W dniach 28 i 29 marca 2017 roku odbyły się w Poznaniu XXI Targi Pracy. Miejscem ich organizacji była Politechnika Poznańska. Targi stały się okazją do nawiązania relacji pomiędzy pracodawcami a kandydatami na pracowników. Oferowano na nich nie tylko etaty, ale również staże i praktyki.

O targach

Już od 1996 roku na Politechnice Poznańskiej nieprzerwanie, co roku odbywają się Targi Pracy. W tym roku była to ich 21. edycja. Wystawcy zajęli tym razem teren Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, znajdujące się przy ulicy Piotrowa 2. W sumie na Targach Pracy w Poznaniu pojawiło się ponad 100 firm z różnych branż. Reprezentowały one między innymi takie gałęzie gospodarcze jak motoryzacja, budowlanka, informatyka, branża telekomunikacyjna, FMCG, finansowa czy automatyczna.

Warto przypomnieć, że na targach swoje stanowiska miały spółki o znakomitej renomie, takie jak Velux, Sapa, Roche czy Fibaro. Praca u takich pracodawców jest pożądana przez bezrobotnych, a nawet już zatrudnionych, ale skłonnych zmienić miejsce pracy.

Organizatorem XXI Targów Pracy było Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej.

Szansa dla pracowników i pracodawców

Przede wszystkim do uczestnictwa w Targach Pracy w Poznaniu w charakterze odwiedzających zostali zaproszeni studenci i absolwenci poznańskiej uczelni technicznej. Mają oni szerokie perspektywy podjęcia pracy w Poznaniu, z uwagi na rekordowo niskie bezrobocie, jakie panuje w tym mieście. Według danych z GUS i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w lutym 2017 roku stopa bezrobocia w stolicy województwa wielkopolskiego wyniosła zaledwie 2 proc. i była najniższa w skali całego kraju.

Kandydaci na pracowników podczas XXI Targów Pracy na Politechnice Poznańskiej mieli okazję zapoznać się z ofertami pracodawców, porozmawiać z nimi i dowiedzieć się, jakie mają oczekiwania w stosunku do podwładnych. Mogli także zorientować się w kwestii podejmowania praktyk i stażów w Poznaniu. Było to dla nich szansą na uzyskanie informacji, jakie powinni mieć kwalifikacje, aby znaleźć swoją pracę marzeń.

Z kolei sami pracodawcy mogli dowiedzieć się, jakie jest zainteresowanie ich ofertami pracy wśród osób młodych, poszukujących pracy lub takich, którzy będą dopiero wchodzić na rynek w kolejnych latach.

Organizatorzy XXI Targów Pracy w Poznaniu, na Politechnice Poznańskiej, stworzyli dla zainteresowanych odwiedzających punkty tzw. CV points, czyli miejsca, w których można było sprawdzić swoje CV, jego konstrukcję i informacje w nim zawarte. Doradcy personalni wskazywali przyszłym pracownikom, w jaki sposób mogą oni wyeksponować swoje atuty w CV.