Wzrasta liczba ogłoszeń dotycząca chęci zatrudnienia wykwalifikowanej osoby jako opiekuna do osoby starszej. Po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową odpowiednich słów lub po przeczytaniu odpowiedniego działu w gazecie bez problemu dojdziemy do wniosku, że w obecnych czasach praca w tym zawodzie może być dla niektórych z nas odpowiednim zajęciem.

Kształcenie opiekunów

Zdecydowana większość szkól policealnych w Polsce posiada w swojej ofercie możliwość kształcenia potencjalnych uczestników na kierunku opiekuna osoby starszej. Idealny kandydat do tego zawodu powinien posiadać dużo cierpliwości, łagodności, empatii, chęci pomagania i opieki oraz świadomość ciągłego dokształcania się, w zależności od tego, z kim i gdzie taka osoba będzie pracowała. Największą uwagę na zajęciach skupia się na zagadnieniach psychologicznych i socjologicznych oraz technik opiekuńczo-wychowawczych dla konkretnych przypadków (rodzaj i stopień choroby lub niepełnosprawności). W praktyce jednak obowiązki opiekuna nie ograniczają się tylko do pomocy w utrzymaniu higieny i dbania o zdrowia podopiecznego – zadania , jakie ma do wykonania opiekun osoby starszej, mają często szeroki zakres. Mogą one dotyczyć organizowania czasu wolnego i utrzymania porządku w miejscu zamieszkania, po informowaniu rodziny chorego o stanie zdrowia i sposobie opieki.

Praca a zarobki

Absolwenci kierunku opiekuna osób starszych mogą założyć własną działalność gospodarczą oraz mieć szansę na zatrudnienie m.in. w domach opieki, hospicjach, instytucjach pomocy społecznej lub przez osobę prywatną. Wynagrodzenie dla takiego pracownika nie jest jednolite, ponieważ kwota zależy od miejsca zatrudnienia i charakteru pracy – w specjalistycznych ośrodkach pensja opiekuna wynosi ok. 1000-1200 zł, natomiast w ramach prywatnej pracy zarobki uzależnione są od zakresu zadań oraz stawki godzinowej.

Może wydawać się, że to bardzo niskie wynagrodzenie w porównaniu z wykonywanymi obowiązkami – jeśli ktoś waha się w wyborze odpowiedniego dla siebie kierunku w szkole policealnej, to lektura tego tekstu może mu pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji: „Nowe możliwości po szkołach policealnych” Jednakże trzeba pamiętać, że zawód opiekuna osób starszych zaczyna nabierać znaczenia w kwestii starzejącego się społeczeństwa.

Oceń artykuł
0/5 (0)