WRZ
04

Wakacyjne staże w Gdańsku szansą dla studentów i absolwentów

Jakie są moje szanse na rynku pracy? Czy po studiach nie będę mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia? Są to pytania, które zadaje sobie większość absolwentów. Troska o przyszłość jest jak najbardziej uzasadniona – zwłaszcza że młodzi ludzie do 30 roku życia często mają trudności ze zdobyciem wymarzonego etatu. Na przeszkodzie staje głównie brak doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji.

Pracodawcy chcą lepszej jakość warunków pracy w Gdańsku

Gdańsk należy do grona polskich miast mogących poszczycić się najniższym w kraju wskaźnikiem bezrobocia – kształtuje się on na poziomie 3,7 proc. Świadczy to o bardzo wysokiej skuteczności działań w zakresie aktywizowania bezrobotnych oraz o dynamicznym tempie rozwoju gospodarczego. To znajduje przełożenie na ilość powstających tu miejsc pracy. Na chwilę obecną eksperci nie przewidują znaczącego wzrostu bezrobocia – podkreślają natomiast, że priorytetem dla pracodawców stało się podniesienie jakości warunków zatrudnienia.

Jak uporać się z brakiem doświadczenia kandydatów?

Nie jest to jednak takie proste, jak by się mogło wydawać, ponieważ pomorskie firmy coraz częściej narzekają na brak wykwalifikowanych i doświadczonych kandydatów. Ten niepokojący trend utrzymuje się w całym kraju i póki co nie zanosi się na to, by sytuacja uległa wyraźnej poprawie. Ogromne znaczenie w tym kontekście mają rozmaite działania, celem których jest umożliwienie młodych ludziom do 30 roku życia zdobywania niezbędnego doświadczenia.

Należy tutaj zatem wspomnieć o projekcie „Wakacyjny Staż 2017”, który w Gdańsku jest realizowany od 2003 r. W 2016 r. przedsięwzięcie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem – chętnych było ok. 1300, z czego 378 osób przyjęto na staże. 25 proc. z nich znalazło pracę po zakończeniu praktyk. Jak wypadnie tegoroczna edycja? Należy się spodziewać, iż równie dobrze, ale na podsumowania przyjdzie jeszcze trochę poczekać.

„Wakacyjny Staż 2017” – główne założenia programu

Program „Wakacyjny Staż 2017” jest adresowany do studentów oraz absolwentów wyższych uczelni. W rachubę wchodzą nie tylko studia dzienne, ale również zaoczne i wieczorowe – nie tylko magisterskie, lecz i licencjackie oraz magistersko-inżynierskie. Wszystkie staże są płatne – najniższe wynagrodzenie ma w tym roku wynosić 1300 zł brutto. Chęć uczestnictwa w projekcie zgłosiły łącznie 93 firmy i instytucje publiczne. Osoby, które się zakwalifikują, odbędą praktyki m.in. w bankach, centrach usług księgowych i finansowych, a także w firmach konsultingowych, deweloperskich, logistycznych, motoryzacyjnych, branży IT, w mediach etc. Jak aplikować o staż? Nic prostszego – wystarczy wejść na stronę projektu i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.