DRAMERS S.A.

2.7 Dodaj merytoryczną opinię

Polityka jakości i środowiska

Polityka jakości i środowiska

Jesteśmy świadomi wagi jakości wytwarzanych wyrobów. Nie dążymy do kompromisu kosztem obniżenia jakości.

Pracownicy marketingu analizują rynek, występujące na nim trendy i pojawiające się nowości tak, aby aktualna oferta firmy była zgodna z oczekiwaniami klientów.

Sukces naszej organizacji zależy od naszych pracowników i ich pracy.

Najwyższe kierownictwo firmy deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów do wdrożenia, utrzymywania i ciągłego udoskonalania Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami:

Nasz cel strategiczny został określony w następujący sposób:

Kreujemy piękno – tworzymy dla lepszego życia ludzi.

Cel strategiczny realizujemy poprzez:

  • Otwartość na potrzeby rynku
  • Dążenie do osiągnięcia pozycji kreatora i lidera rynku w kraju i zagranicą
  • Wytwarzanie produktów bezpiecznych dla konsumenta
  • Wspieranie kreatywności i decyzyjności pracowników
  • Pracę w przyjaznej organizacji
  • Spełnianie  wymagań prawnych i innych wymagań, w tym dotyczących naszych aspektów środowiskowych
  • Harmonię ze środowiskiem naturalnym oraz zapobieganie zanieczyszczeniom
  • Optymalizacja zużycia surowców i mediów

 


www.dramers.com.pl

DRAMERS S.A.