24 maja 2017 roku w Szczecinie miało miejsce szczególne wydarzenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. To VIII Szczeciński Dzień Przedsiębiorczości. Czy mieszkańcy stolicy województwa zachodniopomorskiego i całego regionu mogą poszczycić się wysokim poziomem swej przedsiębiorczości?

Promocja aktywności

Po raz ósmy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie odbył się Szczeciński Dzień Przedsiębiorczości, którego celem jest promocja przedsiębiorczych postaw, jakie prezentowane są przez klientów PUP. Wielu z nich w ostatnim czasie znalazło pracę etatową lub zdecydowało się na aktywizację, zakładając własną działalność gospodarczą.

Młodzi ludzie z województwa zachodniopomorskiego wykazują się dużą inicjatywą w podejmowaniu działalności jako przedsiębiorcy. Są to osoby pewne siebie, które nie boją się stawiać czoła kolejnym wyzwaniom na zawodowej ścieżce rozwoju.

Pomoc dla nowych przedsiębiorców

Bezrobotny może poszukiwać aktywnie pracy, także za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy, ale ma również szansę na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Wystarczy dobry pomysł i odpowiednie środki finansowe, aby rozpocząć prowadzenie swojej firmy. Ogromnym wsparciem dla młodych przedsiębiorców jest pomoc ekspertów, z której mogli skorzystać mieszkańcy Szczecina i okolic. Podczas VIII Szczecińskiego Dnia Przedsiębiorczości w PUP pojawili się specjaliści w dziedzinie prawa podatkowego, ubezpieczeń czy prawa gospodarczego. Odwiedzający mogli więc uzyskać rzetelne informacje o tym, jakich formalności trzeba dopełnić przy zakładaniu własnej działalności, jak opodatkować swoje przychody lub dochody, jaką formę prawną wybrać itp.

Wśród uczestników VIII Szczecińskiego Dnia Przedsiębiorczości znaleźli się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta Szczecin czy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, który był reprezentowany przez Biuro Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracownicy Biura udzielali informacji o możliwościach uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak również z przeznaczeniem na organizowanie szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych. Takie środki można pozyskać z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy VIII Szczecińskiego Dnia Przedsiębiorczości mogli zapoznać się z ciekawymi publikacjami dotyczącymi projektów realizowanych przy udziale środków unijnych.