodatkowo Centrum może sprawdzić się w obsłudze Home Assistance, Medical Assistance, telefonicznej obsługi kart paliwowych czy udzielaniu pomocy w ramach systemu e-call. Mówiąc wprost jest to obsługa tylko tzw. ‘ruchu przychodzącego’ (Inbound), więc to my odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów i dbamy ich bezpieczeństwo w różnych sytuacjach czy w podróży, czy też w domu, kiedy to sami nasi Klienci się z nami kontaktują. Z tej perspektywy jesteśmy tak różni od innych Call Centers z uwagi na reaktywne odpowiadanie na zgłoszone potrzeby naszych Klientów. Co chciałabym tutaj podkreślić, że zdecydowanie nie zajmujemy się np. pozyskiwaniem klientów czy sprzedażą telefoniczną, bo mam świadomość, że w tym obszarze funkcjonuje znakomita większość organizacji tego typu. 
 
Co istotne wszystkie działania Centrum Zgłoszeniowego realizuje z siedziby w Poznaniu, natomiast geograficzny zasięg ich świadczenia obejmuje całe terytorium Polski oraz Europy. Przysparza to wiele okazji do aktywnego posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim w praktyce. 
 
Ogromnie ważnym i wartościowym aspektem pracy naszego Centrum Zgłoszeniowego jest pozytywna atmosfera oraz fakt, że Konsultanci działają zespołowo i zawsze wiedzą, że mogą liczyć wzajemnie na swoją pomoc i wsparcie. W tym upatruje także wyjątkowość naszego Centrum, bo pracują tutaj wyjątkowi ludzie.

Czy Państwa pracownicy oprócz podstawowego wynagrodzenia mogą liczyć na jakieś dodatki i benefity?

Zgadza się nasi pracownicy poza podstawowym wynagrodzeniem objęci są także polityką premiowania w oparciu o postawione cele biznesowe, które mogą indywidulne dla danego pracownika, jak i realizowane wspólnie z zespołem. Poziom premii uzależniony jest od poziomu zaszeregowania stanowiska, który oparliśmy na wartościowaniu zgodnie z jedną z wiodących i znanych na rynku metodologii wartościowania. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie stanowiska były oceniane przez pryzmat analogicznych kryteriów, więc zachowana jest spójność oceny i interpretacji, zrozumienia stanowisk.  
 
Dodatkowo poza wynagrodzeniem finansowym, oferujemy naszym pracownikom karty płatnicze Lunch Pass przeznaczone na posiłki oraz prywatną opiekę medyczną. 
 
W naszej organizacji wpieramy współpracę i zdrową rywalizację, jako przykład tej ostatniej organizujemy wewnętrznie konkursy z nagrodami. Można wygrać karty dofinansowane czy bilety do kina. 
 
W ostatnio organizowanym konkursie, który dotyczył Euro2016 i polegał na wytypowaniu zwycięzcy. Nagrodą w konkursie była piłka meczowa Euro2016 i prawie cała firma z Prezesem włącznie zaangażowała się w obstawianie zwycięzcy. To się nazywa duch rywalizacji! A zwycięzcą została jedna z naszych Konsultantek z Centrum Zgłoszeniowego, która jako jedyna w całej firmie postawiła prawidłowo na Portugalię :)

Państwa firma działa przez całą dobę. Jaki w takim razie obowiązuje w Starterze24 system zmianowy?

W naszej firmie współwystępuje kilka systemów czasu pracy w zależności od działu oraz charakteru i specyfiki pracy w nim obowiązujących. 
 
W przypadku Centrum Zgłoszeniowego, które 24 godziny na dobę zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń szkód oraz organizacją pomocy Assistance dla naszych Klientów mamy do czynienia z pracą na zmiany. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy zdarzenie na drodze się wydarzy, więc z tego powodu zespół naszych Konsultantów w Centrum Zgłoszeniowym pracuje siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Nasze grafiki czasu pracy opieramy na trzech głównych zmianach: porannej, popołudniowej i nocnej.
 
W naszej organizacji poza systemem zmianowym mamy także system zadaniowy, podstawowy i elastyczny czasu pracy dla pracowników w innych działach niż Centrum Zgłoszeniowe, więc jest różnorodnie i adekwatnie do potrzeb biznesowych pracodawcy. Znakomita większość pracowników praz Centrum Zgłoszeniowym  pracuje w elastycznym systemie czasu pracy, co oznacza, że mogą zaczynać pracę każdego dnia (od poniedziałku do piątku) w przedziale godzin 7.30 a 9.30.  Jest to mocno docenianie przez pracowników, że sami decydują, na którą godzinę przyjadą do pracy w zależności od swoich prywatnych zobowiązań. Fajnie, że takimi rozwiązaniami można wspierać pracowników i odpowiadać na ich indywidualne potrzeby. 
 

