Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Joanna Skonieczko
Kierownik Departamentu Rekrutacji i Szkoleń Open Finance S.A.

Z jakich kanałów rekrutacyjnych najczęściej Państwo korzystacie? 

Trzy główne kanały rekrutacji to internet, rekrutacja wewnętrzna i polecenia. Najczęściej korzystamy z Internetu, ogłaszając się na dużych portalach rekrutacyjnych, a także wybierając Kandydatów na portalach społecznościowych. Nowoczesne media sprawdzają się bardzo dobrze. Drugim ważnym kanałem zatrudniania jest rekrutacja wewnętrzna. Mocno stawiamy na rozwój zawodowy naszych pracowników, dlatego przy wielu stanowiskach najpierw bierzemy pod uwagę osoby z naszej organizacji, a dopiero potem szukamy kandydatów poza strukturą firmy. Dla pracowników sieci sprzedaży mamy zbudowaną bardzo jasną i precyzyjną ścieżkę kariery zawodowej. Stawiamy na profesjonalizm i wysoki standard obsługi Klienta dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie tzw. systemu poleceń do pracy. System ten polega na rekomendowaniu sprawdzonych osób z branży, z doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami. Kandydat taki odbywa oczywiście standardowy proces rekrutacyjny. O tym, czy ostatecznie zajmie stanowisko, decydują jego umiejętności.

Jak się jeszcze Państwo wspomagacie w procesach rekrutacji?

Współpracujemy również  z uczelniami wyższymi w całej Polsce. Współpracujemy z biurami karier, a także  promujemy pracę w branży finansowej wśród studentów na inne sposoby. Ciekawym przedsięwzięciem jest organizowana przez nas cyklicznie na wybranych uczelniach Akademia Finansów -  autorski projekt Open Finance.  Naszym celem jest przekazanie wszystkim chętnym i pragnącym rozwoju studentom wiedzy z dziedziny szeroko pojętych finansów. Tym, którzy z najlepszym wynikiem ukończą Akademię Finansów, gwarantujemy pracę w Open Finance. Pierwsze edycje projektu zakończyły się ogromnym sukcesem. Najlepszym studentom zaproponowaliśmy współpracę. W sumie dołączyło do nas aż kilkudziesięciu absolwentów Akademii Finansów. Ponadto bierzemy również udział w Targach Pracy.

Na jakie stanowiska najczęściej Państwo rekrutujecie?

Ostatnio poszukujemy pracowników na stanowiska doradcy Finansowego i Kandydatów do Zespołów Eksperckich. Zdarzają się też wakaty na stanowisko Asystentki, czy Kierownika Oddziału. W okresie wakacyjnym jest większe zapotrzebowanie do naszego Contact Center, co dzięki wspomnianej rekrutacji wewnętrznej, jest świetnym startem dla dalszego rozwoju kariery Pracownika.

Proszę opisać przykładowy proces rekrutacji, ile trwa, jakich metod Państwo używacie? 

Kluczowym celem naszej firmy jest zadowolenie i satysfakcja Klientów, dlatego też przywiązujemy dużą uwagę do samego procesu rekrutacji Kandydatów. Standardowy proces rekrutacji na doradcę finansowego składa się z 2-3 etapów i polega głównie na rozmowach rekrutacyjnych. Na pierwszym etapie przeprowadza ją Kierownik Oddziału, na kolejnym Dyrektor Regionalny Sprzedaży. Na wybrane stanowiska na ostatnim etapie osoba taka przechodzi dodatkowo finalną rozmowę z Dyrektorem Sprzedaży lub ze mną, czyli Kierownikiem Departamentu Rekrutacji i Szkoleń. Podczas rozmowy rekruterzy dają kandydatowi zadania do rozwiązania, czasem jest to test wiedzy, a czasem zadanie z dziedziny finansów.

Czy macie Państwo programy stażowe, bądź praktyki dla studentów? 

Bardzo często zapraszamy osoby do współpracy w ramach praktyk. W tym celu współpracujemy z biurami karier na uczelniach. Ostatnio braliśmy udział w Targach Pracy organizowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Podczas ich trwania zgłosiło się do nas wielu studentów zainteresowanych ofertą staży. Dają one możliwość poznania specyfiki pracy w różnych departamentach, aby jak najbardziej świadomie wybrać swoją dalszą drogę zawodową. Najlepsi stażyści  otrzymują propozycję pracy w naszej firmie.

Jakie szkolenia jesteście Państwo w stanie zapewnić swoim pracownikom? 

Prowadzimy szereg projektów szkoleniowych. Każdy nowo zatrudniony pracownik przechodzi proces adaptacyjny, na który składają się dwa etapy. Etap pierwszy - nowy pracownik przechodzi szereg specjalistycznych szkoleń ze wszystkich zagadnień finansowych, niezbędnych do profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków na stanowisku Doradcy. Prelegentami podczas tych szkoleń są wybitni specjaliści w branży, m.in. ekonomiści, licencjonowani doradcy inwestycyjni, zarządzający funduszami. Drugim krokiem wdrożenia pracownika jest indywidualna opieka mentorska. Stworzyliśmy w firmie specjalny System Mentoringowy, dzięki któremu nowy pracownik może w kolejnych etapach pracy liczyć na indywidualne wsparcie trenera-mentora. Dodatkowo dla wszystkich, nie tylko nowych pracowników, prowadzimy wiele szkoleń z obrębu psychologii sprzedaży, a także z jakości i standardów obsługi Klienta. Organizujemy również szkolenia  z tzw. umiejętności miękkich, np. z komunikacji, zarządzania sobą w czasie czy budowania relacji. Każde z tych szkoleń ma na celu stworzyć możliwości i perspektywę rozwoju Pracownikowi w Open Finance.

Czy szkolenie w Open Finance jest płatne?

Wszystkie szkolenia jakie proponujemy naszym pracownikom są bezpłatne. Ponadto, w czasie ich trwania standardowo płacimy wynagrodzenie.

Jak wygląda praca na stanowisku Mobilny Doradca Finansowy?

Mobilny Doradca Finansowy jest to stanowisko z elastycznym czasem pracy. Osoby te różnią się od Doradcy pracującego w Oddziale stacjonarnym głównie tym, że odbywają spotkania w miejscu dogodnym dla Klienta, często poza Oddziałem Open Finance. Przechodzą natomiast ten sam proces rekrutacji i szkoleń. Jest to ciekawe rozwiązanie dla osób ceniących zadaniowe podejście do pracy.

Czy oprócz stałej pensji, pracownicy mogą liczyć na dodatkowe świadczenia? 

Nasi pracownicy mają do dyspozycji pakiety - Multisport i  nieodpłatną opiekę medyczną. Osoby na stanowisku Doradcy Finansowego i Doradcy Inwestycyjnego  objęci są  atrakcyjnym i  rozbudowanym systemem prowizyjnym. Organizowane są również konkursy z nagrodami, w tym bonusy i wycieczki. Oprócz wymienionych powyżej świadczeń to co nas wyróżnia to niewątpliwie pozytywna atmosfera współpracy i relacji w firmie. 

Dziękujemy za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
Open Finance S.A.