Bytom jest jednym z wielu miast w Polsce, w których wykorzystywane są tramwaje. To popularny środek transportu miejskiego, który nie stoi w korkach i dociera do większości dzielnic miasta. Problem w tym, że Tramwaje Śląskie, obsługujące trasy tramwajowe w Bytomiu, mają braki kadrowe. Wkrótce będą mogły je uzupełnić.

Nowi motorniczy

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu zdecydował się na sfinansowanie kursów dla nowych motorniczych. Nabór uczestników chętnych do pracy w takim charakterze w przyszłości był organizowany w marcu 2017 roku, a sam kurs rozpoczął się z początkiem kwietnia. Pomyślne ukończenie specjalnego kursu na motorniczego gwarantuje pracę na etacie, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy PUP w Bytomiu oraz Tramwajami Śląskimi.

Zanim rozpoczął się kurs na motorniczego w PUP w Bytomiu, zainteresowani nim bezrobotni mogli spotkać się z przedstawicielami Tramwajów Śląskich oraz z psychologiem, który określił, czy mają rzeczywiście predyspozycje do pracy w takim charakterze. Dzięki takiemu podejściu do kwestii aktywizacji bezrobotnych, do kursu przystąpiły wyłącznie te osoby, które chcą i mogą podjąć pracę jako motorniczy tramwajów.

Praca czeka na motorniczych nie tylko w Bytomiu w zajezdni, ale i w innych miastach na Śląsku. Można więc skorzystać po ukończeniu wspominanego kursu z ofert pracy w Bytomiu, Zabrzu czy w Gliwicach. Koszty takiego szkolenia nie są małe – 1300 zł brutto, ale obejmują one koszty badań lekarskich, zwrot kosztów za dojazdy oraz stypendium szkoleniowego. Ze szkolenia mogło skorzystać 7 bezrobotnych z Bytomia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale musieli oni spełnić określone wymagania.

Pomoc dla wybranej grupy bezrobotnych

Bezrobocie w Bytomiu maleje od początku 2017 roku, ale nadal wiele osób pozostaje bez pracy. Aby to zmienić, w PUP w Bytomiu organizowane są szkolenia, kursy, jak i wykorzystywane są inne narzędzia aktywizacji bezrobotnych. Między innymi wśród nich można wymienić właśnie opisywany kurs na motorniczego. Mogły z niego skorzystać osoby, które były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu, miały ukończone 21 lat, nie były nigdy karane i posiadały minimum wykształcenie zawodowe. Po spełnieniu takich warunków, bezrobotny mógł starać się o uczestnictwo w kursie motorniczego.

To nie pierwszy tego typu kurs, pozwalający bezrobotnym na zdobycie konkretnych uprawnień i umiejętności, ważnych w pracy zawodowej. Co istotne, pozwalał on na natychmiastowe podjęcie pracy.