Czy praca w godzinach nocnych jest lepiej płatna?

Praca w godzinach nocnych zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatna z tzw. dodatkiem nocnym, który wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Wobec tego jeśli zmianie ulega minimalne wynagrodzenie, z czym mieliśmy do czynienia w bieżącym roku, wówczas wysokość dodatku nocnego także ulega zmianie. 
Jako pracodawca oczywiście podlegamy powyższym przepisom i do nich się niezmiennie stosujemy. 

Czy w związku z przynależnością do sieci ARC poszukujecie Państwo także pracowników ze znajomością języków obcych?

Oczywiście zatrudniamy pracowników znających języki obce. Koncentrujemy się na języku angielskim z uwagi na klientów korporacyjnych, jakim świadczymy usługi oraz na języku niemieckim, ponieważ jednym z naszych klientów jest niemieckie ADAC, którego klienci są obsługiwani tylko w ich ojczystym języku. 

Czy pracownik Państwa firmy musi posiadać jakieś specjalne predyspozycje?

To pytanie jest szczególne istotne w kontekście naszego Centrum Zgłoszeniowego, które jest naszym sercem. To tutaj koncentruje się kontakt z Klientem zewnętrznym, a na nim przecież opiera się nasza działalność biznesowa. Biorąc pod uwagę, że obsługa naszego Klienta to często sytuacje stresujące, zaskakujące i nieprzewidziane z pewnością istotne jest, aby nasi Pracownicy potrafili ze spokojem, cierpliwością i wyrozumiałością prowadzić rozmowy z klientem. Ze względu na fakt, że większość kontaktu z Klientem odbywa się przez telefon zwracamy także uwagę na kulturę słowa i umiejętności komunikacyjne. 
 
Bardzo ważny aspekt to dla nas profesjonalizm, który stanowi jedną z naszych wartości firmy. Stawiamy na ludzi z wysoką kulturą osobistą, umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych w kontakcie z Klientem oraz samodzielnych w podejmowaniu decyzji i działaniu uwzględniając obowiązujące wewnętrzne procedury. 

Jakie wymagania musi spełnić osoba, która chciałaby być u Państwa w firmie mechanikiem?

Mechanicy, którzy zajmują się diagnozą, naprawą na drodze czy bardziej złożonymi naprawami bezpośrednio już w warsztatach są pracownikami firm zewnętrznych – naszej sieci kontraktorów. Na stałe z nimi współpracujemy, stąd jesteśmy pewni jakości i poziomu ich wiedzy i umiejętności technicznych. Z racji modelu biznesowego, z jakiego korzystamy nie bierzemy udziału w procesie wyboru pracowników naszych kontraktorów. Łączące nas umowy z firmami zewnętrznymi gwarantują, że zatrudniani przez nich mechanicy muszą być specjalistami o eksperckiej wiedzy w dziedzinie motoryzacji, uwzględniając zarówno samochody osobowe, jak i trucki.

Czy zapewniacie Państwo swoim pracownikom szkolenia?

Nasi pracownicy na wstępie naszej współpracy zaraz po zatrudnieniu przechodzą przez szereg szkoleń merytorycznych w celu zdobycia wiedzy, jaka jest im niezbędna, aby móc pracować na stanowisku w naszym Centrum Zgłoszeniowym. Bez tego przeszkolenia ani rusz, każdy nasz pracownik musi się zapoznać ze specyfiką programów, jakie obsługujemy, więc nie wyobrażamy sobie nie prowadzić szkoleń dla pracowników. Zresztą nasze szkolenia wewnętrzne są bardzo pozytywnie oceniane przez nowych pracowników i dostajemy liczne komentarze, że to jedne z najlepszych szkoleń, w jakich mieli okazję dotychczas uczestniczyć w całej swojej karierze zawodowej. 


Dodatkowo w pierwszym dniu pracy mamy zawsze zaplanowane wdrożenie dla nowych pracowników, które również odbywa się w formie szkolenia wewnętrznego. Bardzo nam zależy i staramy się dbać, aby nowe osoby w naszej organizacji otrzymały na wstępie taki pakiet informacji, który umożliwi im komfortowe i intuicyjne odnalezienie się w nowej firmie, nowym zespole i na nowym stanowisku. Takie comiesięczne wdrożenie prowadzi reprezentant HR oraz przedstawiciel naszego Managementu – co miesiąc zazwyczaj jest to inna osoba. 
Stawiamy w dużej mierze na szkolenia wewnętrzne, np. z Excela, technik rekrutacji i wywiadu kompetencyjnego itp. Wychodzimy z założenia, że szkolenia wewnętrzne stanowią możliwość rozwoju dla obydwu stron szkolącego i biorącego udział w szkoleniu, więc warto w nie inwestować. 

