W Częstochowie pod koniec 2017 roku uruchomiono rekrutację do trzeciej z kolei edycji projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji”. Była ona szansą na podniesienie kwalifikacji w różnych cennych specjalnościach, co pozwoliło wielu młodym osobom na zwiększenie swojej wartości na lokalnym rynku pracy.

O projekcie

Akademia Rozwoju Kompetencji” to kolejny miejski projekt, który pozyskał unijne dofinansowanie. Jego założenia doskonale wpisują się w działania pod hasłem „Teraz Lepsza Praca”. Nakierowany jest na sukcesywne podnoszenie standardów zatrudnienia i rozwój kompetencji zawodowych. Projekt funkcjonuje na trzech płaszczyznach:

  • program „Fair Play” dla pracodawców, który obejmuje m.in. atrakcyjne ulgi, udzielane odpowiedzialnym społecznie pracodawcom,

  • Centrum Lepszych Miejsc Pracy – lokalny bank z ofertami pracy w Częstochowie i w regionie, z biurem karier oraz platformą, której zadaniem jest kojarzenie ze sobą pracodawców i potencjalnych pracowników, ze szczególnym naciskiem na absolwentów oraz uczniów szkół technicznych i zawodowych w Częstochowie,

  • projekty wspierające podnoszenie kwalifikacji osób szukających lepszej pracy i stawiających na własny rozwój.

Na trzeciej płaszczyźnie programu „Teraz Lepsza Praca” rozwijano projekt „Akademia Rozwoju Kompetencji”, w którym miało wziąć udział 200 młodych częstochowian. Wnioski do tego projektu można było składać do 23 listopada 2017 roku.

Założenia projektowe

Akademia Rozwoju Kompetencji” pozwala na kształcenie i dokształcanie osób dorosłych, które chcą zwiększyć swoje szanse na pracę w Częstochowie i nie tylko. W III edycji projektu założono, że weźmie w niej udział 150 mężczyzn oraz 50 kobiet. Uczestnicy mieli szansę na wzięcie udziału w kursach zawodowych i certyfikowanych, które pozwalają na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wzrost konkurencyjności na rynku pracy. Projekt „Akademia Rozwoju Kompetencji” zakładał ponadto realizację kursów i szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane będą – zgodnie z planem – przez trzy kolejne semestry, a na koniec uczestnicy wezmą udział w egzaminach, które potwierdzą nabyte przez nich umiejętności.