Co roku na rynek pracy wchodzi spora grupa osób poniżej 25 lat. Aby zwiększyć świadomość młodych ludzi na temat bezpiecznych warunków zatrudnienia i praw pracowniczych, PIP od 2022 roku prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną „Legitna praca”. W ramach tej akcji zorganizowano właśnie konkurs filmowy.

Konkurs filmowy w ramach kampanii "Legitna Praca"

Młodzi ludzie na rynku pracy

Biorąc pod uwagę dane BAEL od GUS w 2023 roku, osoby pracujące i aktywne zawodowo do 25 lat stanowiły grupę liczącą ponad 900 tys. osób. Z kolei Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wskazała, że to wśród najmłodszych pracowników odnotowuje się największe prawdopodobieństwo wypadku w pracy.

Są oni narażeni na złe warunki lub stawiani w niekorzystnej sytuacji przez lekceważące podejście pracodawców. A wynika to z różnych kwestii – przede wszystkim z braku doświadczenia, niedostatecznych umiejętności lub braku przeszkolenia, a także z nieświadomości własnych praw pracowniczych oraz obowiązków pracodawcy.

Kampania „Legitna Praca” Państwowej Inspekcji Pracy

Aby upowszechnić wiedzę na temat przepisów prawa pracy, o których młodzi ludzie powinni wiedzieć już na początku zatrudnienia oraz zadbać o większą świadomości zagrożeń zawodowych, Państwowa Inspekcja Pracy od 2022 roku prowadzi kampanię „Legitna praca”. W ramach tej akcji prowadzone są różne działania. Przede wszystkim są to:

  • akcje w mediach,

  • konkursy,

  • targi i dni karier,

  • seminaria,

  • konferencje,

  • spotkania informacyjne.

Jednocześnie prowadzony jest również program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach wyższych.

Konkurs filmowy „Legitna praca w oku kamery”

Jednym z działań, które mają na celu informować młodych ludzi o ich prawach pracy i konieczności zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych warunków jest najnowszy, ogólnopolski konkurs filmowym „Legitna praca w oku kamery”. Jakie są jego zasady?

Uczestnicy powinni nakręcić film do 90 sekund, w którym zachęca się młodych ludzi do zatrudnienia zgodnie z prawem i w bezpiecznych warunkach.

Konkurs jest przeznaczony dla młodych osób w wieku 14-24 lata. Uczestnicy rywalizują w 3 kategoriach wiekowych:

  • 14-15 lat,

  • 16-19 lat,

  • 20-24 lata.

Zgłoszenia, czyli film wraz z niezbędnymi, zeskanowanymi dokumentami (m.in. kartą zgłoszenia, zgodą na przetwarzanie danych, zgodą na wykorzystanie wizerunku) należy przesłać przez formularz internetowy na stronie PIP do dnia 15.03.2024 roku.

Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrodę w formie bonów o wartości 2 000,00 złotych każdy. Uprawniają one do zakupu książek, e-booków, filmów lub innych akcesoriów w sklepach sieci EMPiK.

Oceń artykuł
0/5 (0)