Myślicie o tym, aby zatrudnić się w archiwum danej firmy, urzędu czy instytucji państwowej, ale nie wiecie, jak zdobyć potrzebne uprawnienia do wykonywania zawodu? Rozwiązaniem może okazać się bardzo proste – wystarczy zapisać się na zajęcia z kierunku technika archiwisty, organizowane w odpowiedniej szkole policealnej.

ksiazka

Przede wszystkim wiedza

Nauka tego zawodu trwa dwa lata, a program kształcenia uczestników obejmuje m.in. podstawy archiwistyki, metod prac w archiwum i sposobu jego prowadzenia, prawo archiwalne oraz opracowanie odpowiednich materiałów i dokumentów. Jednak istotny okazuje się też inny fakt – w obecnych czasach, gdzie następuje ciągły rozwój technologii i cyfryzacji, osoba wykonująca zawód archiwisty musi cały czas dokształcać się w tym zakresie, czyli poznawać nowe techniki digitalizacji. Taki pracownik powinien też posiadać umiejętności pracy samodzielnej i w grupie oraz cechować się sumiennością i dobrą organizacją pracy. Inną, bardzo ważną kwestią dotyczącą pracy w archiwum, jest posiadanie niezbędnej wiedzy, odpowiedniej do zajmowanego stanowiska. W zależności od miejsca zatrudnienia (czy to będzie archiwum państwowe, czy należące do prywatnej firmy), od takiego pracownika wymaga się znajomości m.in. historii czy odpowiednich języków obcych (od łaciny po języki nowożytne). Na temat innego zawodu, gdzie równie ważne okazują się sumienność oraz cierpliwość, warto przeczytać ten tekst: „Jak zostać technikiem dentystycznym?”

Nie tylko porządkowanie dokumentów…

Poza organizacją pracy i opracowanie dokumentów znajdujących się w archiwum, do obowiązków archiwisty należy też: zabezpieczanie dokumentacji,  dbałość o porządek w miejscu pracy (przede wszystkim o odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu), opracowanie zestawienia materiałów oraz udostępnianie i popularyzacja dokumentów archiwalnych.

Wynagrodzenie technika archiwisty uzależnione jest przede wszystkim od miejsca pracy oraz umiejętności tej osoby – średnia wysokość zarobków wynosi ok. 2000 zł. Ten zawód jest idealny dla tych, którzy potrafią też docenić wartości materiałów historycznych.