Nowoczesna przestrzeń biurowa z dużym oknem i palmą. Wewnątrz samotny pracownik

Zmiana pracy jest dla wielu osób stresującym wydarzeniem – szczególnie, jeżeli inicjatywa nie wynikła z woli pracownika. W ramach nowoczesnego podejścia do zarządzania employee experience, pracodawcy udzielają wsparcia, które ułatwia radzenie sobie z konsekwencjami wypowiedzenia umowy. Jedną z najlepszych rzeczy, którą w takiej sytuacji można zrobić dla zwolnionego pracownika jest udzielenie pomocy w poszukiwaniu nowej pracy.

 

Outplacement, czyli wsparcie dla byłych pracowników

Outplacement zalicza się do narzędzi stosowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wewnątrz organizacji. Obejmuje wszelkie działania, jakie firma podejmuje na rzecz ułatwienia byłemu pracownikowi znalezienia nowej pracy lub przebranżowienia się. Może to być:

 • Coaching w trybie 1-na-1
 • Doradztwo zawodowe
 • Trenowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy: pisanie CV, rozmowa rekrutacyjna, pozyskiwanie kontaktów itp.
 • Oferty pracy w innych jednostkach organizacji
 • Sporządzenie pisemnej rekomendacji
 • Przekazanie kontaktu i/lub CV partnerom biznesowym oraz rekruterom zewnętrznym (za zgodą pracownika)

Z drugiej strony, proces ten nie musi dotyczyć wyłącznie jednej osoby. Outplacement stosuje się także w przypadku zwolnień grupowych. Wtedy oddziaływaniem należałoby objąć całą grupę.

Obok kwestii praktycznych istotne jest również wsparcie emocjonalne. W tym celu możesz zaoferować pracownikowi konsultacje z psychologiem. Podczas spotkań będzie miał możliwość wyrażenia uczuć związanych z utratą pracy, popracowania nad dodatkowymi strategiami radzenia sobie z tą trudną sytuacją, a także stworzenia planu działania. Jeżeli czujesz się na siłach, Ty również możesz zapewnić podstawowe wsparcie emocjonalne, niezależnie od sprawowanej roli. Po więcej wiedzy w tym zakresie odsyłamy do naszego poradnika dotyczącego empatycznej komunikacji.

 

Personalizacja outplacementu

Współczesny outplacement jest procesem wysoce spersonalizowanym. Innymi słowy, projektuje się go w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadał na potrzeby poszczególnych osób lub grup. Wiąże się to także z dostosowaniem formy komunikacji. Stosuje się między innymi:

 • Spotkania na żywo
 • Wideo czat
 • Rozmowę telefoniczną
 • Wymianę maili
 • Aplikacje mobilne

Outplacement może być procesem przeprowadzonym:

 • W pełni wewnętrznie
 • W pełni zewnętrznie
 • Częściowo wewnętrznie, częściowo zewnętrznie

W pierwszym przypadku całą procedurę projektuje i przeprowadza dział HR. W drugim, organizacja zleca opracowanie i przeprowadzanie procedury podmiotom zewnętrznym. Natomiast w trzecim, organizacja część działań przekazuje na zewnątrz, część prowadzi wewnątrz, dostosowując strategię do własnego charakteru i wynikających z niego potrzeb, a także budżetu.

Procedura ta może być prosta lub złożona. Może objąć pojedyncze działania – na przykład jednorazową konsultację, czy też przekazanie CV innemu podmiotowi. Może też składać się z wielu działań połączonych w kompleksowy program. W zależności od zasobów, jakimi dysponuje dana organizacja, warto zainwestować w przynajmniej jedno działanie. Skorzysta na tym nie tylko pracownik, ale także firma.

 

Nie tylko były pracownik zyskuje

Według badania przeprowadzonego w przedsiębiorstwach z różnych branż, zaledwie 12% słowackich pracodawców angażuje się w działania związane z outplacementem. W Czechach odsetek ten wynosi 10%, natomiast w USA… 70%. To, co dobrego wynika dla organizacji z outplacementu, przypomina korzyści z działań CSR-owych.

Outplacement najczęściej wiąże się z:

 • Podtrzymaniem pozytywnych relacji z byłym pracownikiem (alumnem)
 • Wzmacnianiem pozytywnego wizerunku pracodawcy – potwierdzone przez 78% respondentów w badaniu przeprowadzonym przez firmę Reed Global
 • Tworzeniem przyjaznej kultury organizacyjnej
 • Przewagą konkurencyjna w ramach EVP
 • Zapobieganiem powstawania negatywnego nastawienia u pozostałych pracowników w związku z redukcją etatu

Outplacement prowadzi się wówczas, gdy firma kończy współpracę z pracownikiem z przyczyn leżących wyłącznie po stronie organizacji. Takie działanie pozwoli przynajmniej częściowo skompensować straty, jakie osoba ta poniesie z powodu utraty pracy.

 

Czy w Twojej firmie wdrażane są działania outplacementowe? Jeśli tak, to jakie? Czekamy na Twoje refleksje.

 

Źródła:

Investopedia

Zdenko Stacho i Katarína Stachová – Outplacement as Part of Human Resource Management, 2015 (Research Gate)