W poprzednim artykule poznaliśmy preferencje pracowników reprezentujących różne pokolenia na rynku pracy, dziś natomiast, chcielibyśmy pomóc Ci w dostosowaniu treści ogłoszenia o pracę, tak aby podnieść jego atrakcyjność w zależności od pokolenia.

Bazując na solidnym planie rekrutacji, w pierwszej kolejności warto zdefiniować grupę docelową pracowników, na których przy danym stanowisku najbardziej nam zależy. Wiedza ta będzie stanowiła swego rodzaju oś naszego ogłoszenia, nada mu rytm i charakter. Inaczej przygotujemy ogłoszenie, zarówno pod kontem wizualnym, jak i merytorycznym, aby trafiło do kandydatów z Pokolenia BB, X, czy Z. Poznaj, więc najważniejsze elementy, których przedstawiciele swojego pokolenia poszukują w treści ogłoszeń rekrutacyjnych.

  

 

Pokolenie Baby Boomers (1946-1964)

Czego BB szukają w ogłoszeniu rekrutacyjnym?

BB

 •  Niezależności – gdyż mocne strony Pokolenia BB to zaangażowanie i umiejętność szerokiego spojrzenie na problemy w praktyce.
 • Stabilności – rzadko zmieniają miejsce pracy i stanowiska, więc poszukują firmy, która zapewni im poczucie stałości i długodystansowego zaangażowania.
 • Świadczeń pozapłacowych – Baby Boomers stawiają na ważne dla nich elementy: pakiet medyczny i ubezpieczenie to cenne benefity gwarantujące bezpieczeństwo.
 • Konkurencyjnego wynagrodzenie – pracownicy tego pokolenia dobrze znają swoją wartość wynikającą ze zdobytych umiejętności i doświadczenia, a ponadto mają swoje życiowe zobowiązania.
 • Konkretów – Pokolenie BB poszukuje jasnego przekazu ogłoszenia, nie chce tracić energii na wysyłanie wielu aplikacji i przechodzenie licznych rozmów kwalifikacyjnych, ponieważ ceni swój czas.

 

Pokolenia X (1965-1979)

 Czego iXy szukają w ogłoszeniu rekrutacyjnym?

X

 •  Work-Life Balance – dla tego pokolenia zachowanie równowagi między rodziną, pracą i czasem wolnym jest bardzo ważne i stanowi istotny element kultury organizacji.
 • Wartości firmy – poza celami indywidualnymi każdego z nich równie ważne jest tzw. why całej organizacji oraz to, co ona sobą reprezentuje i czy można się z nią identyfikować.
 • Szkolenia i rozwój – iXy wciąż szukają sposobów na naukę i rozwój oraz wciąż mają czas na zmiany w swojej karierze, więc są bardziej elastyczni i gotowi do działania.
 • Programów mentorskich – specjaliści z tego pokolenia są gotowi zostać mentorami i dzielić się swoją wiedzą z młodszym pokoleniem.
 • Formalnej ścieżki kariery – pracownicy z pokolenia X są na rynku pracy od dłuższego czasu, więc dokładnie wiedzą, czego chcą od kariery i szukają tego do skutku.

 

Pokolenie Y / Millennialsi (1980-1994)

Czego Millennialsi szukają w ogłoszeniu rekrutacyjnym?

Y

 • Możliwości rozwoju – wielu z nich zdobyło już pierwsze doświadczenia zawodowe, ale nadal chcą się rozwijać, choć nie koniecznie to szczeble na ścieżce kariery muszą być ich celem.
 • Elastyczności – Millennialsi chcą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym z uwzględnieniem pracy zdalnej oraz niestandardowych godzin dostępności biura.
 • Nowoczesnych technologii – jako cyfrowe pokolenie, ta grupa wiekowa poszukuje firm przodujących w dziedzinie technologii.
 • Indywidualności – nie chcą być „trybikiem w maszynie”, cenią sobie realny wpływ na firmę, jak i jej wpływa na społeczność jako całość.
 • Programów mentorskich – nadal chcą się uczyć i rozwijać swoje umiejętności i kompetencje, aby zyskać na atrakcyjności w środowisku pracy.

 

Pokolenie Z (1995-2012)

Czego Zetki szukają w ogłoszeniu rekrutacyjnym?

Z

 • Możliwości uczenia się – jako młoda grupa wiekowa są podekscytowani możliwością nauki i perspektywą płynącej z tego wizji rozwoju zawodowego.
 • Programów mentorskich – podobnie jak w przypadku pokolenia Y, pokolenie Z będzie cenić mentoring, na tym etapie kariery szukają wskazówek na przyszłość.
 • Elastyczności – Zetki chętniej pracują zdalnie lub w nienormowanym czasie oraz w oparciu o niestandardowe rozwiązania formalne.
 • Innowacyjności – tak jak millennialsi, ta grupa wiekowa poszukuje firm postępowych i wysoko rozwiniętych technologicznie.
 • Zaangażowania – ważna jest dla nich możliwość zaangażowania się w działalność charytatywną i społeczna odpowiedzialność biznesu firmy której częścią się stają.

 

 

Kandydaci z każdego pokolenia mają różne podejście do metod poszukiwania pracy oraz informacji zawartych w ogłoszeniach. Większość różnic jest subtelna, a czasem zależy od indywidualnej sytuacji i etapu życia kandydata. Pamiętaj więc o swoich odbiorcach i podkreśl kluczowe elementy firmy oraz stanowiska, które najbardziej rezonuje z generacją, którą chcesz przyciągnąć. Nie zapominaj również o właściwym sposobie komunikacji z kandydatami reprezentującymi poszczególne pokolenia.