LIP
27

Staż z szansą na pracę w Gdańsku

Program „Wypracuj przyszłość” jest realizowany przez gdański magistrat i obejmuje pomoc dla młodzieży z miasta i całego regionu w znajdowaniu stażów, które staną się przepustką do podjęcia w przyszłości stałej pracy. Na czym on polega i na co właściwie mogą liczyć młodzi ludzie szukający pracy w Gdańsku?

O programie „Wypracuj przyszłość”

Już drugi rok z rzędu Urząd Miasta Gdańsk prowadzi program „Wypracuj przyszłość”, w ramach którego pomaga młodym ludziom – uczniom, studentom oraz absolwentów w znajdowaniu staży, które mogą zostać zakończone podpisaniem z pracodawcą stałej umowy o pracę.  Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Na jego potrzeby stworzono specjalną platformę internetową pod adresem www.wypracujprzyszlosc.pl, na której pracodawcy mogą zamieszczać swoje oferty staży. Na chętnych do udziału w programie czeka ponad 50 ofert różnych firm i instytucji z terenu gdańskiej aglomeracji.

Pracodawcy publikujący na platformie internetowej oferty stażów muszą spełnić narzucone przez autorów projektu warunki. Mianowicie staż musi trwać minimum jeden miesiąc, a wynagrodzenie brutto stażysty nie może być niższe niż 1,3 tys. zł brutto.

Jak to działa?

Uczniowie, studenci i absolwenci przeglądają oferty staży na platformie www.wypracujprzyszlosc.pl i wybierają najbardziej interesujące ich propozycje, które odpowiadają ich wykształceniu i predyspozycjom zawodowym. Następnie mogą wysłać swoje zgłoszenie, czyli aplikację na staż. Pracodawca publikujący ofertę stażu gromadzi aplikacje kandydatów, a następnie prowadzi ich selekcję, wybierając osobę, która najlepiej spełnia jego oczekiwania. Na koniec zamieszcza na platformie internetowej informację o zakończeniu naboru na staż i podaje do wiadomości publicznej nazwisko zwycięzcy.

Na staże mogą zgłaszać się absolwenci, nie tylko wyższych uczelni, ale i uczniowie ostatnich klas techników, którzy ukończyli już 18 lat. Staże przeznaczone są także dla studentów i absolwentów, którzy pobierali lub aktualnie pobierają naukę w systemie dziennym, zaocznym lub wieczorowym na studiach licencjackich, magisterskich lub magistersko-inżynierskich (studia dwustopniowe, niejednolite) oraz na studiach inżynierskich, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Absolwentami w świetle ustaleń programowych są osoby, które ukończyły naukę w technikum w ciągu ostatnich 4 lat lub te, które ukończyły studia co najwyżej 2 lata wcześniej.

Pracodawcy zainteresowani uczestnictwem w programie „Wypracuj przyszłość” w Gdańsku to firmy lub instytucje czy organizacje pozarządowe, które zgłoszą swoje oferty do 14 lipca 2017 roku.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.