Utrata pracy może dotknąć każdego – i to z wielu powodów. Znalezienie nowej posady jest zwykle sporym wyzwaniem wymagającym niemałej cierpliwości i determinacji. Specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy radzą, aby w takiej sytuacji nie zwlekać zbyt długo z rejestracją w pośredniaku. Tego typu instytucje dysponują bowiem wieloma instrumentami, dzięki którym można szybciej wrócić na rynek pracy.

Co mówią statystyki?

W lutym 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy zarejestrowanych było 11702 bezrobotnych, z czego 8359 to osoby z terenu miasta. Z ewidencji wyłączono natomiast ok. 1500 osób, przy czym w 704 przypadkach nastąpiło to z tytułu podjęcia zatrudnienia. Bezrobocie w Bydgoszczy kształtuje się obecnie na poziomie 5 proc., co jak na miasto liczące ponad 350 tys. mieszkańców jest bardzo dobrym wynikiem. Sporo osób zarejestrowanych tu jako bezrobotne lub poszukujące pracy oraz wielu przedsiębiorców chętnie korzysta z różnych rozwiązań udostępnianych przez pośredniak – mowa tu m.in. o szkoleniach, stażach czy dotacjach na rozpoczęcie działalności lub utworzenie nowego miejsca pracy etc. Tymczasem dość liczne jest grono tych, którzy rezygnują z rejestracji z uwagi na to, że nie przysługuje im zasiłek dla bezrobotnych.

Formy rejestracji

Rejestracja w urzędzie pracy nie jest czynnością skomplikowaną, niemniej warto się wcześniej dowiedzieć, jakie dokładnie dokumenty są wymagane. Przygotować sobie należy m.in. zgromadzone do tej pory świadectwa pracy, świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenie z KRUS o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy etc. Aktualnie rejestracji w pośredniaku można dokonać poprzez:

  • osobiste stawiennictwo w urzędzie,
  • specjalny formularz elektroniczny.

Rejestracja elektroniczna – na czym polega?

O ile pierwsza forma nie wzbudza większych wątpliwości, o tyle tej drugiej warto przyjrzeć się nieco bliżej. W tym zakresie do wyboru są dwie metody, a mianowicie:

  • uproszczona,
  • pełna.

Metoda uproszczona polega na tym, iż dokonuje się rejestracji przez formularz dostępny na stronie praca.gov.pl – zostaje on przesłany go do właściwego urzędu pracy, zaś bezrobotnemu podaje się termin wizyty mającej na celu dostarczenie wymaganych dokumentów oraz osobiste potwierdzenie poprawności przekazanych danych.

Z metody pełnej mogą skorzystać osoby posiadające ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Cała dokumentacja przesyłana jest drogą elektroniczną – włącznie z oświadczeniem o prawdziwości przekazanych danych.