Znajomość przepisów BHP jest bardzo istotna, kiedy dana osoba zostaje świeżo zatrudniona w przedsiębiorstwie, które liczy minimum stu pracowników. Pomocą w tym zakresie ma być szkolenie, które przeprowadza wykwalifikowany specjalista. Uprawnienia do wykonywania tego zawodu można zdobyć w szkole policealnej, na zajęciach z kierunku technik BHP.

Bezpieczeństwo i higiena przede wszystkim

Nauka w tej dziedzinie trwa trzy semestry. W ciągu półtora roku kształcenia uczestnicy są zapoznani m.in. z zasadami technicznego bezpieczeństwa pracy, zagrożeniami wynikającymi z danego środowiska zatrudnienia, oceny ryzyka zawodowego, zarządzaniem systemami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstawowymi pojęciami związanymi z prawem pracy. W programie nauczania znalazł się też obowiązek odbycia praktyk zawodowych, które pozwalają na poznanie charakteru pracy w środowisku BHP. Zdanie egzaminu państwowego i zdobycie tytułu technika BHP daje absolwentom duże możliwości zawodowe. Do najważniejszych obowiązków specjalisty, który zajmuje się zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy można wymienić – oprócz prowadzenia szkoleń dla nowych pracowników – przygotowanie analiz dotyczących tego zakresu (gdzie wymienia m.in. propozycje usunięcia potencjalnych zagrożeń), badanie przyczyn wypadków w danym miejscu zatrudnienia, prowadzenie rejestru chorób zawodowych czy też odsuwanie tych osób, które mogą stanowić zagrożenie dla pracy innych.

Pracownik zajmujący się środowiskiem BHP powinien mieć świadomość, że to na nim spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi, który są zatrudnienie w danej firmie. Na temat innego zawodu, który również wymaga wiedzy i umiejętności na temat higieny i zdrowia innych, warto przeczytać ten tekst: „Kilka słów o opiekunie osoby starszej”.

Ukończenie zajęć z kierunku technika BHP to dla absolwentów nie tylko szansa na zdobycie ciekawej i dobrze płatnego stanowiska w odpowiednim dziale. Wiedza dotycząca zasad przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy przydaje się też podczas procesów rekrutacji na inne stanowiska – znajomość z tego zakresu to ogromny atut w oczach pracodawcy.

Technik bhp przemyśl

Jeśli poszukujesz pracy w Przemyślu, skorzystaj z naszego portalu!

Oceń artykuł
0/5 (0)