Jesteście Państwo obecni na polskim rynku już 15 lat. Jak z tej perspektywy ocenia Pani rynek pracy w Polsce?

Rzeczywiście 15 lat to dużo czasu, obserwując w tym okresie  bacznie rynek pracy w Polsce, chociaż sama aktywnie na nim działam dopiero od 10 lat, widzę jak dużo się zmienia. W tym czasie rynek oscylował od rynku kandydata, kiedy ja stawiałam dopiero pierwsze kroki zawodowe, poprzez krótkie załamanie tego trendu i chwilowy zwrot w kierunku rynku pracodawcy w czasie kryzysu. Wtedy  w firmach miały miejsca cięcia etatów co skutkowało tym, że  wielu wartościowych i naprawdę doświadczonych kandydatów pojawiło się na rynku, jednocześnie nie we wszystkich branżach rynek był na tyle chłonny, aby ich szybko ponownie zaangażować zawodowo. Obecnie ponownie mierzymy się z rynkiem kandydata. 
 
Pewnie nie będę odosobniona w stwierdzeniu, że obecny kandydat na rynku pracy różni się od kandydata sprzed 10 lat czy nawet 4 - 3 lat. Mam na myśli kandydata stawiającego swoje pierwsze kroki na drodze zawodowej. Obecne młode pokolenie Z wchodzące na rynek to pokolenie wymagające, nastawione na innowacyjność i mobilność, wszystko powinno być dla nich dostępne, a otaczający świat dynamiczny i stawiający ambitne wyzwania każdego dnia. Dodatkowo przy ambitnej postawie utrzymuje się silna chęć utrzymania harmonii pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Jednocześnie w znakomitej większości sytuacji są to młode osoby świetnie znające swoje prawa i mocno zabiegające, aby ze wszystkich uprawnień i przywilejów mogli korzystać już od zaraz. Całokształt tego opisu buduje obraz kandydata, który od razu chciałby zajmować wysokie stanowisko, odpowiednio wynagradzane, praca powinna być w jasno określonych godzinach, najlepiej nie w biurze, skoro wszystkie programy i systemy powinny działać w mobilnych aplikacjach – i to wszystko od razu dostępne na start. Żeby nie było, bardzo chciałabym, żeby taka idealna rzeczywistość istniała, tylko obawiam się, że my jeszcze gospodarczo nie jesteśmy na takim poziomie. Stąd bardzo wielu młodych ludzi szuka własnego pomysłu na biznes, niszowego, gdzie widzą potrzebę i znajdują dla niej zaspokojenie, rozwiązanie dzięki swoim kreatywnym pomysłom. Dzięki temu sami tworzą sobie miejsce pracy wg własnych upodobań, sami mogą sobą zarządzać oraz swoim czasem i miejscem pracy. Takie inicjatywy także popieram, jako wartościowy element biznesowego świata. 

Jakimi wartościami kieruje się Starter24 jako firma?

Nasze Wartości traktuję jako biznesowe drogowskazy, którymi powinniśmy się kierować w naszych działach i sposobie myślenia. Warto mieć taki wspólny kodeks, bo to daje możliwość utrzymania spójności w całej Firmie. Już na starcie podczas procesu rekrutacji wykorzystujemy wartości zaszyte w wywiadzie kompetencyjnym, abym zweryfikować, czy dany Kandydat myśli i działa podobnie do tego, jak my myślimy i działamy. Uważam, że Wartości powinny być żywe i obecne w naszym codziennym postępowaniu, nie tylko w formie ładnej prezentacji czy obrazka na stronie internetowej. 


Nasze Wartości to: otwartość na zmiany, zorientowanie na klienta, innowacyjność, skuteczność i profesjonalizm. Łatwo więc zauważyć, jak mocno są one osadzone w naszej działalności operacyjnej i na niej skoncentrowane oraz jak silnie implikują nasz dalszy kierunek rozwoju Biznesu. Bardzo cenię, że nie są to Wartości oderwane od rzeczywistości, które trudno przełożyć na język codzienności z czym zdarzyło mi się już spotkać. Tym bardziej łatwiej przychodzi utożsamianie się z nimi każdemu z nas niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Starter Sp. z o.o.