To jedna z profesji, na którą zawsze jest i będzie zapotrzebowanie. Jak wynika z danych statystycznych, każdego roku zwiększa się liczba Polaków dbających o zęby. – To przytoczone przeze mnie zdanie ekspertów najlepiej oddaje charakter nauki w zawodzie technika dentystycznego.

stomatologia

Zadania technika dentystycznego

Ten kierunek kształcenia występuję głównie w ofertach medycznych szkól policealnych – na ten temat warto przeczytać tekst, który omawia tą placówkę oświaty :„Medyczna szkoła policealna”. Nauka w tym zawodzie trwa (w zależności od rodzaju instytucji) od dwóch do pięciu lat, a program edukacji technika dentystycznego jest skupiony na zwiększonej liczbie godzin praktycznych, w porównaniu z teoretycznymi. Najważniejszymi cechami, jakie powinien posiadać kandydat na ten kierunek, to cierpliwość oraz precyzja. Wśród przyszłych obowiązków zawodowych osoby z tytułem technika można wymienić przede wszystkim tworzenie protez, aparatów ortodontycznych i specjalnych wkładów, które pozwolą uzupełnić braki w uzębieniu. Poza tymi zadaniami technik dentystyczny zajmuje się naprawą tych elementów. Na tym stanowisku pracy nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem, ponieważ zadanie wykonuje się w oparciu o zamówienie, które dostarcza lekarz stomatolog. Zarobki osoby uprawiającej ten zawód są zależne od miejsca pracy (klinika państwowa, prywatna lub własna działalność gospodarcza) i doświadczenia w pracy – wynagrodzenie wynosi od 1500 zł, do nawet 10 000 zł.

Technik dentystyczny a stomatolog

Warto jednak podkreślić fakt, że osoba, która posiada tytuł technika dentystycznego, musi przez cały czas swojej pracy dokształcać się, to znaczy być na bieżąco z przykładowo najnowszymi technikami tworzenia protez czy też materiałami stomatologicznymi. Poza tym ten zawód ma mniejsze uprawnienia niż stomatolog – zaskakującym faktem jest to, że technik dentystyczny ma zakaz kontaktu z pacjentem, jeśli nie jest lekarzem.

Ukończenie szkoły policealnej na tym kierunku może dać możliwość nabierania dodatkowych umiejętności, czyli studiowania stomatologii.